Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bariery komunikacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bariery komunikacyjne"— Zapis prezentacji:

1

2 Bariery komunikacyjne
Utrudnienia percepcyjne Wybiórczość uwagi brak umiejętności decentracji (przyjęcie perspektywy rozmówcy) Różnice kulturowe Samopoczucie stereotype (chętniej słuchamy osób o wysokim statusie społecznym)

3 Definicja Komunikacja międzyludzka to wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy

4 Komunikacja osobowa

5 Komunikacja symboliczna

6 (Tele)komunikacja

7 Cechy charakterystyczne komunikacji
Mimika - ruchy wyrazowe mięśni twarzy i oczu wyrażające przezywane emocje. Pantomimika - gesty, ruchy i postawa ciała. Wokalizacja - intonacja głosu. Wygląd fizyczny – sposób ubierania się. Kontakt wzrokowy - w czasie rozmowy nasza uwaga koncentruje się na oczach. Odległość od partnera - dystans fizyczny między rozmówcami.

8 Proces komunikacji Do zaistnienia procesu komunikacji konieczne jest wystąpienie 7 zasadniczych elementów: źródła – nadawcy komunikatu, kodowania – przekształcenia w symboliczną postać, komunikatu – zakodowana wiadomość, kanał – środek przekazu (komunikacja ustna, pisemna, wizualna), dekodowanie – przełożenie komunikatu na zrozumiałą formę, odbiorca – adresat komunikatu, sprzężenie zwrotne – informacja zwrotna o zrozumieniu przekazu.

9 Sposób otrzymywania informacji

10 W komunikacie wyodrębniamy poziomy:
poziom rzeczowy - informuje nas o treściach które są zawarte w wiadomościach poziom ekspresji "ja" - osoby wyrażają własne uczucia poziom apelu - mamy do czynienia z odwołaniem się do działań partnera w akcie komunikacyjnym

11 Przygotował Paweł Siedlik
Koniec Przygotował Paweł Siedlik


Pobierz ppt "Bariery komunikacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google