Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA „Społecznie odpowiedzialny biznes na Warmii i Mazurach” Olsztyn - 26 listopada 2013r. Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA „Społecznie odpowiedzialny biznes na Warmii i Mazurach” Olsztyn - 26 listopada 2013r. Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA „Społecznie odpowiedzialny biznes na Warmii i Mazurach” Olsztyn - 26 listopada 2013r.
Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami Zbigniew Koban

2 Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami
porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości; łączność (wg słownika języka polskiego) proces w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów (przekazów) (James A.F.Stoner)

3 MODEL PROCESU KOMUNIKACJI
Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami MODEL PROCESU KOMUNIKACJI ODBIORCA NADAWCA (źródło) DEKODOWANIE KANAŁ KODOWANIE SZUM sprzężenie zwrotne NADAWANIE KOMUNIKAT ODBIÓR

4 Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami
INTERESARIUSZE - grupy lub osoby pośrednio lub bezpośrednio zainteresowane działalnością organizacji w jej dążeniu do osiągnięcia celów Interesariusze wewnętrzni – grupy lub osoby, wobec których lub za których kierownictwo organizacji ponosi odpowiedzialność. Interesariusze zewnętrzni – grupy lub osoby w otoczeniu organizacji wywierające wpływ na jej działanie

5 Interesariusze wewnętrzni - prawne ramy dialogu:
Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami Interesariusze wewnętrzni - prawne ramy dialogu: USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U Nr 24 poz z późniejszymi zmianami USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Dz. U. z 2006r. Nr 79 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz. U Nr 55 poz. 234 z późniejszymi zmianami USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami

6 Interesariusze zewnętrzni - prawne ramy dialogu:
Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami Interesariusze zewnętrzni - prawne ramy dialogu: USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U Nr 22 poz z późniejszymi zmianami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U Nr 62 poz tekst ujednolicony

7 Zakłócenia procesu komunikacji różnice w postrzeganiu
Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami Zakłócenia procesu komunikacji różnice w postrzeganiu reakcje emocjonalne brak zaufania

8 Zakłócenia procesu komunikacji
Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami Zakłócenia procesu komunikacji Różnice w postrzeganiu Różnice kulturowe Różnice językowe

9 Zakłócenia procesu komunikacji
Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami Zakłócenia procesu komunikacji Reakcje emocjonalne emocje wpływają na sposób formułowania komunikatów oraz na ich odbiór. emocje w stosunku do interesariuszy implikują reakcje na ich wnioski.

10 Zakłócenia procesu komunikacji
Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami Zakłócenia procesu komunikacji Brak zaufania Historia relacji stron Wiarygodność przekazu Rola kontekstu

11 DIALOG NIESFORMALIZOWANY
Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami DIALOG NIESFORMALIZOWANY – podejmowany z inicjatywy stron, przed powstaniem konfliktu. (Dobro rzadkie, w warunkach spowolnienia gospodarczego (kryzysu?) występujące śladowo.)

12 Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami
DIALOG SFORMALIZOWANY podejmowany przez strony w związku z konkretną dyspozycją ustawową. Styl kierowania Wielkość organizacji „Jak będziemy się komunikować”

13 Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami
NEGOCJACJE dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.

14 KONFERENCJA „Społecznie odpowiedzialny biznes na Warmii i Mazurach”
Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami Zbigniew Koban DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 14


Pobierz ppt "KONFERENCJA „Społecznie odpowiedzialny biznes na Warmii i Mazurach” Olsztyn - 26 listopada 2013r. Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google