Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja interpersonalna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja interpersonalna"— Zapis prezentacji:

1 Komunikacja interpersonalna

2 Komunikacja Komunikacja niewerbalna Nie zawsze w pełni świadoma
Komunikowanie postaw i emocji Podtrzymywanie komunikacji werbalnej emblematy ilustratory adaptatory regulatory Autoprezentacja Komunikacja werbalna Świadoma Przekazywanie informacji Komunikowanie postaw i emocji Autoprezentacja

3 Formy komunikacji niewerbalnej
Mimika Kontakt wzrokowy (wpatrywanie się) Niewerbalne aspekty mowy Gesty i inne ruchy ciała Postawa ciała Kontakt dotykowy Zachowania przestrzenne Organizacja środowiska Ubiór i powierzchowność

4 Równanie intymności Argyle’a
liczba uśmiechów długość spojrzeń dystans fizyczny intymność tematu POZIOM INTYMNOŚCI +

5 Zasady konwersacyjne G. Leecha (1)
Reguły tekstowe: zrozumiałości i poprawności gramatycznej – dotyczy stosowania jasnego, poprawnego stylistycznie języka i odpowiednich form gramatycznych. spójności – podkreśla konieczność troski o utrzymanie tematu. Przeskakiwanie z tematu na temat często prowadzi do chaosu informacyjnego. Zgodnie z tą regułą starajmy się więc zachować jakiś porządek i nawiązywać do poprzedniej wypowiedzi rozmówcy. ekonomiczności – sugeruje unikanie wypowiedzi rozwlekłych, pustosłowia, powtórzeń czy zbyt długich pauz między zdaniami. ekspresyjności – podkreśla wagę operowania tempem wypowiedzi, natężeniem głosu oraz akcentowaniem ważnych kwestii. Z godnie z tą regułą należy mówić żywo i z uczuciem.

6 Zasady konwersacyjne G. Leecha (2)
Reguły interpersonalne: grzeczności – wymaga od rozmówcy taktownego zachowania. Należy więc przestrzegać zasad kultury, okazywać uprzejmość i stosować formy grzecznościowe. aprobaty – dotyczy okazywania drugiej stronie, że akceptujemy ją jako partnera do rozmowy. Ta reguła wiąże się także z traktowaniem rozmówcy z szacunkiem. W związku z tym absolutnie zakazane jest obrażanie i poniżanie rozmówcy skromności – polega na tym, by nie przechwalać się zbytnio i nie stawiać się za wszelką cenę w jak najlepszym świetle. Postawa wyższości jest niebezpiecznie bliska zachowaniom pogardliwym, a mało kto dobrze znosi kontakt z osobami uważającymi siebie za lepsze.

7 Zasady konwersacyjne G. Leecha (2)
Reguły interpersonalne: zgodności – nakłada na nas obowiązek budowania miłej atmosfery w kontakcie z innymi. Chodzi tutaj o nastawienie kooperacyjnie polegające m.in. na łagodzeniu napięć, wyjaśnianiu swoich wypowiedzi i pytaniu rozmówcy o zdanie. Zasada ta nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach występowania różnicy zdań czy wręcz konfliktowych. ciekawości – wskazuje jak ważne jest zapewnienie rozmówcy, że naprawdę uważnie go słuchamy. Powinniśmy nadążać za narracją partnera w rozmowie, zadawać pytania uszczegóławiające temat i podkreślać nasze zaangażowanie np. poprzez odpowiednie formy komunikacji niewerbalnej – patrzenie w oczy rozmówcy, potakiwanie głową, komentowanie wypowiedzi swoją mimiką.

8 Literatura: Drabik, B. (2010). Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka. Kraków: ANTYKWA Nęcki, Z. (1992). Komunikowanie interpersonalne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich


Pobierz ppt "Komunikacja interpersonalna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google