Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja interpersonalna. Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje 2. Zasady komunikacji interpersonalnej 3. Zakłócenia w komunikacji 4. Postawy w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja interpersonalna. Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje 2. Zasady komunikacji interpersonalnej 3. Zakłócenia w komunikacji 4. Postawy w."— Zapis prezentacji:

1 Komunikacja interpersonalna

2 Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje 2. Zasady komunikacji interpersonalnej 3. Zakłócenia w komunikacji 4. Postawy w komunikacji 5. Komunikacja werbalna 6. Komunikacja niewerbalna 7. Komunikacja medialna na podstawie zachowań polityków 8. Podsumowanie, czyli kilka dobrych rad 1. Podstawowe definicje 2. Zasady komunikacji interpersonalnej 3. Zakłócenia w komunikacji 4. Postawy w komunikacji 5. Komunikacja werbalna 6. Komunikacja niewerbalna 7. Komunikacja medialna na podstawie zachowań polityków 8. Podsumowanie, czyli kilka dobrych rad

3 Podstawowe definicje Komunikacja – proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami, ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki. Komunikacja interpersonalna – podejmowana w określonym kontekście wymiana werbalnych, niewerbalnych i wokalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania. Komunikacja – proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami, ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki. Komunikacja interpersonalna – podejmowana w określonym kontekście wymiana werbalnych, niewerbalnych i wokalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania.

4 Proces komunikowania możemy nazwać pełnym, gdy przebiegnie w dwóch kierunkach: nadawca nadaje wiadomość odbiorca reaguje przesyłając wiadomość zwrotną. Elementy obecne w procesie komunikowania: nadawca kodowanie komunikat kanał odbiorca dekodowanie szum sprzężenie zwrotne Proces komunikowania możemy nazwać pełnym, gdy przebiegnie w dwóch kierunkach: nadawca nadaje wiadomość odbiorca reaguje przesyłając wiadomość zwrotną. Elementy obecne w procesie komunikowania: nadawca kodowanie komunikat kanał odbiorca dekodowanie szum sprzężenie zwrotne Podstawowe definicje

5 INTENCJAKODOWANIE PRZEKAZYWANIE SYGNAŁU WIADOMOŚĆ ODBIÓR WIADOMOŚCI ODKODOWANIE INTERPRETACJA Proces porozumiewania się:

6 Badania przeprowadzone na temat procesu komunikowania wykazują, że porozumiewanie się, poza snem zajmuje nam 70% czasu, w tym: 32% mówienie 42%-57% słuchanie. Wykazują one także, iż poszczególne kanały przekazu informacji mają zróżnicowany wpływ na kształtowanie ogólnej oceny wypowiedzi. I tak treść wyrażona poprzez: słowa wpływa jedynie w 7% przekaz zawarty w tonie głosu decyduje w 38% przekaz zawarty w mimice twarzy decyduje w 55% o odbiorze informacji. Badania przeprowadzone na temat procesu komunikowania wykazują, że porozumiewanie się, poza snem zajmuje nam 70% czasu, w tym: 32% mówienie 42%-57% słuchanie. Wykazują one także, iż poszczególne kanały przekazu informacji mają zróżnicowany wpływ na kształtowanie ogólnej oceny wypowiedzi. I tak treść wyrażona poprzez: słowa wpływa jedynie w 7% przekaz zawarty w tonie głosu decyduje w 38% przekaz zawarty w mimice twarzy decyduje w 55% o odbiorze informacji. Podstawowe definicje

7 Em Griffin w swojej książce Podstawy komunikacji społecznej porównuje proces komunikowania interpersonalnego do gier: komunikacja jako gra w kręgle komunikacja jako gra w ping-ponga komunikacja jako rozwiązywanie kalamburów. Em Griffin w swojej książce Podstawy komunikacji społecznej porównuje proces komunikowania interpersonalnego do gier: komunikacja jako gra w kręgle komunikacja jako gra w ping-ponga komunikacja jako rozwiązywanie kalamburów. Podstawowe definicje

8 Wyróżniamy trzy podstawowe zasady komunikacji: zrozumienie zdefiniowanie terminów stosowanie symboliki Wyróżniamy trzy podstawowe zasady komunikacji: zrozumienie zdefiniowanie terminów stosowanie symboliki Zasady komunikacji interpersonalnej

9 Doświadczenia kulturowe Doświadczenia wychowawcze Doświadczenia osobiste Doświadczenia kulturowe Doświadczenia wychowawcze Doświadczenia osobiste Zakłócenia w komunikacji

10 O konflikcie mówimy, wtedy, gdy dwie lub więcej osób, grup wzajemnie od siebie zależnych spostrzega niemożliwe do pogodzenia różnice interesów, niemożność realizacji ważnych potrzeb lub/i wartości oraz podejmuje działania, aby tę sytuację zmienić. Od tego, jakie to będą działania zależą dalsze losy konfliktu. Detektory konfliktu – objawy, które jednoznacznie wskazują na możliwość pojawienia się sporu. O konflikcie mówimy, wtedy, gdy dwie lub więcej osób, grup wzajemnie od siebie zależnych spostrzega niemożliwe do pogodzenia różnice interesów, niemożność realizacji ważnych potrzeb lub/i wartości oraz podejmuje działania, aby tę sytuację zmienić. Od tego, jakie to będą działania zależą dalsze losy konfliktu. Detektory konfliktu – objawy, które jednoznacznie wskazują na możliwość pojawienia się sporu. Zakłócenia w komunikacji

11 Wyróżniamy pięć faz konfliktu: FAZA I – coś jest nie tak Wyróżniamy pięć faz konfliktu: FAZA I – coś jest nie tak Zakłócenia w komunikacji

12 FAZA II – wrogość Zakłócenia w komunikacji

13 FAZA III – kulminacja Zakłócenia w komunikacji

14 FAZA IV – wyciszanie Zakłócenia w komunikacji

15 FAZA V – porozumienie Zakłócenia w komunikacji

16 Postawa I - agresywność Postawy w komunikacji

17 Postawa II - uległość Postawy w komunikacji

18 Postawa III – asertywność "Ja jestem w porządku i mam prawo być sobą. Ty jesteś w porządku i masz prawo być sobą." Postawa III – asertywność "Ja jestem w porządku i mam prawo być sobą. Ty jesteś w porządku i masz prawo być sobą." Postawy w komunikacji

19 5 zasad asertywności Herberta Fenterheima: Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć – tak długo, do póki nie ranisz innych. Masz prawo do wyrażania siebie – nawet, jeśli rani to kogoś innego – dopóki twoje intencje nie są agresywne (są asertywne). Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą. Masz prawo do korzystania ze swoich praw. 5 zasad asertywności Herberta Fenterheima: Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć – tak długo, do póki nie ranisz innych. Masz prawo do wyrażania siebie – nawet, jeśli rani to kogoś innego – dopóki twoje intencje nie są agresywne (są asertywne). Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą. Masz prawo do korzystania ze swoich praw. Postawy w komunikacji

20 Komunikacja werbalna to mowa, która jest najbardziej złożonym, subtelnym i specyficznie ludzkim środkiem porozumiewania się. Rozróżniamy różne rodzaje wypowiedzi werbalnej: mowa egocentryczna, polecenia i instrukcje, pytania, informacje. Warunkiem dobrej komunikacji słownej jest wspólny słownik w zakresie poruszanego tematu. Wyróżniamy dwa typy komunikacji werbalnej: pionową poziomą Komunikacja werbalna to mowa, która jest najbardziej złożonym, subtelnym i specyficznie ludzkim środkiem porozumiewania się. Rozróżniamy różne rodzaje wypowiedzi werbalnej: mowa egocentryczna, polecenia i instrukcje, pytania, informacje. Warunkiem dobrej komunikacji słownej jest wspólny słownik w zakresie poruszanego tematu. Wyróżniamy dwa typy komunikacji werbalnej: pionową poziomą Komunikacja werbalna

21 Aktywne słuchanie - słyszeć nie znaczy słuchać! Słyszenie to wyłącznie czynność percepcyjna, mimowolna dokonująca się za sprawą receptorów w obrębie narządu słuchu. Słuchanie natomiast jest czynnością selektywną, która obejmuje zarówno czynność receptorów słuchowych jak również proces interpretacji odbieranych bodźców słuchowych. Aktywne słuchanie angażuje umysł słuchacza w znacznie większym stopniu. Jest to proces kierunkowy- służy uzyskaniu określonych informacji, poznaniu poglądów rozmówcy, jego postaw, uczuć, emocji, etc. Wymaga podążania za tokiem myślenia rozmówcy, przyjmowania jego punktu widzenia, etc. Aktywne słuchanie - słyszeć nie znaczy słuchać! Słyszenie to wyłącznie czynność percepcyjna, mimowolna dokonująca się za sprawą receptorów w obrębie narządu słuchu. Słuchanie natomiast jest czynnością selektywną, która obejmuje zarówno czynność receptorów słuchowych jak również proces interpretacji odbieranych bodźców słuchowych. Aktywne słuchanie angażuje umysł słuchacza w znacznie większym stopniu. Jest to proces kierunkowy- służy uzyskaniu określonych informacji, poznaniu poglądów rozmówcy, jego postaw, uczuć, emocji, etc. Wymaga podążania za tokiem myślenia rozmówcy, przyjmowania jego punktu widzenia, etc. Komunikacja werbalna

22 Wyróżnić można sześć poziomów słuchania: nieprzytomny wzrok automatyczna odpowiedź mogę powtórzyć kilka ostatnich słów mogę wytłumaczyć to komuś innemu mogę nauczyć kogoś innego Wyróżnić można sześć poziomów słuchania: nieprzytomny wzrok automatyczna odpowiedź mogę powtórzyć kilka ostatnich słów mogę wytłumaczyć to komuś innemu mogę nauczyć kogoś innego Komunikacja werbalna

23 Przekazywanie informacji: W rozmowie, oprócz słuchania bardzo ważne jest też to co mówimy i jak to robimy. Przed rozpoczęciem wystąpienia, lekcji czy wykładu należy dokładnie przygotować sobie jego zawartość, czyli to, co chcemy powiedzieć. Pomocą może być tutaj schemat: wstęp – rozwinięcie – podsumowanie. Przekazywanie informacji: W rozmowie, oprócz słuchania bardzo ważne jest też to co mówimy i jak to robimy. Przed rozpoczęciem wystąpienia, lekcji czy wykładu należy dokładnie przygotować sobie jego zawartość, czyli to, co chcemy powiedzieć. Pomocą może być tutaj schemat: wstęp – rozwinięcie – podsumowanie. Komunikacja werbalna

24 O wiele lepiej zapamiętujemy informacje, które: podawane są na początku lub na końcu: efekt zapamiętywania i efekt świeżości, podane są w niezwykły sposób, mają jakiś związek z zagadnieniami, o których już coś wiemy, są często powtarzane, są przekazywane z entuzjazmem. O wiele lepiej zapamiętujemy informacje, które: podawane są na początku lub na końcu: efekt zapamiętywania i efekt świeżości, podane są w niezwykły sposób, mają jakiś związek z zagadnieniami, o których już coś wiemy, są często powtarzane, są przekazywane z entuzjazmem. Komunikacja werbalna

25 Kanał niewerbalny służy przede wszystkim do określania stosunków międzyludzkich, wyrażania stanów emocjonalnych i postaw. Wg psychologów komponent słowny w konwersacjach bezpośrednich wynosi mniej niż 35%, a ponad 65% informacji ludzie przekazują w sposób niewerbalny. Kanały ekspresji niewerbalnej: ruchy ciała zależności przestrzenne Kanał niewerbalny służy przede wszystkim do określania stosunków międzyludzkich, wyrażania stanów emocjonalnych i postaw. Wg psychologów komponent słowny w konwersacjach bezpośrednich wynosi mniej niż 35%, a ponad 65% informacji ludzie przekazują w sposób niewerbalny. Kanały ekspresji niewerbalnej: ruchy ciała zależności przestrzenne Komunikacja niewerbalna

26 Ruchy ciała : mimika kinezjetyka prajęzyk kontakt wzrokowy Ruchy ciała : mimika kinezjetyka prajęzyk kontakt wzrokowy Komunikacja niewerbalna

27 Ekspresja oczu wyraża się nie tylko poprzez spoglądanie, ale również: zmianę wielkości źrenic (2-8 mm), wskaźnik mrugania (zwykle co 3-10 sek.), stopień otwarcia oczu (od szeroko otwartych do przymkniętych powiek), wyraz oczu - tzw. maślane oczy, mordercze spojrzenie Ekspresja oczu wyraża się nie tylko poprzez spoglądanie, ale również: zmianę wielkości źrenic (2-8 mm), wskaźnik mrugania (zwykle co 3-10 sek.), stopień otwarcia oczu (od szeroko otwartych do przymkniętych powiek), wyraz oczu - tzw. maślane oczy, mordercze spojrzenie Komunikacja niewerbalna

28 Zależności przestrzenne - proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawie przestrzennej odległości między nimi. Zachowania proksemiczne pozostają pod wpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji i prywatności. Strefy w zachowaniach przestrzennych: strefa intymna (0-45cm), strefa osobista (45-120 cm), strefa społeczna (1,2-3,6 m), strefa publiczna (3,6-6m). Zależności przestrzenne - proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawie przestrzennej odległości między nimi. Zachowania proksemiczne pozostają pod wpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji i prywatności. Strefy w zachowaniach przestrzennych: strefa intymna (0-45cm), strefa osobista (45-120 cm), strefa społeczna (1,2-3,6 m), strefa publiczna (3,6-6m). Komunikacja niewerbalna

29 Komunikacja medialna Komunikacja medialna – proces komunikowania masowego, w którym kanałem jest jedno z mediów, tj, prasa, telewizja, Internet etc. Rodzaje mediów wg M. McLuhana: gorące – angażujące jeden ze zmysłów, wymagające od odbiorcy skupienia i zaangażowania, np. radio, gazeta czarno-biała zimne – brak zaangażowania odbiorcy, bierność, odbiór przekazu przy pomocy kilku zmysłów, np. telewizja, kolorowe czasopisma Komunikacja medialna – proces komunikowania masowego, w którym kanałem jest jedno z mediów, tj, prasa, telewizja, Internet etc. Rodzaje mediów wg M. McLuhana: gorące – angażujące jeden ze zmysłów, wymagające od odbiorcy skupienia i zaangażowania, np. radio, gazeta czarno-biała zimne – brak zaangażowania odbiorcy, bierność, odbiór przekazu przy pomocy kilku zmysłów, np. telewizja, kolorowe czasopisma

30 Komunikacja medialna Pamiętam pierwsze szkolenie. Najpierw Tusk robi wszystko to co zwykle – rzuca oczami po ścianach, konstruuje te swoje długachne zdania. Więc wytykam mu: zdania tasiemcowate, brak kontaktu wzrokowego, słowa trudne i jeszcze czasami nieadekwatna gestykulacja. Adam Łaszyn Pamiętam pierwsze szkolenie. Najpierw Tusk robi wszystko to co zwykle – rzuca oczami po ścianach, konstruuje te swoje długachne zdania. Więc wytykam mu: zdania tasiemcowate, brak kontaktu wzrokowego, słowa trudne i jeszcze czasami nieadekwatna gestykulacja. Adam Łaszyn

31 Podsumowanie, czyli dobre rady Zasady skutecznego porozumiewania się, o których należy pamiętać: nie oceniajmy nie dawajmy dobrych rad dbajmy o prostotę i przejrzystość języka unikajmy gadulstwa sprawdzajmy poprzez zadawanie pytań, czy jesteśmy zrozumiali dostosujmy tempo i ton głosu uważnie słuchajmy nie wyciągajmy informacji na siłę zadbajmy o komfort rozmowy sprawdźmy dostępny nam czas dobierzmy odpowiednie miejsce Zasady skutecznego porozumiewania się, o których należy pamiętać: nie oceniajmy nie dawajmy dobrych rad dbajmy o prostotę i przejrzystość języka unikajmy gadulstwa sprawdzajmy poprzez zadawanie pytań, czy jesteśmy zrozumiali dostosujmy tempo i ton głosu uważnie słuchajmy nie wyciągajmy informacji na siłę zadbajmy o komfort rozmowy sprawdźmy dostępny nam czas dobierzmy odpowiednie miejsce

32 Podsumowanie, czyli dobre rady Przestrzegajmy się przed: słuchaniem w milczeniu z kamienną twarzą unikaniem kontaktu wzrokowego nerwowym spoglądaniem na zegarek i rozglądaniem się wokoło zadawaniem pytań zamkniętych, na które odpowiada się tak lub nie Przestrzegajmy się przed: słuchaniem w milczeniu z kamienną twarzą unikaniem kontaktu wzrokowego nerwowym spoglądaniem na zegarek i rozglądaniem się wokoło zadawaniem pytań zamkniętych, na które odpowiada się tak lub nie

33 Podsumowanie, czyli dobre rady Dobry kontakt zaczyna się od tego co łączy. A nie od tego, co dzieli.


Pobierz ppt "Komunikacja interpersonalna. Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje 2. Zasady komunikacji interpersonalnej 3. Zakłócenia w komunikacji 4. Postawy w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google