Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych między lekarzem a pacjentem Dr Gediminas Raila, MD, PhD Kaunas University of Medicine, Kaunas, Lithuania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych między lekarzem a pacjentem Dr Gediminas Raila, MD, PhD Kaunas University of Medicine, Kaunas, Lithuania."— Zapis prezentacji:

1 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych między lekarzem a pacjentem Dr Gediminas Raila, MD, PhD Kaunas University of Medicine, Kaunas, Lithuania

2 Wizyta pacjenta Dobra komunikacja między ludźmi, czy dochodzi do niej w kontekście konsultacji pacjenta, konwersacji z kolegą lub zaproszenia do dyrektora, ma kluczowe znaczenie w skutecznej promocji zdrowia.

3 Wizyta pacjenta. Kwestie do przemyślenia: Jak się najczęściej zachowujesz względem ludzi, z którymi pracujesz? Czy akceptujesz ich na ich własnych warunkach czy osądzasz wg własnych standardów? Czy zachęcasz ludzi, aby byli niezależni, podejmowali swoje własne decyzje i rozwiązywali swoje problemy bez wzajemnych konfliktów?

4 Problemy w trakcie wizyty 1.Partnerstwo czy proces jednokierunkowy. Akceptacja i osądzanie, autonomia i zależność. 2.Metoda prowadzenia wizyty zorientowana wokół lekarza czy wokół pacjenta. 3.Bariery komunikacyjne: werbalne i niewerbalne bariery mające wpływ na komunikację. 4.Motywacja i opór pacjenta.

5 Zadania w małych grupach: 1.Zaplanowanie spotkania grupowego 2.Określenie na komunikację niewerbalną, która wpływa na komunikacje interpersonalną 3.Pomoc osobom w wypowiedzi 4.Motywowanie pacjenta

6 Tematy do pracy w grupach

7 Planowanie spotkania w grupach Zidentyfikowanie problemu zdrowotnego, który ma być zmieniony. Wyznaczenia najlepszego miejsca, czasu i fizycznych cech pomieszczenia do odbycia spotkania. Wyznaczenie celów wykładowcy na pierwszym spotkaniu. Stworzenie listy celów dla członków grupy podczas pierwszego spotkania.

8 Planowanie spotkania w grupach Stworzenie planu działania: 1.Podczas przybycia osób na spotkanie. 2.Wzajemne zapoznanie się. 3.Główna część spotkania w grupach. 4.Zakończenie i podsumowanie spotkania. 5.Ocena czy udało się osiągnąć zakładane cele.

9 Komunikacja niewerbalna Opisać główne kategorie komunikacji niewerbalnej zgodnie z poniższą listą: 1.Kontakt cielesny 2.Bliskość 3.Orientacja 4.Poziom 5.Postawa 6.Wygląd fizyczny 7.Ekspresja twarzy 8.Ruchy rąk i głowy 9.Kontakt wzrokowy 10.Niewerbalne aspekty mowy

10 Komunikacja niewerbalna Należy przemyśleć, które zachowanie niewerbalne lekarza było związane z większym zadowoleniem pacjenta i lepszą komunikacją.

11 Komunikacja niewerbalna Opisać swoje uczucia jako pacjent kiedy : 1.Lekarz często dotyka twoich dłoni. 2.Lekarz stoi i mówi do ciebie ze zbyt dużej odległości. 3.Rozmawiasz z kimś, gdy jedna osoba stoi, a druga siedzi. 4.Prowadzisz rozmowę z lekarzem, nie patrząc sobie w oczy.

12 Zachęcanie do wypowiedzi Opisać zachowanie werbalne lekarza, promujące pozytywne relacje interpersonalne. Przemyśleć kwestię zachowania werbalnego lekarza, które poprawia wymianę informacji. Opisać techniki prowadzenia wizyt, które stymulują inne osoby do mówienia.

13 Motywowanie pacjenta Opisać czynniki, które wpływają na zachowanie pacjenta. Przemyśleć kwestie związane z czynnikami predysponującymi, upoważniającymi i wzmacniającymi. Należy skoncentrować się na czynnikach praktycznych i poszlakowych, które mogą osłabiać motywację (np. zrozumienie przez pacjentów kwestii zdrowotnych, ich postrzeganie własnego potencjału do zmiany, różnice kulturowe i płciowe).


Pobierz ppt "Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych między lekarzem a pacjentem Dr Gediminas Raila, MD, PhD Kaunas University of Medicine, Kaunas, Lithuania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google