Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja patriotyczna oraz postawy patriotyczne uczniów gimnazjum i liceum Prezentacja przedstawia zagadnienia dotyczące wychowania patriotycznego, analizę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja patriotyczna oraz postawy patriotyczne uczniów gimnazjum i liceum Prezentacja przedstawia zagadnienia dotyczące wychowania patriotycznego, analizę."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja patriotyczna oraz postawy patriotyczne uczniów gimnazjum i liceum
Prezentacja przedstawia zagadnienia dotyczące wychowania patriotycznego, analizę zagadnienia na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz opisu jej wyników.

2 Pojęcie edukacji, patriotyzmu
Edukacja (łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach: zdobywania wiedzy, stanu wiedzy, wychowania, kształcenia. Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia.

3 Analiza przeprowadzonych badań
Na potrzeby omówienia tematu zostały opracowane najistotniejsze pytania zawarte w ankiecie spośród 23 pytań.

4 Pytanie 3 Która forma zajęć jest według Ciebie bardziej interesując i dostarcza większą widzę na temat patriotyzmu? forma zajęć lekcyjnych (lekcje historii, j polskiego…) forma zajęć pozalekcyjnych (akademie, spotkania, wyjazdy do muzeów…) Inne jakie?

5 Forma zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych
Zajęcia lekcyjne - (inaczej: jednostka dydaktyczna) organizacyjna forma nauczania oparta na realizacji określonego zadania dydaktycznego (poznawczego, kształcącego i wychowawczego). Forma zajęć pozalekcyjnych - nieobowiązkowa wykonywana w czasie wolnym działalność uczniów w obrębie szkoły obejmująca zajęcia w organizacjach młodzieżowych, kołach zainteresowań, świetlicy, sali gimnastycznej lub na boisku czy w ogrodzie szkolnym. Wśród uczniów gimnazjum zajęcia pozalekcyjne w edukacji patriotycznej cieszą się większym zainteresowaniem. Tylko 10 % badanych uczniów odnosi się do wartości przekazywanych na lekcjach, np. historii, j polskiego. W liceum obie te formy traktowane są równorzędnie.

6 Pytanie 6 W jakich akademiach szkolnych, uroczystościach patriotycznych bierzesz udział - napisz w jakich? Najczęściej występujące odpowiedzi to: Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Rocznica II Wojny Światowej.

7 Święto Narodowe Trzeciego Maja
Uczniowie obu szkół gimnazjum, jak i liceum najczęściej uczestniczą w akademiach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919[1] oraz ponownie w 1990[2], w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

8 Pytanie 10 Czy wywieszanie flagi jest tradycją rodzinną w domu? Tak
Nie wiem

9 Wywieszanie flagi narodowej
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa. Gimnazjaliści udzielają niejednoznacznych odpowiedzi, są raczej niezorientowani w temacie. Ocena w tym zakresie jest niedostateczna, natomiast postawa patriotyczna licealistów odnosząca się do Flagi Rzeczypospolitej jest na poziomie dobrym.

10 Pytanie 15 Według ciebie najstarszym polskim symbolem państwowym są?
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej Hymn Rzeczypospolitej Polskiej Godło Rzeczypospolitej Polskiej

11 Godło Rzeczypospolitej
Godło Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z art. 28 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 1 p. 19)). Jednakże nowy wzór godła został wprowadzony dopiero 22 lutego 1990 r. ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeł w koronie widnieje już na denarach Bolesława Chrobrego – to jego najwcześniejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik (charakterystyczne kropki odzwierciedlają białe lotki widoczne w naturze na jego złożonych skrzydłach). W gimnazjum pytanie postawione odnośnie najstarszego symbolu państwowego odzwierciedla się niedostateczną wiedzą na ten temat. W liceum to ocena na poziomie dobrym - większość uczniów udzieliła odpowiedzi na poziomie dobrym.

12 Pytanie 19 Jak często czytasz książki, czasopisma, serwisy internetowe o tematyce patriotycznej? Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Rzadko Nigdy

13 Czasopisma patriotyczne
Problematyka patriotyzmu coraz częściej jest poruszana w czasopismach historycznych, pedagogicznych. Często możemy się spotkać z treściami w formie elektronicznej np. na stronach WWW. W odniesieniu do młodzieży gimnazjalnej zainteresowanie czasopismami, serwisami internetowymi, książkami jest bardzo niskie, praktycznie zerowe. Znacznie chętniej do treści patriotycznych sięgają licealiści, szczególnie w klasach o profilu humanistycznym. Analizując wyniki ankiety 23 % uczniów liceum ma do czynienia z treściami patriotycznymi codziennie.

14 Pytanie 20 Czy interesujesz się polityką (wyborami parlamentarnymi, samorządowymi)? Tak Nie

15 Zainteresowanie polityką
Zainteresowanie polityką gimnazjalistów jest na poziomie niedostatecznym. Dostatecznie na problemy spraw Polski zapatrują się licealiści, 70 % deklaruje że jest zainteresowana sytuacją polityczną naszego kraju.

16 Pytanie 21 Czy jesteś dumny z Polski, bycia Polakiem? Tak Nie

17 Czy jesteś dumny z Polski, bycia polakiem?
Obie badane grypy wykazuję, że nie są zadowolone z przynależności narodowej. Swoje wypowiedzi sugerują trudną sytuacją gospodarczą, która motywuje młodych ludzi do wyjazdu za granicę. W badaniach gimnazjum jaki i liceum wypadło na poziomie niedostatecznym.

18 Pytanie 23 Wskaż postacie z przeszłości, które zasługują na miano patrioty (już nieżyjące)? Jan Paweł II Lech Kaczyński Ignacy Mościcki Władysław Sikorski Józef Piłsudski Henryk Sienkiewicz Tadeusz Kościuszko

19 Postacie zasługujące na miano patrioty
W gimnazjum nie zauważamy odniesienia do najważniejszych wydarzeń historycznych, młodzież postacie wskazuje wybiórczo, licealiści w większym stopniu interpretują zasługi bohaterów narodowych, kierując się bardziej zaawansowaną wiedzą historyczną. Licealiści wskazali jednoznacznie na zasługi Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II.


Pobierz ppt "Edukacja patriotyczna oraz postawy patriotyczne uczniów gimnazjum i liceum Prezentacja przedstawia zagadnienia dotyczące wychowania patriotycznego, analizę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google