Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA”"— Zapis prezentacji:

1

2 ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA”
W celu wspólnej realizacji wybranych zadań publicznych gmin, reprezentacji i obrony wspólnych interesów w tym zakresie – działając na podstawie stosownych przepisów Gminy: Przemęt, Siedlec, Wolsztyn w 2000 roku powołały ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA” który został zarejestrowany w rejstrze MSWiA w dniu pod poz Statut Związku został opublikowany w dniu r a jego ostatnie zmiany w dniu r.

3 Cel i zadania Związku § 6 Celem zawiązku jest zapewnienie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie uczestników. § 7 Zadania Związku obejmują w szczególności: 1.tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystywania oraz współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowanie tego rodzaju odpadów, 2.budowę i eksploatację zakładu utylizacji, 3.gospodarowanie dostarczonymi na składowisko odpadami komunalnymi, 4.sprzedaż pozyskanych surowców wtórnych, 5.świadczenie innych usług na rzecz uczestników oraz na rzecz innych osób, 6.pozyskiwanie na realizację zadań Związku środków z zewnątrz, 7.prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zadań Związku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 8.załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej powierzonych przez gminy a wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 ze zmianami), ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz ze zmianami) i innych ustaw.

4 Gminy podjęły zgodne uchwały:
1.Nr. XII/85/07Rady Gminy Siedlec z dnia 20 listopada 2007 roku 2.XIV/95/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 października roku 3.XIII/93/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Midzygminego „Obra” do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu adminsracji publicznej, powierzonych Związkowi

5 Priorytety działania na 2009 r -Zakończenie I i II etapu rozbudowy składowiska w Powodowie - Wyegzekwowanie obowiązku zawarcia umów na wywóz odpadów przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze - Opracowanie nowych zasad pozyskiwania surowców wtórnych, powiązanie z systemem odpłatności, który co zasad powinien być spójny - Przygotowanie programu pilotażowego dot. zbiórki odpadów biodegradowalnych - Wydanie kalendarza odpadowego z funkcją edukacyjną

6 Priorytety działania na 2009 r
- Ujednolicenie zapisów w uchwałach dot. utrzymania porządku i czystości w gminach – uczestnikach ZMO - Działania na rzecz wykorzystania pojemności eksploatowanych składowisk - Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Wdrożenie systemu indywidualnych kompostowników

7 Składowisko odpadów w Powodowie

8

9

10

11 Odpady na składowiska i wysegregowane w m³

12 Segregacja papier, szkło, plastik, 2002-2008r w m³
Gmina Wolsztyn

13 Segregacja szkła w m³

14 Segregacja szkła w Mg 2008r

15 Segregacja plastiku w m³

16 Odpady komunalne w Mg

17 Zestawienie odpadów dostarczonych na składowiska w Mg

18 Wskaźnik nagromadzenia
ROK 2007 ROK 2008 mieszkańcy Ilość odpadów w m³ Wskaźnik nagrom. w m³ Wskaźnik nag. Chorzemin 794 735,56 0,93 806 745,48 0,92 Wroniawy + Borki 1336 1040,28 0,78 1335 1084,23 0,81 Stary Widzim 1042 872,84 0,84 1059 881,87 0,83 Obra + Obra Nowa 2124 1690,82 0,80 2118 1720,20 Rudno + Wilcze 106 111,75 1,05 124,12 1,17 Świętno 1054 883,72 1053 941,76 0,89

19 Niałek Wielki Karpicko Kębłowo Gościeszyn Nowe Tłoki
ROK 2007 ROK 2008 mieszkańcy Ilość odpadów w m³ Wskaźnik nagrom. w m³ Wskaźnik nagrom. w m³ Niałek Wielki 698 781,57 1,12 717 816 1,14 Karpicko 1350 1614,52 1,20 1374 1644,78 Nowy Młyn + Barłożnie 137 133,06 0,97 142 133,43 0,94 Kębłowo 1832 1450,95 0,79 1844 1450,72 Gościeszyn 434 227,42 0,52 425 366,46 0,86 Nowe Tłoki 503 433,21 508 449,52 0,88

20 ROK 2007 ROK 2008 mieszkańcy Ilość odpadów w m ³ Wskaźnik nagrom. w m³ Ilość odpadów w m³ Błocko 222 213,78 0,96 221 180,42 0,82 Tłoki 765 505 0,66 519,41 0,68 Stara Dąbrowa 386 285,18 0,74 383 304,44 0,79 Nowa Dąbrowa 412 270,59 425 286,34 0,67 Nowy Widzim 318 242,06 0,76 312 253,96 0,81 Berzyna 285 105,59 0,37 300 110,71

21 ROK 2007 ROK 2008 mieszkańcy Ilość odpadów w m³ Wskaźnik nagrom. w m³ Powodowo 596 263,19 0,46 557 290,47 0,52 Stradyń 78 56,21 0,72 54,03 0,69 Adamowo 891 859,38 0,96 914 911,44 1,00 Wolsztyn miasto 13658 28483,4 2,08 13551 22846 1,69 Gmina + miasto 29515 41324 1,40 29600 42777 1,44

22 Związek Międzygminny „Obra” Berzyna 6, 64 – 200 Wolsztyn


Pobierz ppt "ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google