Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W celu wspólnej realizacji wybranych zadań publicznych gmin, reprezentacji i obrony wspólnych interesów w tym zakresie – działając na podstawie stosownych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W celu wspólnej realizacji wybranych zadań publicznych gmin, reprezentacji i obrony wspólnych interesów w tym zakresie – działając na podstawie stosownych."— Zapis prezentacji:

1

2 W celu wspólnej realizacji wybranych zadań publicznych gmin, reprezentacji i obrony wspólnych interesów w tym zakresie – działając na podstawie stosownych przepisów Gminy: Przemęt, Siedlec, Wolsztyn w 2000 roku powołały ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY OBRA który został zarejestrowany w rejstrze MSWiA w dniu pod poz Statut Związku został opublikowany w dniu r a jego ostatnie zmiany w dniu r.

3 Cel i zadania Związku § 6 Celem zawiązku jest zapewnienie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie uczestników. § 7 Zadania Związku obejmują w szczególności: 1.tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystywania oraz współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowanie tego rodzaju odpadów, 2.budowę i eksploatację zakładu utylizacji, 3.gospodarowanie dostarczonymi na składowisko odpadami komunalnymi, 4.sprzedaż pozyskanych surowców wtórnych, 5.świadczenie innych usług na rzecz uczestników oraz na rzecz innych osób, 6.pozyskiwanie na realizację zadań Związku środków z zewnątrz, 7.prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zadań Związku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 8.załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej powierzonych przez gminy a wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 ze zmianami), ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz ze zmianami) i innych ustaw.

4 Gminy podjęły zgodne uchwały: 1.Nr. XII/85/07Rady Gminy Siedlec z dnia 20 listopada 2007 roku 2.XIV/95/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 października 2007 roku 3.XIII/93/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Midzygminego Obra do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu adminsracji publicznej, powierzonych Związkowi

5 -Zakończenie I i II etapu rozbudowy składowiska w Powodowie - Wyegzekwowanie obowiązku zawarcia umów na wywóz odpadów przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze - Opracowanie nowych zasad pozyskiwania surowców wtórnych, powiązanie z systemem odpłatności, który co zasad powinien być spójny - Przygotowanie programu pilotażowego dot. zbiórki odpadów biodegradowalnych - Wydanie kalendarza odpadowego z funkcją edukacyjną Priorytety działania na 2009 r -Zakończenie I i II etapu rozbudowy składowiska w Powodowie - Wyegzekwowanie obowiązku zawarcia umów na wywóz odpadów przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze - Opracowanie nowych zasad pozyskiwania surowców wtórnych, powiązanie z systemem odpłatności, który co zasad powinien być spójny - Przygotowanie programu pilotażowego dot. zbiórki odpadów biodegradowalnych - Wydanie kalendarza odpadowego z funkcją edukacyjną

6 Priorytety działania na 2009 r - Ujednolicenie zapisów w uchwałach dot. utrzymania porządku i czystości w gminach – uczestnikach ZMO - Działania na rzecz wykorzystania pojemności eksploatowanych składowisk - Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Wdrożenie systemu indywidualnych kompostowników

7 Składowisko odpadów w Powodowie

8

9

10

11 Odpady na składowiska i wysegregowane w m³

12 Segregacja papier, szkło, plastik, r w m³ Gmina Wolsztyn

13 Segregacja szkła w m³

14 Segregacja szkła w Mg 2008r

15 Segregacja plastiku w m³

16 Odpady komunalne w Mg

17 Zestawienie odpadów dostarczonych na składowiska w Mg

18 Wskaźnik nagromadzenia ROK 2007ROK 2008 mieszkańcyIlość odpadów w m³ Wskaźnik nagrom. w m³ mieszkańcyIlość odpadów w m³ Wskaźnik nag. w m³ Chorzemin794735,560, ,480,92 Wroniawy + Borki ,280, ,230,81 Stary Widzim ,840, ,870,83 Obra + Obra Nowa ,820, ,200,81 Rudno + Wilcze ,751, ,121,17 Świętno ,720, ,760,89

19 ROK 2007ROK 2008 mieszkańcyIlość odpadów w m³ Wskaźnik nagrom. w m³ mieszkańcyIlość odpadów w m³ Wskaźnik nagrom. w m³ Niałek Wielki ,571, ,14 Karpicko ,521, ,781,20 Nowy Młyn + Barłożnie ,060, ,430,94 Kębłowo ,950, ,720,79 Gościeszyn434227,420, ,460,86 Nowe Tłoki503433,210, ,520,88

20 ROK 2007ROK 2008 mieszkańcyIlość odpadów w m ³ Wskaźnik nagrom. w m³ mieszkańcyIlość odpadów w m³ Wskaźnik nagrom. w m³ Błocko222213,780, ,420,82 Tłoki , ,410,68 Stara Dąbrowa ,180, ,440,79 Nowa Dąbrowa ,590, ,340,67 Nowy Widzim ,060, ,960,81 Berzyna285105,590, ,710,37

21

22 Związek Międzygminny Obra Berzyna 6, 64 – 200 Wolsztyn


Pobierz ppt "W celu wspólnej realizacji wybranych zadań publicznych gmin, reprezentacji i obrony wspólnych interesów w tym zakresie – działając na podstawie stosownych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google