Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIE POZIOMU AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ZMIAN PROPONOWNAYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - SKRÓT Z BADANIA Dla Narodowego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIE POZIOMU AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ZMIAN PROPONOWNAYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - SKRÓT Z BADANIA Dla Narodowego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 BADANIE POZIOMU AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ZMIAN PROPONOWNAYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - SKRÓT Z BADANIA Dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W ARSZAWA, PAŻDZIERNIK 2010 BADANIE POZIOMU AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ZMIAN PROPONOWNAYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

2 METODA N OTA METODOLOGICZNA METODY I TECHNIKI BADAWCZE Badania jakościowe: Desk Research – rozpoznanie rynku, dostępności usług, proponowanych rozwiązań Badanie ilościowe: Przeprowadzone metodą, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych zawierających pytania z kafeterią koniunktywną i dysjunktywną, poszerzone o pytania otwarte. Badanie przeprowadzone w technice CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) PRÓBA: Podmiot badania: gospodarstwa domowe Jednostka badania :osoby fizyczne, które w dniu badania ukończyły 18 rok życia N = 1000 jednostek, w podziale: gm. wiejska n = 300 jednostek gm. miejsko-wiejska n = 300 jednostek, gm. miejska n = 200 jednostek. metropolie n=200 jednostek TEREN I CZAS BADANIA Badanie ogólnopolskie, jednostki położone na terytorium RP i spełniające warunki cechy weryfikującej – miejsce położenia Badanie realizowane w dniach: 16.10-21.10.2010

3 PROBLEM ODPADÓW ORAZ SKUTECZNOŚCI KAR ZA ICH NIELEGALNE WYRZUCANIE 1 Stan zanieczyszczenia odpadami polskich lasów łąk i rzek jest na tyle duży że spostrzegam to jako problem. Obecne kary za zaśmiecanie lasów rowów czy podrzucenie śmieci są skuteczne. Zaśmiecanie lasów rowów czy podrzucanie śmieci powinno być dotkliwie karane. Zdecydowana większość badanych (95,6 proc.) uważa, że stan zanieczyszczenia lasów, łąk i rzek to problem. Zdecydowanie jest o tym przekonanych prawie trzy czwarte (74,2 proc.), a umiarkowanie ponad jedna piąta (21,4 proc.). Respondenci są zdania, że zaśmiecanie przestrzeni publicznej powinno być surowo karane. Uważa tak 89,1 proc. z nich, a 71 proc. jest o tym zdecydowanie przekonana. Ankietowani są też zdania, że obecne kary za zaśmiecanie są nieskuteczne. Prawie trzy czwarte respondentów jest przekonana o nieskuteczności tych kar, z czego 43,6 proc. to osoby zdecydowane w swoim przekonaniu, a 29 proc. raczej zdecydowane. 95,5 % to problem !!! 89,1% trzeba karać!!! 72,6% kary są nieskuteczne

4 WYWÓZ ODPADÓW A SAMORZĄD LOKALNY 2 Samorząd lokalny (wójt burmistrz prezydent) powinien skuteczniej kontrolować sposób zagospodarowania śmieci przez firmy odbierające odpady. Samorząd lokalny (wójt burmistrz prezydent) powinien dbać żeby każdy płacił za wywóz śmieci. Jeśli samorząd (gmina) przejmie obowiązek odbioru i zagospodarowania śmieci w zamian za stałą opłatę od każdego mieszkańca zgodził(a)by się Pan/i na taką opłatę? Badani są skłonni przekazywać odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami na lokalny samorząd. Zdecydowana większość (93,5 proc.) uważa, że powinien on kontrolować firmy wywożące odpady, z czego ponad dwie trzecie (66,7 proc.) jest o tym zdecydowanie przekonana. Podobny odsetek (86,2 proc.) uważa, że dbanie o to, aby każdy płacił za wywóz nieczystości to zadanie samorządu. Ankietowani są też skłonni do oddania obowiązku gospodarowania odpadami samorządowi w zamian za stałą opłatę. Zwolennikami takiego rozwiązania jest zdecydowana większość – 82,1 proc. badanych. 93,5% tak 86,2% niech każdy płaci 82,1% tak

5 WYWÓZ ODPADÓW A SAMORZĄD LOKALNY 3 Jeśli samorząd (gmina) przejmie obowiązek odbioru i zagospodarowania śmieci w zamian za stałą opłatę od każdego mieszkańca, zgodził(a)by się Pan/i by pobierał taką opłatę? 86,4% Tak 4,2% Nie 79,1% Tak 4,7% NIE

6 OPŁATY PONOSZONE ZA WYWÓZ ODPADÓW 4 Ile płaci Pan/i za wywóz śmieci miesięcznie (rachunek za całe gospodarstwo domowe)? Czy płaci Pan/i opłatę za odbiór śmieci zbieranych selektywnie, segregowanych? 70,6% NIE 19,5% Tak

7 OBECNY STAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE 5 Moje miasto/gmina jest... Większość badanych (42,6 proc.) uważa, że ich gmina jest czysta i zadbana, 3,5 proc. twierdzi, że jest proekologiczna lub że ma perspektywy na poprawę. Prawie jedna piąta (19,8 proc.) uważa natomiast, że jest ona brudna, a 13,6 proc. twierdzi, że jest dużo do poprawy. Prawie jedna dziesiąta (9,6 proc.) nie ma zdania. Ponad czterech na dziesięciu ankietowanych (40,5 proc.) uważa, że gospodarka odpadami w ich gminie działa bardzo dobrze lub dobrze. Złe lub bardzo złe zdanie ma o niej natomiast 18 proc. respondentów. Pośrednie zdanie ma 28,8 proc. z nich, z czego 9,4 proc. jest raczej dobrego zdania, 8 proc. raczej złego, a 11,4 proc. jest neutralnych. 40,5% dobrze 18% źle 42,6% zadbana gmina 19,8% brudna

8 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! BADANIE POZIOMU AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ZMIAN PROPONOWNAYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH


Pobierz ppt "BADANIE POZIOMU AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ZMIAN PROPONOWNAYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - SKRÓT Z BADANIA Dla Narodowego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google