Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki Koziegłowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki Koziegłowy"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy
RYNEK W KOZIEGŁOWACH Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 Koziegłowy

2 KOZIEGŁOWY Koziegłowy to gmina położona na północy województwa śląskiego, na obrzeżu aglomeracji częstochowskiej, przy głównym szlaku komunikacyjnym kraju (DK1). Gmina i Miasto Koziegłowy zajmują łącznie obszar 159,9km2 zamieszkany przez 14,4 tys. osób. Rejon jest znany z produkcji sztucznych choinek, kapeluszy i rękodzieła artystycznego. Obszar projektu rewitalizacji rynku stanowi ścisłe centrum miasta. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

3 ZAGOSPODAROWANIE I KONTEKST URBANISTYCZNY

4 UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5 REWITALIZACJA RYNKU W KOZIEGŁOWACH
Działania, dzięki którym udało doprowadzić się obszar rynku w Koziegłowach do aktualnego stanu to prace modernizacyjne istniejącej płyty rynku, polegające na wykorzystaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej granitowej, oświetleniu terenu, wykonaniu fontanny i pracach wykończeniowych dotyczących, np. terenów zieleni, pergoli, ławek czy słupa ogłoszeniowego. W ramach projektu zmodernizowane zostały również nawierzchnie dróg gminnych okalających rynek oraz wykonany został remont kanalizacji deszczowej. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

6 REWITALIZACJA RYNKU W KOZIEGŁOWACH
Dzięki realizacji projektu, zostały osiągnięte wszystkie zamierzone cele. tzn. nadanie zdegradowanemu terenowi rynku w Koziegłowach funkcji turystyczno-rekreacyjnych, gospodarczych i kulturalnych. Działania rewitalizacyjne przyczyniły się do uzyskania jednolitego charakteru zabudowy i klimatu historycznego rynku, dzięki czemu istnieje możliwość jego wielofunkcyjnego wykorzystania. Do korzyści płynących z realizacji projektu możemy zaliczyć m.in. podniesienie wartości substancji miejskiej,poprawę odczuć estetycznych mieszkańców i przyjezdnych, wzmożenie ruchu turystycznego, wzmocnienie tradycji kulturowych regionu, integrację społeczeństwa lokalnego, a w konsekwencji poprawęjakości życia mieszkańców i funkcjonowania społeczno-gospodarczego miasta. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

7 PŁYTA RYNKU W TRAKCIE REMONTU
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

8 RYNEK PO REWITALIZACJI
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

9 RYNEK PO REWITALIZACJI

10 FONTANNA NA RYNKU NOCĄ

11 WYSTAWA NA PERGOLI

12 DNI KOZIEGŁÓW ODBYWAJĄCE SIĘ NA TERENIE RYNKU

13 A ZIMOWĄ PORĄ…

14


Pobierz ppt "Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki Koziegłowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google