Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

... I OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ GMINY/MIASTA, W TYM LOKALNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JEST OPRACOWYWANE DLA CAŁEGO MIASTA/GMINY POSIADA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "... I OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ GMINY/MIASTA, W TYM LOKALNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JEST OPRACOWYWANE DLA CAŁEGO MIASTA/GMINY POSIADA."— Zapis prezentacji:

1

2 ... I OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ GMINY/MIASTA, W TYM LOKALNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JEST OPRACOWYWANE DLA CAŁEGO MIASTA/GMINY POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ CO TO ZNACZY? SPORZĄDZA SIĘ W SKALI OD 1:5000 DO 1:25 000 NIE JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO PROJEKT STUDIUM SPORZĄDZA … KTO SPORZĄDZA? STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA (STUDIUM) JAKIE? UWZGLĘDNIA UWARUNKOWANIA... WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI !

3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA (STUDIUM)... I OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ GMINY/MIASTA, W TYM LOKALNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JEST OPRACOWYWANE DLA CAŁEGO MIASTA/GMINY POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ CO TO ZNACZY? SPORZĄDZA SIĘ W SKALI OD 1:5000 DO 1:25 000 NIE JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO PROJEKT STUDIUM SPORZĄDZA … KTO SPORZĄDZA? JAKIE? UWZGLĘDNIA UWARUNKOWANIA...

4 STUDIUM UWZGLĘDNIA M.IN. TAKIE UWARUNKOWANIA JAK: Uwarunkowania środowiskowe Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania społeczne Aktualne zagospodarowanie, uzbrojenie terenu Plany inwestorów Uwarunkowania ekonomiczne Uwarunkowania gospodarcze Ład przestrzenny Warunki i jakość życia mieszkańców Zagrożenia bezpieczeństwa Potrzeby i możliwości rozwoju gminy Stan prawny gruntów Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Występowanie obiektów i terenów chronionych Strategia rozwoju miasta, województwa, kraju Oczekiwania mieszkańców Ustawodawstwo

5 UWARUNKOWANIA STUDIUM UWZGLĘDNIA M.IN. TAKIE UWARUNKOWANIA JAK: Uwarunkowania środowiskowe Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania społeczne Aktualne zagospodarowanie, uzbrojenie terenu Plany inwestorów Uwarunkowania ekonomiczne Uwarunkowania gospodarcze Ład przestrzenny Warunki i jakość życia mieszkańców Zagrożenia bezpieczeństwa Potrzeby i możliwości rozwoju gminy Stan prawny gruntów Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Występowanie obiektów i terenów chronionych Strategia rozwoju miasta, województwa, kraju Oczekiwania mieszkańców Ustawodawstwo

6 UWARUNKOWANIA Uwarunkowania środowiskowe Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania społeczne Aktualne zagospodarowanie, uzbrojenie terenu Plany inwestorów Uwarunkowania ekonomiczne Uwarunkowania gospodarcze Ład przestrzenny Warunki i jakość życia mieszkańców Zagrożenia bezpieczeństwa Potrzeby i możliwości rozwoju gminy Stan prawny gruntów Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Występowanie obiektów i terenów chronionych Strategia rozwoju miasta, województwa, kraju Oczekiwania mieszkańców Ustawodawstwo KONIEC FILMIKU STUDIUM UWZGLĘDNIA M.IN. TAKIE UWARUNKOWANIA JAK:

7 Poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy nadrzędnej zasadzie równości i dobra wspólnego NEGOCJACJE WSPÓŁPRACA z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, z mieszkańcami, z inwestorami i właścicielami, organizacjami pozarządowymi, gestorami sieci. UWARUNKOWANIAWYZNACZANIE KIERUNKÓW KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWZGLĘDNIA UWARUNKOWANIA I OKREŚLA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

8 KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM OKREŚLA M.IN. :

9

10 TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ TERENY O SPECJALNYCH WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW

11 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY M1sw - tereny zabudowy średniowysokiej, mieszkaniowej wielorodzinnej, blokowej i kwartałowej z usługami podstawowymi. Utrzymuje się istniejące funkcje ogólnomiejskie U1n* - tereny zabudowy niskiej, usługowej, w zieleni, położone w obszarze klinowo - pierścieniowego systemu zieleni

12 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

13 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

14 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

15 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARY POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

16 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARY POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO INNE KONIEC FILMIKU

17 STUDIUM POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ CZĘŚĆ GRAFICZNA CZĘŚĆ TEKSTOWA

18 STUDIUM POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ CZĘŚĆ TEKSTOWA

19 STUDIUM POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ CZĘŚĆ GRAFICZNA CZĘŚĆ TEKSTOWA KONIEC FILMIKU

20 PROJEKT STUDIUM SPORZĄDZA… zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WÓJT/ BURMISTRZ/ ….PREZYDENT a w jego imieniu w przypadku Poznania


Pobierz ppt "... I OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ GMINY/MIASTA, W TYM LOKALNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JEST OPRACOWYWANE DLA CAŁEGO MIASTA/GMINY POSIADA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google