Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego Częstochowa, 14.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego Częstochowa, 14."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego Częstochowa, 14 marca 2013r.

2 Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego. Beneficjent: Gmina Konopiska. Realizator: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. Projekt: zgodny z celem głównym RPO WSL na lata 2007-2013. Priorytet: IV Kultura. Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego. Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie. Działanie: 4.2 System informacji kulturalnej.

3 Subregion północny to obszar charakteryzujący się dużym potencjałem ludzkim, gospodarczym jak i kulturowym. Aby jednak w dalszym ciągu mógł utrzymywać się korzystny klimat rozwoju gospodarczego, wzrostu konkurencyjności, zainteresowania kulturą oraz wzrost poziomu wiedzy na jej temat, należy podejmować kompleksowe działania polegające na zwiększeniu dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych. Bogata oferta kulturalna poparta profesjonalnie prowadzoną informacją pozwoli na wzmocnienie potencjału kulturowego i artystycznego, co stanowi realny czynnik rozwoju subregionu północnego województwa śląskiego.

4 PRZEDMIOT PROJEKTU: Szeroko rozumiana informacja kulturalna pozwalająca na tworzenie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego. Zwiększanie możliwości dostępu do oferty kulturalnej regionu częstochowskiego.

5 CELE PROJEKTU: gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących aktualnego stanu kultury subregionu północnego woj. śląskiego, wzrost dostępności produktów kultury regionu, rozwój sektora kultury poprzez bardziej efektywną i wydajną wymianę informacji pomiędzy jednostkami kultury, strefą gospodarczą i obywatelami, podniesienie atrakcyjności subregionu północnego woj. śląskiego poprzez pozytywne postrzeganie regionu przez mieszkańców, inwestorów i turystów.

6 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU TO TEREN REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO, W TYM: Miasto Częstochowa – Marcin Kowalski m.kowalski@gckir.konopiska.pl Powiat Częstochowski – Olga Muc o.muc@gckir.konopiska.pl Powiat Kłobucki – Mariola Łyszczarz m.lyszczarz@gckir.konopiska.pl Powiat Lubliniecki – Tomasz Cieślik t.cieslik@gckir.konopiska.pl Powiat Myszkowski – Karolina Słowik k.slowik@gckir.konopiska.pl

7 MIASTO CZĘSTOCHOWA LICZBA MIESZKAŃCÓW: 237 923

8 POWIAT CZĘSTOCHOWSKI LICZBA MIESZKAŃCÓW: 134 156

9 POWIAT KŁOBUCKI LICZBA MIESZKAŃCÓW: 85 673

10 POWIAT LUBLINIECKI LICZBA MIESZKAŃCÓW: 76 154

11 POWIAT MYSZKOWSKI LICZBA MIESZKAŃCÓW: 71 920

12 ZADANIA KOORDYNATORÓW: Rozpoznawanie potencjału kulturalnego na obszarze podległego powiatu. Współpraca z władzami powiatowymi, gminnymi, burmistrzami, wójtami. instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz ich przedstawicielami. Monitorowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących aktualnego stanu kultury (docieranie oraz gromadzenie informacji o twórcach kultury, grupach nieformalnych oraz wydarzeniach). Zbieranie i opracowywanie materiałów dotyczących wydarzeń kulturalnych w podległym powiecie oraz wprowadzanie ich do interaktywnego portalu e-kultura.info Redagowanie zebranych materiałów w formie biuletynu informacyjnego.

13 Projekt pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego jest odpowiedzią na następujące problemy występujące w regionie częstochowskim: Utrudniony dostęp do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych, Nieefektywny przepływ informacji na temat wydarzeń kulturalnych, Niewystarczająca informacja kulturalna, Niski stopień wykorzystania możliwości technologii ITC w zakresie kultury w odniesieniu do życia kulturalnego regionu, Brak biura informacji kulturalnej, Brak informacji kulturalnej w formie papierowej.

14 DZIAŁANIA Utworzono biuro projektu zlokalizowane w Konopiskach, Utworzono dwa Punkty Informacji Kulturalnej, Uruchomiono infolinię projektu pod nr tel. 34 344 19 33, Uruchomiono portal internetowy www.ekultura.info, Wydawane są bezpłatne biuletyny informacyjne pt. Co w kulturze ? Przystąpiono do prac nad wydawnictwem o kulturze regionu, Przystąpiono do prac nad promocją projektu.

15 www.ekultura.info

16 NUMER 1/2013 NUMER 2/2013 Biuletyn informacyjny Co w kulturze?

17

18 W ramach projektu Przystanek e-kultura częstochowskiego powstaje publikacja pt. Almanach współczesnych twórców kultury regionu częstochowskiego pod redakcją dr Juliusza Sętowskiego. ekultura.info@konopiska.pl Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2013r.

19


Pobierz ppt "SPOTKANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego Częstochowa, 14."

Podobne prezentacje


Reklamy Google