Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAUKI MEDYCZNE Niektóre aspekty stanu obecnego OLAF GAJL Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 25 czerwca 2009 ANKIETA JEDNOSTKI 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAUKI MEDYCZNE Niektóre aspekty stanu obecnego OLAF GAJL Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 25 czerwca 2009 ANKIETA JEDNOSTKI 2007."— Zapis prezentacji:

1 NAUKI MEDYCZNE Niektóre aspekty stanu obecnego OLAF GAJL Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 25 czerwca 2009 ANKIETA JEDNOSTKI 2007

2 Dyscyplina „KBN” - nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, medycyna, biologia medyczna, pielęgniarstwo, stomatologia Struktura zatrudnienia rodzaj jednostki naukowejliczba jednostek podstawowa jednostka organizacyjna szkoły wyższej 59 jednostka badawczo-rozwojowa24 placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk8 międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów 1 inna jednostka naukowa2 RAZEM94 UczelnieJBR-yPANInne Profesorowie Doktorzy habilitowani Doktorzy Z wykształceniem wyższym Z wykształceniem średnim Inne RAZEM zatrudnieni w B+R Zatrudnieni poza sferą B+R

3 Struktura zatrudnienia – B+R Wyższe Dr Dr Hab.. Prof.. PAN JBR-y Uczelnie Struktura zatrudnienia UczelnieJBR-yJBR-yPANPANInneInne Zatrudnieni poza sferą B+R RAZEM zatrudnieni w B+R

4 Zatrudnienie - porównanie PPROFESOROWIEPPROFESOROWIE D O K T O R Z Y H A B I L I T O W A NI DOKTORZYDOKTORZY Z WY K S ZT. WY Ż S Z Y M Nauki medyczne Informatyka Chemia Nakłady na B+R Nauki chemiczne, inż.. chemiczna i techn. chemiczna (146 jednostek) Informatyka (167 jednostek) nauki medyczne (94 jednostki) NAKLADY na B+RAPARATURABUDYNKI Jednostka org. Uczelni ,68 zł ,30 zł ,63 zł J B R ,08 zł ,42 zł ,57 zł PAN ,84 zł ,72 zł ,05 zł inna jednostka naukowa ,22 zł ,39 zł ,32 zł Razem ,82 zł ,83 zł ,57 zł Razem na jednostkę ,68 zł ,72 zł ,16 zł Razem ,60 zł ,34 zł ,17 zł Razem na jednostkę ,65 zł ,57 zł ,21 zł Razem ,44 zł ,51 zł ,02 zł Razem na jednostkę ,13 zł ,84 zł ,82 zł

5 nauki chemiczne, inż.. chemiczna i techn. chemiczna (146 jednostek) informatyka (167 jednostek) Przychody - budżet nauki medyczne (94 jednostki) PUBLIKACJE 2007 Budżet - naukaStatutowa Badania własne Inne budżet Jednostka org. Uczelni ,37 zł ,83 zł ,04 zł ,54 zł J B R ,97 zł ,20 zł ,15 zł ,81 zł PAN ,00 zł ,43 zł ,30 zł ,00 zł inna jednostka naukowa ,22 zł ,00 zł0,00 zł ,00 zł Razem ,56 zł ,46 zł ,49 zł ,35 zł Razem na jednostkę ,56 zł ,80 zł ,22 zł ,85 zł Razem ,92 zł ,76 zł ,92 zł ,41 zł Razem na jednostkę ,28 zł ,81 zł ,64 zł ,52 zł Razem ,45 zł ,34 zł ,52 zł ,94 zł Razem na jednostkę ,56 zł ,47 zł ,96 zł ,71 zł Liczba publikacji(dotacja statutowa + Liczbanana badania własne)/1 publikacjijednostkępublikacja nauki medyczne zł informatyka zł nauki chemiczne, inż. chem zł

6 Liczba publikacji w 2007 Publikacja w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu, co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzonej Liczba publikacji w ListaW "języku filadelfijskaetnicznym" Zasięg co najmniej krajowy Zasięg lokalny medyczne Informatyka Chemia i techn.ch. Publikacje w 2007 Liczba publikacji na jednostkę 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Lista W "języku filadelfijskaetnicznym" Zasięg co najmniej krajowy ZasięglokalnyZasięglokalny medyczne Informatyka Chemia i techn.ch. LICZBA JEDNOSTEK Nauki medyczne - 94 Informatyka- 167 Chemia- 124

7 PUNKTACJA PUBLIKACJI Liczba punktów w parametryzacji Lista W "języku filadelfijskaetnicznym" Zasięg co najmniej krajowy ZasięglokalnyZasięglokalny medyczne Informatyka Chemia i techn.ch. PUNKTACJA PUBLIKACJI Liczba punktów na jednostkęLiczba punktów na jednostkę 0,00,0 800,0 600,0 400,0 200,0 1200,0 1000,0 L i s t a f il ad e l f ij s k a W "j ę zy k u e t n i c z n y m" Z a s i ę g co na j m n i e j k r a j o w y ZasięglokalnyZasięglokalny medyczne Informatyka Chemia i techn.ch. Średnia liczba cytowań z 2006 do nauki medyczne -nauki inż. i techn. 2,33 1,27 A.Olechnicka, A. Płoszaj, Polska Nauka w Sieci

8 Kategoryzacja - instytuty Punkty Kategori a Kategoryzacja - uczelnie Punkty Kategoria

9 Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne PUNKTY KATEGORIA Konkursy MNiSW Projekty badawcze – 32 – 2006 – 33 – 2007 – 34 – 2007 – 35 – 2008 – 36 – 2008 Projekty badawczo- rozwojowe – 1 – 2005 – 2 – 2006 – 3 – 2006 – 4 – 2007 – 5 – 2007 – 6 – 2008

10 % Z A W A Liczba przyznanych wniosków - projekty badawcze odlaskie ląskie Mazowieckie Wielkopolski Kujawsko- Pomorskie Dolnośląskie Ł 149 Małopolskie Pomorskie 64 Zachodnio pomorskie Wnioski wg. dziedzin Średni wskaźnik sukcesu dla wszystkich wniosków 35% K Badawcze – (3 167 – 17% ); Rozwojowe – 3473 (232- 7%) KODTYP WNIOS KI L I F.WNIOSKOWANA_DO TACJA PRZYZNANA DOTACJA Biologia Medyczna badawcze 87527, rozwojowe Nauki Kliniczne Niezabiegowe badawcze 75429, rozwojowe Nauki Kliniczne Zabiegowe badawcze 33126, rozwojowe 15536, Zdrowie Publiczne i Kultura Fizyczna badawcze 49827, rozwojowe 5832, Nauki Farmaceutyczne badawcze 31028, rozwojowe 166, Medycyna Wieku Rozwojowego badawcze 39926, RAZEM %

11 Lubelskie Lubuski e Łódzkie Mazowieckie Opolskie Podlaskie Śląskie Świętokrzyskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Dolnośląskie 79/274 Kujawsko- Pomorskie 11/63 64/207 1/5 149/ /702 0/1 Podkarpackie Małopolskie 2/14 105/379 18/ /209 44/179 1/8 Warmińsko- Mazurskie 2/15 115/434 31/122 Liczba przyznanych/składanych wniosków - projekty badawcze Pomorskie 7 PROGRAM RAMOWY KONKURSY

12 7 PR - Zespoły w 2007/ H e a l th I n f o r m at i o n and C o m m u ni ca t i o n E n e r gy T r a n spo r t (i nc l ud in g S p ace N uc l ea r F i ss i on an d Rad ia t io n ZŁOŻONE ZAKWALIF. KONKURSZŁOŻONEZAKWALIF.% Health ,4% Food, Agriculture, and Biotechnology ,2% Information and Communication Technologies ,3% Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies ,2% Energy ,5% Environment (including Climate Change) ,5% Transport (including Aeronautics) ,1% Socio-economic sciences and Humanities282155,3% Space261557,7% Security ,5% Nuclear Fission and Radiation Protection19736,8% RAZEM ,4%

13 7 PR - Koordynacja w 2007/ HealthHealth I n f o r m a t i o n a n d Co mm u n i c a t i on T e c h no l o g i e s E ne r g y T r a n s p o r t ( i n c l u d i ng Ae r on a u t i cs ) Se c u ri t y ZŁOŻONE ZAKW ALIF. KONKURSZŁOŻONEZAKWALIF.% Health1715,9% Food, Agriculture, and Biotechnology600,0% Information and Communication Technologies4548,9% Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 20315,0% Energy1100,0% Environment (including Climate Change)1900,0% Transport (including Aeronautics)2214,5% Socio-economic sciences and Humanities2800,0% Security10220,0% Nuclear Fission and Radiation Protection200,0% RAZEM180116,1%

14 7 PR - Finansowanie w 2007/ ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% H ea l th I nfo r m a t i o n a n d C o mm un i c atio n E ne r gy T r an s po r t ( i n c l udin g SpaceSpace N u c lea r F i ss i o n an d R adiat i o n % Średnia KONKURSZŁOŻONEZAKWALIF.% Health ,6% Food, Agriculture, and Biotechnology ,2% Information and Communication Technologies ,3% Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies ,8% Energy ,0% Environment (including Climate Change) ,0% Transport (including Aeronautics) ,4% Socio-economic sciences and Humanities ,6% Space ,2% Security ,6% Nuclear Fission and Radiation Protection ,8% RAZEM ,5%

15 Zagregowane informacje pochodzą z baz danych prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji


Pobierz ppt "NAUKI MEDYCZNE Niektóre aspekty stanu obecnego OLAF GAJL Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 25 czerwca 2009 ANKIETA JEDNOSTKI 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google