Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Snarska-Świdersk Andrzej Siemaszko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Snarska-Świdersk Andrzej Siemaszko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Snarska-Świdersk Andrzej Siemaszko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk DOBRE PRAKTYKI W OBSZRZE INNOWACYJNOŚCI

2 Kierunki innowacyjności w Polsce Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata Dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki w 2006 r: Wykorzystanie nowych technologii dla podniesienia konkurencyjności tradycyjnych sektorów; Tworzenie nowych firm opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, rozwój MSP przez wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod zarządzania wiedzą; Stymulowanie rozwoju współpracy między firmami oraz firmami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie działalności innowacyjnej; Motywowanie dużych firm do prowadzenia i wdrażania wyników prac badawczych.

3 Sumaryczny Indeks Innowacji Polska W 2007 r. Polska została zakwalifikowana do grupy krajów doganiających, w 2005 r. była jeszcze pośród krajów tracących grunt pod nogami

4 Wymiary innowacyjności

5

6 Region Wiedzy i Innowacji Fazy budowy Regionu Wiedzy i Innowacji 1.budowa strategii (RSI) 2.budowa potencjału 3.integracja wokół biegunów wzrostu 4.budowa sieci ponadregionalnych 5.implementacja

7 Regionalna Strategia Innowacji ZŁOTY TRÓJKĄT 1. faza budowy strategii (RSI)

8 Regionalna Strategia Innowacji Proces podnoszenia świadomości nt. potrzeby rozwijania potencjału innowacji w regionie, zbliżanie do siebie wierzchołków trójkąta, tworzenie regionalnego konsensusu; Analiza potencjału badawczo-naukowego regionu, poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich zapotrzebowania na innowacje, zdolności instytucji pośredniczących między strefą B+R a firmami; Dokument zawierający warstwę diagnostyczną (SWOT), zestaw celów na różnych poziomach i ewentualnie programy działań; Działania, które powinny umożliwiać wcielanie w życie RSI, w tym zinstytucjonalizowanie strategii przez powołanie struktur za nią odpowiedzialnych.

9 Infrastruktura Regionów Wiedzy i Innowacji 2. Faza budowy potencjału

10 Potencjał Badawczy = Centra Doskonałości uaktywnić działania lub utworzyć nowe Centra Doskonałości (CD) zogniskowane na priorytetowej tematyce badawczej; przygotować się do konkursu wspierającego Centra - Research Potential

11 Potencjał Badawczy w Regionach Konwergencji Działania: ponadnarodowe, wzajemne oddelegowywanie personelu naukowo- badawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacjami partnerskimi; wsparcie dla wybranych istniejących lub powstających centrów doskonałości w celu umożliwienia im rekrutacji doświadczonych naukowców z innych krajów; pozyskiwanie i rozbudowa sprzętu badawczego oraz stworzenie warunków materialnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego obecnego w wybranych istniejących lub powstających centrach doskonałości w regionach konwergencji; organizacja warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy; działania promujące oraz inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań w innych krajach i na rynkach międzynarodowych; mechanizmy oceniające, dzięki którym każdy ośrodek badawczy w regionach konwergencji może uzyskać ocenę ogólnej jakości prowadzonych badań i poziomu infrastruktury badawczej dokonaną przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów.

12 Regiony Wiedzy i Innowacji 3. Faza integracji wokół biegunów wzrostu

13 KLASTER TECHNOLOGICZNY Dolina Lotnicza inicjatywa regionalna łańcuch dostawczy 66 lat tradycji 50 firm ponad zatrudnionych sprzedaż 250M współpraca z jednostkami naukowymi

14 Regiony Wiedzy i Innowacji integracja klastrów poprzez POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE 4. Faza budowy sieci ponadregionalnych

15 Polskie Platformy Technologiczne PPT Żywności PPT Biotechnologii PPT Wodoru i Ogniw Paliwowych PPT Metali PPT Lotnictwa PPT Zrównoważonych Systemów Energetycznych i Czystej Karboenergii PPT Transportu Wodnego PPT Przemysłu Tekstylnego PPT Zrównoważonej Chemii PPT Transportu Drogowego PPT Stali PPT Biopaliw

16 Polskie Platformy Technologiczne – 2 PP Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej PPT Transportu Szynowego PPT Ochrony Środowiska PPT Sektora Leśno-Drzewnego PPT Budownictwa PPT Opto i Nanoelektroniki PPT Procesów Produkcji PPT Systemów Bezpieczeństwa PPT Zaawansowanych Materiałów PPT Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle PPT Bezpieczeństwa Wewnętrznego PP Technologii Informatycznych POLSKIE PLATFORMY SZACUJĄ KOSZTY STRATEGICZNYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH NA 3 MLD ZŁOTYCH ROCZNIE

17 Region Wiedzy i Innowacji 5. Faza implementacji

18 Możliwości finansowania rozwoju Regionu Wiedzy i Innowacji

19 Synergia w wykorzystywaniu środków unijnych

20 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

21 Programy Ramowe dla MŚP 7. Program Ramowy7 PR CIP COOPERATION Projekty badawcze PEOPLE Projekty badawczo- szkoleniowe CAPACITIES Projekty badawcze Wsparcie finansowe dla MŚP MŚP prowadzące prace B+R MŚP zlecające prace B+R na zewnątrz RSFF SMEG GIF CBS

22 CIP – Struktura Programu 2mld 170mln 2mld 170mln 730mln 730mln Struktura Programu Ramowego CIP

23 CIP - Cele Programu Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Promowanie innowacji, w tym innowacji ekologicznych Przyspieszenie tworzenia konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego Promocja wydajności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach

24 Cooperation Ideas People Capacities Euratom JRC mld euro 7PR: Struktura i budżet

25 socio-economics and the humanities health food, agriculture and biotechnology environment and climate change nanosciences and nanotechnologies, materials and new production technologies information and communication technologies nuclear fission and radiation protection* energy transport (including aeronautics) space security fusion energy* *EURATOM Cooperation – Collaborative research more competition more cooperation

26 more cooperation, less competition

27 Pozycja i rola Uniwersytetu

28 Cel: Gospodarka Oparta na Wiedzy

29 Joint Technology Initiatives Global Monitoring for Environment and Security Hydrogen and Fuel Cells for a Sustainable Energy Future Towards new Nanoelectronics Approaches Embedded systems Aeronautics and Air Transport Innovative Medicines for the Citizens of Europe Other possible themes to be identified later…

30 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel: fax: Małgorzata Snarska-Świderska Andrzej Siemaszko tel tel


Pobierz ppt "Małgorzata Snarska-Świdersk Andrzej Siemaszko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google