Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl MŚP w 7 Programie Ramowym UE Aleksander Bąkowski Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl MŚP w 7 Programie Ramowym UE Aleksander Bąkowski Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE."— Zapis prezentacji:

1 MŚP w 7 Programie Ramowym UE Aleksander Bąkowski Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 healthfood Agri bio ICTICTnano materials productio n energyenvirontranspor t socio- econom Securit y and space budget mln euro ERCMarie Curie Researc h infrastr. SMEsRegions of knowledg e Researc h potential Science in society Coherent Develop- ment of Researc h policies Acivities of Internati onal Researc h JRC Program Ramowy UE – mln EUR Cooperation – mln EUR Ideas People Capacities mln EUR JRC Euroatom Euratom – mln EUR

3 7 Program Ramowy : Program Cooperation : Program Ideas : Program People : Program Capacities : Infrastruktura badawcza: Badania na rzecz MŚP: Regiony wiedzy: 126 Potencjał badawczy: 370 Nauka i społeczeństwo: 280 Skoordynowany rozwój badań: 70 Współpraca międzynarodowa: 185 JRC non nuclear: JRC nuclear : 750 EURATOM : Przewidywany budżet (M)

4 Tematy COOPERATION 1.Health 2.Food, agriculture and biotechnology 3.Information and communication technologies 4.Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies 5.Energy 6.Environment (including climate change) 7.Transport (including aeronautics) 8.Socio-economic sciences and the humanities 9.Security and Space

5 MŚP w 7PR Główne inicjatywy

6 SMEs in Cooperation programme: Potrzeby badawcze MŚP i ich możliwości uwzględnione w opracowaniu zawartości obszarów tematycznych, tematy będące szczególnie interesujące dla MŚP będą uwzględniane w programach pracy, Większa elastyczność w wyborze schematu finansowego, MŚP będą zachęcane do udziału Joint Technology Initiatives, o ile to będzie uzasadnione.

7 People program: –Specjalny nacisk na udział przedsiębiorstw, w tym MŚP, w działaniach Marie-Curie, –Industry-academia pathways and partnerships: schemat dedykowany wymianie wiedzy w partnerstwie pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, adresowany zwłaszcza do MŚP. Ideas program: –MŚP będą mogły uczestniczyć w tym programie: zespoły indywidualnych MŚP mogą konkurować w doskonałości. Optimized participation of SMEs

8 CAPACITIES Badania na rzecz MŚP 1.Dotacje dla MŚP, które zlecają prace badawcze do innych organizacji 2.Pomoc w przygotowaniu i realizacji dla MŚP na poziomie krajowym 3.Działania wspomagające Budżet: M 1336

9 1. Dotacje dla MŚP zlecających prace badawcze Badania na rzecz MŚP: MŚP, które zlecają prace badawcze –głównie firmy niskiej lub średniej techniki z ogranicznymi możliwościami prowadzenia badań samodzielnie –MŚP prowadzące ciągłą działalność badawczą, które pragną zlecać badania w celu uzupełnienia ich możliwości badawczych Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP: –Stowarzyszenia/izby grupujące MŚP powinny znać lub móc zidentyfikować techniczne problemy swoich członków

10 2. Działania wspomagające a)Analiza oddziaływania działań podjętych w ramach Badań na rzecz MŚP: –identyfikacja i wymiana dobrych praktyk –upowszechnianie i eksploatacja wyników b)Ewaluacja udziału MŚP w 7 Programie Ramowym i efektów osiąganych przez MŚP uczestniczące w programie

11 CIP Business & Innovation Usługi wspierające MŚP a)Informacja, współpraca biznesowa i usługi w zakresie internacjonalizacji (EICs) b)Innowacje, transfer technologii i wiedzy (IRCs) c)Usługi pomagające MŚP uczestniczyć w 7PR –Podnoszenie świadomości MŚP w zakresie PR UE –Pomoc MŚP w identyfikowaniu potrzeb badawczo- rozwojowych i znalezieniu partnerów do projektów –Asystowanie MŚP w przygotowaniu i koordynacji projektów

12 FP7 CIP Działania zmierzające do zapewnienia udziału MŚP w 7PR Paneuropejska zdecentralizowana sieć usług wspierających biznes i innowacje z uwzględnieniem wspomagania udziału MŚP w 7PR CAPACITIES Research for the benefit of SMEs Badania na rzecz MSP i grup MŚP COOPERATION Obszary tematyczne Wsparcie dla programów krajowych wspomagających finansowo przygotowanie projektów Działania wspomagające w każdym priorytecie tematycznym na rzecz udziału MŚP

13 Program Capacities-Badania na rzecz MŚP 3 niezależne mśp z 3 MS lub AC, Status mśp zgodnie z rekomendację 2003/361/EC (jednostki badawcze i firmy konsultingowe nie są uznawane za mśp), Mśp zlecają wykonanie badań jednostkom badawczym, Mśp mają prawo do eksploatacji i upowszechnienia wyników projektu.

14 Bada 2 jednostki badawcze niezależne od innych uczestników projektu, Jednostki badawcze to podmioty mające osobowość prawną i zdolność do realizacji prac badawczych i rozwojowych (włączając mśp wykonujące badania), Inne podmioty: przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi. Program Capacities - Badania na rzecz MŚP

15 Koordynacja: mśp, jednostka badawcza lub inny podmiot uczestniczący w projekcie z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, Jednostki badawcze ponoszą min. 60% kosztów kwalifikowanych projektu, Rola Mśp: testowanie i przygotowanie do wdrożenia, Inne działania: szkolenia, upowszechnianie, ochrona IPR Program Capacities - Badania na rzecz MŚP

16 Wielkość dotacji nie może przekroczyć kosztów badań prowadzonych przez jednostki badawcze +10%, Szkolenia: maks. 10% kosztów całkowitych, Wielkość konsorcjum: 5-10 partnerów, Koszt kwalifikowany: 0,5-1,5 mln euro, Czas realizacji: 1-2 lat. Program Capacities - Badania na rzecz MŚP

17 Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP 3 niezależne stowarzyszenia/izby (AG) grupujące mśp z 3 MS lub AC lub 1 europejskie (min. 2 podmioty z 2 MS lub AC), AG to osoba prawna, która zrzesza mśp i/lub reprezentuje ich interesy lub osoba fizyczna, AG inwestują w badania wykonywane przez jednostki badawcze na rzecz członków AG, AG ma prawo do eksploatacji i upowszechnienia wyników projektu.

18 Bada 2 jednostki badawcze niezależne od innych uczestników projektu, Jednostki badawcze to podmioty mające osobowość prawną i zdolność do realizacji prac badawczych i rozwojowych (włączając mśp wykonujące badania), Inne podmioty: przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi. mśp Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP

19 Koordynacja: AG, jednostka badawcza lub inny podmiot uczestniczący w projekcie z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, Wartość badań na poziomie min. 60% kosztów kwalifikowanych projektu, Rola AG: testowanie i przygotowanie do wdrożenia, Inne działania: szkolenia, upowszechnianie, ochrona IPR Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP

20 Wielkość dotacji nie może przekroczyć kosztów badań prowadzonych przez jednostki badawcze +10%, Szkolenia: maks. 15% kosztów całkowitych Wielkość konsorcjum: partnerów, Liczba mśp: 2-5 Inni: 2-5 Koszt kwalifikowany: 1,5 - 4 mln euro, Czas realizacji: lata. Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP

21 Planowane konkursy Badania dla mśp –1 konkurs w 2007 –Budżet: 100 milionów euro –Jednostopniowa procedura oceny Badania dla stowarzyszeń mśp –1 konkurs w 2007 –Budżet: 58 milionów euro –Dwustopniowa procedura oceny

22 Kontakt Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, ul. Świętokrzyska 21 Aneta Maszewska Tel. Kom Małgorzata Snarska-Świderska Tel. Kom Aleksander Bąkowski Tel. Kom Tel lub w 412

23 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl MŚP w 7 Programie Ramowym UE Aleksander Bąkowski Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google