Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE."— Zapis prezentacji:

1 1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

2 A.Siemaszko 2 healthfood Agri bio ICTICTnano materials production energyenvirontransportsocio- econom human. security and space budget mln euro 6 0501 9359 1103 5002 3001 9004 1806101 350 1 430 ERCMarie Curie Research infrastr SMEsRegions of knowledge Research potential Science in society Research policies Internati onal Research JRC 7 4604 7281 8501 33612637028070185 1 751 7 Program Ramowy UE – 52 721 mln EUR (54.6 mld EUR w cenach bieżących) Cooperation – 32 365 mln EUR Ideas People Capacities 4 217 mln EUR JRC Euroatom Euroatom – 2 700 mln EUR

3 A.Siemaszko 3 socio-economics and the humanities health food, agriculture and biotechnology environment and climate change nanosciences and nanotechnologies, materials and new production technologies information and communication technologies nuclear fission and radiation protection* energy transport (including aeronautics) space security fusion energy** EURATOM Cooperation – Collaborative research

4 A.Siemaszko 4 l technologie bazujące na regionalnych zasobach surowcowych i gospodarczych l technologie czystego węgla l zielona energia, biopaliwa l produkcja paliw odnawialnych l żywność wysokiej jakości, biogospodarka l technologie dla przemysłowych biegunów wzrostu l przemysł lotniczy l technologie informatyczne i telekomunikacyjne l elektronika l zaawansowane materiały i nowe metody produkcji 7 Program Ramowy UE

5 A.Siemaszko 5 l technologie dla społeczeństwa l oszczędzanie energii l bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i inteligentniejszy transport l elektronizacja samorządów l e-inclusion l technologie środowiskowe i perspektywiczne l wodór i ogniwa paliwowe l technologie składowania dwutlenku węgla l zrównoważone zarządzanie środowiskiem i jego zasobami l ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami Bałtyku l technologie środowiskowe l wykorzystanie przestrzeni kosmicznej na rzecz społeczeństwa l bezpieczeństwo obywateli 7 Program Ramowy UE

6 A.Siemaszko 6 7PR - strategia dla początkujących l zgłosić się na ewaluatora projektów europejskich do bazy CORDIS (www.cordis.europa.eu/fp7). Stanowi to świetną szkołę pokazującą kuchnię projektów europejskich, a przy okazji sowicie wynagradzaną - ok 2000 euro za tygodniową sesję ewaluacyjną;www.cordis.europa.eu/fp7 l dołączyć się do projektu organizowanego przez naszych kolegów z europejskich instytucji naukowych; l aplikować wraz z zespołem naukowym o grant indywidualny do Europejskiej Rady Badawczej (ERC); l wykorzystać przyjazdowe i wyjazdowe programy stypendialne Marie Curie

7 A.Siemaszko 7 7PR - strategia dla doświadczonych l uaktywnić działania lub utworzyć nowe Centra Doskonałości (CD) zogniskowane na priorytetowej tematyce badawczej; przygotować się do konkursu wspierającego Centra - Research Potential

8 A.Siemaszko 8 7PR - strategia dla doświadczonych l W ramach CD wyodrębnić zespoły początkujących (2-8 lat po doktoracie) i doświadczonych badaczy; aplikować o granty indywidualne do Europejskiej Rady Badawczej; l W ramach CD utworzyć międzynarodowe centrum szkoleniowe obejmujące np. studia podyplomowe, studia doktoranckie, warsztaty, konferencje, szkoły letnie; wykorzystać program wsparcia People; l przygotować się do koordynacji dużego projektu badawczego, zadbać o wsparcie przemysłu, zbudować konsorcjum, wystąpić do MNiSW o grant na granty; l dołączyć się do projektów organizowanych przez naszych kolegów z Sieci Doskonałości i Europejskich Platform Technologicznych.

9 A.Siemaszko 9 7PR - strategia dla rektorów i dyrektorów l uaktywnić działania Centrów Doskonałości (CD) lub utworzyć nowe multidyscyplinarne CD l utworzyć Lokalne Punkty Kontaktowe zatrudniające (na etacie lub zleceniu) specjalistów od pisania wniosków. Ponieważ narzut na projekty badawcze wzrasta aż do 60%, taka inwestycja powinna się bardzo szybko zwrócić. l utworzyć międzynarodowe centrum szkoleniowe (może być oparte o CD) obejmujące np. studia podyplomowe, studia doktoranckie, warsztaty, konferencje, szkoły letnie; wykorzystać programy wsparcia People oraz fundusze strukturalne.

10 A.Siemaszko 10 7PR - strategia dla Polskich Platform Technologicznych l Włączyć się w prace European Technology Platforms, uczestniczyć w dużych projektach badawczych i JTI l we współpracy z jednostkami badawczymi i samorządami tworzyć klastry technologiczne, rozwijać Regiony Wiedzy i Innowacji (Regions of Knowledge); działać w synergii z funduszami strukturalnymi.

11 A.Siemaszko 11 Narodowe Strategia Spójności na lata 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne Sektorowe programy operacyjne Fundusze strukturalne (perspektywa budżetowa 2007-2013) Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Innowacyjna gospodarka PO Infrastruktura i środowisko PO Pomoc techniczna Program Rozwoju Polski Wschodniej PO Kapitał ludzki 16 mld 570 mln 8 mld 216 mln 2,1 mld 7 mld 21,3 mld

12 A.Siemaszko 12 Regiony Wiedzy i Innowacji SYNERGIA

13 A.Siemaszko 13 Regiony Wiedzy i Innowacji

14 A.Siemaszko 14 Sieć Krajowego Punktu Kontaktowego www.kpk.gov.pl


Pobierz ppt "1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google