Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 873, faks 00 48 12 392 14 81 „Informacja dotycząca szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 873, faks 00 48 12 392 14 81 „Informacja dotycząca szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach."— Zapis prezentacji:

1 ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 873, faks 00 48 12 392 14 81 „Informacja dotycząca szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz formy pomocy dla poszkodowanych.”

2 Straty w rolnictwie w 2015 r. W okresie od 20 maja do 20 lipca 2015 r., w wyniku huraganu, gradu i deszczu nawalnego, poszkodowanych zostało ok. 567 gospodarstw rolnych tj. 0,4% ogólnej liczby gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych z terenu 23 gmin województwa małopolskiego..

3 Straty w rolnictwie w 2015 r. Uszkodzonych zostało ogółem ok. 3600 ha upraw rolnych oraz ok. 416 budynków gospodarczych. Szacunkowa wartość szkód wynosi łącznie ok. 28 mln zł. Zespoły komisji zakończyły szacowanie szkód w 14 gminach województwa małopolskiego, aktualnie trwa szacowanie w pozostałych 9 gminach.

4 System monitoringu suszy rolniczej. System ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w „Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce”. Monitoring prowadzony jest na zlecenie MRiRW przez IUNG w Puławach. Zgodnie z definicją, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego (KBW) poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.sześciodekadowymokreślonej wartości kategorii glebowych

5 Wykaz roślin uwzględnionych w raportach w zależności od okresu raportowania: + (uprawy objęte raportowaniem w 9 okresie ) + Burak cukrowy, + Chmiel, + Drzewa owocowe, +Krzewy owocowe, + Kukurydza na kiszonkę, + Kukurydza na ziarno, Rzepak i rzepik, + Rośliny strączkowe, Truskawki, +Tytoń, +Warzywa gruntowe, Zboża jare, Zboża ozime, + Ziemniak.

6 Na podstawie raportu IUNG w Puławach za 9 okres raportowania (21.06-20.08) średnie wartość KBW dla województwa małopolskiego wynoszą ( -170 do -199) W poprzednich okresach raportowania w 2015 roku nie odnotowano spadku KBW poniżej wartści krytycznych.

7 Zagrożenie suszą odnotowano w 160 gminach na terenie 21 powiatów co dotyczy nw. roślin: strączkowe – 88,4 % gmin – 11,7% pow. ziemniak- 74,7 % gmin – 10,9% pow. krzewy owocowe 74,7 % gmin – 10,9% pow. chmiel – 12,4 % gmin – 8,2 % pow. Łącznie 28 gmin w 6 powiatach (powiat dąbrowski – 8 gmin, powiat tarnowski – 8 gmin, powiat brzeski – 4 gminy, powiat miechowski – 5 gmin, powiat bocheński – 2 gminy, powiat proszowicki – 1 gmina) tytoń – 0,5 % gmin – 0,01 % pow. (powiat dąbrowski) – 1 gmina Szczucin warzywa gruntowe-0,5% gmin- 0,01% pow. (powiat dąbrowski) – 1 gmina Szczucin ( powyższe dotyczy głównie gleb kategorii I i II i sporadycznie III )

8

9

10

11

12

13

14 Przykład : Wystąpienie klimatycznego bilansu wodnego (KBW) poniżej minus 210 mm w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia oznacza zagrożenie wystąpienia suszy dla drzew owocowych na glebach kategorii I (gleba bardzo lekka). W przypadku gleb ciężkich kategorii IV wartość KBW dla drzew owocowych wynosi w tym okresie minus 320. Wystąpienie krytycznych wartości klimatycznego bilansu wodnego powoduje przeciętnie 20 % spadek plonów w stosunku do wartości średnich wieloletnich.

15 System monitoringu suszy zawiera aplikacje komputerowe integrujące dane meteorologiczne potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb. Informacje dotyczące wystąpienia suszy - w postaci dekadowych raportów - są przekazywane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikowane w serwisie internetowym pod adresem http://www.susza.iung.pulawy.pl/system/ http://www.susza.iung.pulawy.pl/system/

16 Wartości krytyczne (KBW) dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych w okresie lipiec-sierpień wynoszą dla danej kategorii gleb: Rodzaj uprawy Kategoria gleb IIIIIIIV Kukurydza na ziarnoX230290320 Kukurydza na kiszonkęX200240260 Ziemniak160170200220 Burak cukrowyX210240260 Tytoń200210240250 Warzywa gruntowe200220250270 Krzewy owocowe160170200220 Drzewa owocowe210240290320 Rośliny strączkowe130170210220

17 Formy pomocy: I. Preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ARiMR: 1,5 % - dla gospodarstw, które ubezpieczyły co najmniej 50% upraw lub 50 % pogłowia zwierząt gospodarskich), 3% - w przypadku braku ubezpieczenia. Kwota kredytu ograniczona jest wartością obniżenia dochodu spowodowanego wystąpieniem strat w porównaniu do średniej produkcji z ostatnich 3 lat poprzedzających wystąpienie n.z.a. W przypadku gdy straty są mniejsze niż 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat – pomoc de minimis ograniczona limitem 15 tys. EURO/ 3 lata i wartością obniżenia dochodu.

18 II. Pomoc w ramach działania 126 PROW – warunek: straty w produkcji rolnej powyżej 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat i wartość strat w środkach trwałych powyżej 10 tys. zł. III. Dodatkowa pomoc de minimis dla gospodarstw, w których 70% upraw zostało dotkniętych n.z.a. Wysokość stawki pomocy dla poszczególnych upraw określi w drodze rozporządzenia MRiRW.

19 Równocześnie w związku z suszą, która wystąpiła w 2015 roku MRiRW planuje zmianę par. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR poprzez obniżenie progu uszkodzonych powierzchni upraw w celu zwiększenia liczby producentów rolnych uprawnionych do pomocy de minimis.

20 Warunkiem uzyskania pomocy ( kredyt preferencyjny, pomoc de minimis) jest między innymi oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego. Komisja dokonuje oszacowania szkód w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy właściwego ze względu na wystąpienie szkód, wniosku o oszacowanie szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru danej uprawy albo jej likwidacji.

21 Ponadto informuję, iż : Druki formularzy zawierające zarówno wniosek rolnika o oszacowanie szkód, jak również protokół szacowania szkód przez komisję dostępne są na stronach BIP MUW w Krakowie w zakładce rolnictwo.

22 Dziękuję za uwagę. Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa


Pobierz ppt "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 873, faks 00 48 12 392 14 81 „Informacja dotycząca szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google