Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konrad Rojewski Amerykańskie programy ubezpieczenia upraw. Międzynarodowa Konferencja Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce. Luty 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konrad Rojewski Amerykańskie programy ubezpieczenia upraw. Międzynarodowa Konferencja Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce. Luty 2008."— Zapis prezentacji:

1 Konrad Rojewski Amerykańskie programy ubezpieczenia upraw. Międzynarodowa Konferencja Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce. Luty 2008.

2 Sposoby zarządzania ryzykiem w produkcji roślinnej w USA. zarządzanie ryzykiem w produkcji roślinnej w Stanach Zjednoczonych odbywa się poprzez: -ubezpieczenia (programy ubezpieczeniowe z dotacjami rządu federalnego) -transakcje terminowe Programy ubezpieczeniowe obsługiwane są przez kilkanaście prywatnych firm ubezpieczeniowych (na kilkaset działających w USA) które zaakceptowały ich zasady określone przez rząd.

3 Zarządzanie programami ubezpieczeń upraw w USA. zadania Risk Management Agency (RMA) – rządowej Agencji ds. Zarządzania Ryzykiem podległej Ministerstwu Rolnictwa: -zatwierdzanie warunków ubezpieczenia (jednolite dla wszystkich ) -ustalanie procedur likwidacji szkód -rozdział środków finansowych na wspieranie systemu -reasekuracja systemu -audyt w firmach ubezpieczeniowych (w zakresie systemu) -ogólne administrowanie systemem

4 Najważniejsze programy ubezpieczeniowe. CAT MPCI – Multi Peril Crops Insurance CRC - Crop Revenue Coverage Programy obejmują przede wszystkim podstawową- masową produkcję (np. zboża, soja, kukurydza).

5 Program CAT. Odszkodowania tylko w razie dużych strat. najtańsza ochrona ubezpieczeniowa – 100 USD składki rocznie od farmy (niezależnie od wielkości) odszkodowania za szkody na skutek katastrof naturalnych (ogłaszanych przez władze) płacone są z budżetu federalnego odszkodowanie przysługuje jeżeli plon jest mniejszy od 50% zwykłego plonowania, po 55% (60%?) ustalonej przez RMA ceny

6 Program MPCI. Szeroki zakres ochrony. ubezpieczenie pokrywa straty powstałe na skutek suszy, gradu, chorób roślin, huraganu, szkodników, mrozem i przymrozkami, wysokimi temperaturami, nadmierną wilgotnością i powodzią. w ramach programu dotacjami są objęte: składki farmerów, koszty administracyjne firm ubezpieczeniowych, reasekuracja portfela.

7 Program MPCI cd kilka poziomów ubezpieczenia – od 50% do 85% plonowości wg pełnej ceny stawka (część płacona przez farmera) zwykle wynosi 15-20 USD / akr, tj ok. 36-50 USD /ha dotacje rządowe do składki ok. 50% - pełna składka to podwojenie powyższego przyczyny szkód wg kwot odszkodowań: -susza ok. 40% -nadmierna wilgotność 24% -grad 9% -mróz i przymrozki 4% -inne 23%

8 Program CRC ubezpiecza się przewidywane przychody z powierzchni upraw poziom ochrony ustalany jest na 50%-85% przychodów przychody ustalane są na podstawie lutowych notowań transakcji terminowych na listopad i grudzień Chicago Board of Trade średnia składka (płacona przez rolnika) wynosi ok. 25 USA/akr składka jest dotowana – ponad składki rolnika, swoją część dopłaca RMA

9 Liczby podsumowujące programy ubezpieczenia upraw w USA. w USA ubezpieczone jest ok. 80% powierzchni upraw średnia dotacja do składki z 1 ha to 27 USD średnia stawka w uprawach to ok. 9% s.u. rząd federalny wydaje na subsydia do składek 2,7 miliarda USD (ponadto reasekuracja, część kosztów firm ubezpieczeniowych, badania)

10 Transakcje terminowe. dotyczą przeważnie pszenicy, kukurydzy, soji forward – między farmerem a elewatorem (zwykle kilkutygodniowe) future – na CBT - niwelują ryzyko cenowe na ziarno - charakter spekulacyjny (tylko kilka % dochodzi do skutku)

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

12

13

14

15


Pobierz ppt "Konrad Rojewski Amerykańskie programy ubezpieczenia upraw. Międzynarodowa Konferencja Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce. Luty 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google