Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy."— Zapis prezentacji:

1 "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice" Działanie II.2

2 Całkowita wartość naszego projektu to 2.066.606,00 zł z czego 1.756.615,10 zł (85%) pochodzi ze środków pomocowych, a 309.990,90 zł (15%) pochodzi z budżetu miasta

3 Cel generalny Racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Miasta Pabianic obejmująca rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i polepszenie systemy gospodarki odpadami.

4 Cele szczegółowe 1. zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zagrożeniami wynikającymi z istnienia składowiska poprzez wykonanie prac rekultywacyjnych, 2. stworzenie możliwości powstawania siedlisk przyrodniczych wpływających na bioróżnorodność obszaru, w tym przywrócenie wartości przyrodniczych zdegradowanego terenu poprzez rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Łodzi przy ul. Łaskowice, 3. zwiększenie udziału odpadów poddawanych dalszym procesom odzysku i recyklingu poprzez selektywną zbiórkę papieru, wielkogabarytów i odpadów budowlanych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, oraz odpadów ulegających biodegradacji i niebezpiecznych

5 Cele szczegółowe 4. wyeliminowanie procedury nielegalnego składowania odpadów, co w konsekwencji przyczyni się do ochrony krajobrazu naturalnego i zapobieganie powstawaniu dzikich składowisk, 5. wyrobienie i utrwalenie nawyków segregacji odpadów poprzez akcję informacyjno-promocyjną, prowadzoną w ramach edukacji ekologicznej u mieszkańców Miasta Pabianic.

6 Początkowy stan składowiska odpadów

7 Powierzchnia terenu Ogólna powierzchnia terenu wysypiska wynosi łącznie z pasami zieleni 10,38 ha, w tym: - powierzchnia części "A" - 3,25 ha - powierzchnia części "B" - 4,265 ha - powierzchnia zaplecza - 0,35 ha - powierzchnia zieleni izolacyjnej - 2,515 ha

8 Opis techniczny projektu - rekultywacja skarp - rekultywacja wierzchowiny - hydrohumusowanie (humusowanie na mokro) - selektywna zbiórka odpadów

9 Zostaną zakupione pojemnik na bioodpady (zakupionych zostanie 480 szt.) pojemniki na papier i makulaturę (zakupionych zostanie 250 szt.) pojemnik na baterie (zakupionych zostanie 200 szt.) pojemnik na papier i makulaturę (zakupionych zostanie 250 szt.)

10 pojemnik na przeterminowane leki (zakupionych zostanie 17 szt.) kontener na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zakupione zostaną 2 szt.) kontener na gruz (zakupione zostaną 2 szt.) kontener na odpady wielkogabarytowe (zakupione zostaną 2 szt.)

11 kontener na złom (zakupiona zostanie 1 szt.) kontener na zużyte opony (zakupiona zostanie 1 szt.) kontener na zużyty olej (zakupiona zostanie 1 szt.) c

12 W ramach projektu realizowane są również działania mające na celu promocję ekologii. Akcja Sprzątanie Świata - 17 września 2010r. Impreza miała miejsce na terenie ośrodka MOSiR przy ul. Bugaj 110 i była skierowana do dzieci z 11 pabianickich przedszkoli (320 przedszkolaków) oraz uczniowie 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów (400 uczniów).

13

14 Wrzesień/październik rekultywacja techniczna składowiska

15 Oznacza to, że aby przysypać bryłę składowiska 33 tyś m3 ziemi potrzeba było około 2 200 wywrotek ziemi. Zgodnie z projektem do wykonania rekultywacji technicznej potrzeba będzie 33 tys m3 mas ziemnych. Średnio jedna wywrotka jest w stanie przywieść jednorazowo 15 m3 ziemi.

16 9 listopada 2010r - Dyktando Ekologiczne Dyktando Ekologiczne organizowane jest od 1998 roku przez Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach. Dyktando skierowane jest do uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas I szkół gimnazjalnych. Treść dyktanda zawsze układa polonista i każdorazowo poświęcone jest tematyce ochrony środowiska. Tegoroczne XIII dyktando jest integralną częścią konferencji promującą projekt

17 W jakim otoczeniu będziesz żył zależy tylko od Ciebie...

18 Strona internetowa projektu – źródło pewnych i aktualnych informacji www.ekopabianice.pl


Pobierz ppt ""Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google