Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Federacja Rodzin –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Federacja Rodzin –"— Zapis prezentacji:

1 Europejska Federacja Rodzin –
Cele i Działania Yves ROLAND-GOSSELIN, Przewodniczący Konfederacji Organizacji Rodzinnych w Unii Europejskiej Konferencja: POLSKA DLA RODZINY – RODZINA DLA POLSKI Projekt PO KL «Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn» Działanie 1.1. « Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy » Warszawa, Sejm RP Sala Kolumnowa, 9-10 marca 2010

2 Czym jest COFACE. - Głosem rodzin w Unii Europejskiej od 1958 r
Czym jest COFACE? - Głosem rodzin w Unii Europejskiej od 1958 r organizacjami członkowskimi w 21 Krajach Członkowskich. - Ogólnymi i mono-tematycznymi państwowymi organizacjami d/s rodziny. - Współfinansowana przez program EU PROGRESS.

3

4 Zalety COFACE - Organizacja pluralistyczna
Zalety COFACE - Organizacja pluralistyczna. - Promocja polityki prorodzinnej, solidarności pomiędzy pokoleniami oraz interesów dzieci w Unii Europejskiej. - Polityka braku dyskryminacji i równych szans pomiędzy ludźmi i różnymi formami życia rodzinnego. - Szczególne poparcie dla działań mających na celu równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

5 Rola COFACE: kształtowanie europejskiej polityki rodzinnej (1)
- Decyzje lub kierunki podjęte na poziomie Unii Europejskiej bezpośrednio wpływają na życie rodzinne.  Potrzeba europejskiej polityki rodzinnej, zdefiniowanej jako „wymiar rodzinny, który ma być włączony do polityki gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz inicjatyw podejmowanych na poziomie europejskim”. „dominujący nurt rodzinny” uwzględniający wyjątkowe kompetencje krajów członkowskich w zakresie polityki rodzinnej.

6 Rola COFACE: kształtowanie europejskiej polityki rodzinnej (2)
- Konkretne działania COFACE:  Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej (rzecznik organizacji rodzinnych).  Informacja i podnoszenie poziomu świadomości członków obszaru Unii Europejskiej .  Wymiana pomysłów i doświadczeń oraz wzajemna pomoc pomiędzy organizacjami rodzinnymi.  Promocja aktywnego obywatelstwa europejskiego

7 Rola COFACE: kształtowanie europejskiej polityki rodzinnej (3)
Rozwój kierunków działań na różnych polach: ochrona socjalna i resocjalizacja jednakowe możliwości (przy uwzględnieniu tematu osób niepełnosprawnych) ochrona konsumencka zdrowie i wykształcenie nowe technologie stowarzyszenia obywatelskie i społeczne etc.

8 Polityka europejska i rodzinna: kamienie milowe (1)
1983: Uchwała Parlamentu Europejskiego dotycząca europejskiej polityki rodzinej. 1989: Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący polityki rodzinnej + wnioski Zgromadzenia Ministrów ds. Rodziny Unii Europejskiej. 1992: Wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych kobiet ciężarnych (zarządzenie o urlopie macierzyńskim). 1996: Zarządzenie o urlopie rodzicielskim.

9 Polityka europejska i rodzinna: kamienie milowe (2)
2000: Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej. 2007: Europejski Sojusz dla Rodzin. 2009: korekta Zarządzenia dotyczącego urlopu rodzicielskiego + wejście w życie Układu Lizbońskiego (razem z Kartą).

10 Polityka europejska i rodzinna: debaty w toku (1)
Strategia Unii Europejskiej do 2020 r. Resocjalizacja, ubóstwo wśród dzieci oraz konsekwencje kryzysu gospodarczego. Wyzwania demograficzne, starzenie się społeczeństwa oraz wsparcie dla żywicieli rodziny. Równowaga pomiędzy życiem rodzinnym a pracą oraz równość płci.

11 Polityka europejska i rodzinna: debaty w toku (2)
- Niespłacanie zadłużeń, prawa konsumenta. Usługi socjalne będące przedmiotem ogólnego zainteresowania. Porzucanie szkoły przez dzieci, a rola rodziców. Znajomość komputera, bezpieczniejszy Internet.

12 Najnowsze stanowisko COFACE dotyczące polityki rodzinnej i społecznej (1)
Stanowisko dotyczące godzenia życia rodzinnego, prywatnego i zawodowego tak, aby zapobiec ubóstwu i wykluczeniu ze społeczeństwa: właściwe zatrudnienie czas (plan urlopów, podniesienie standardu pracy w niepełnym wymiarze, elastyczny czas pracy) szeroki zakres usług dla potrzeb rodziny podejście zintegrowane (zarządzenie ramowe)

13 Najnowsze stanowisko COFACE dotyczące polityki rodzinnej i społecznej (2)
- Zalecenia dotyczące aktywnego zaangażowania, narzędzie do walki z ubóstwem w rodzinie:  wdrożenie zaleceń Komisji z 2008 r. stworzenie definicji „minimalnego dochodu rodziny”(zasiłek na dziecko, minimalny dochód, …) rynek pracy przyjazny dla rodziny dostęp do podstawowych usług dla wszystkich rodzin

14 Najnowsze stanowisko COFACE dotyczące polityki rodzinnej i społecznej(3)
Stanowisko na temat roli zasiłków w walce z ubóstwem wśród rodzin niepełnych: mechanizmy obiektywnego określania wysokości zasiłku publiczne systemy gwarantowania zasiłków na utrzymanie dziecka rola Unii Europejskiej

15 Dziękujemy za Państwa uwagę!
COFACE jest utrzymywana w ramach Europejskiego Programu ds. Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS ( ). Poglądy tu wyrażane są poglądami ich autorów i Komisja nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek użytek zrobiony z zawartych tu informacji.


Pobierz ppt "Europejska Federacja Rodzin –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google