Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe instrumenty pochodne dr Mirosław Budzicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe instrumenty pochodne dr Mirosław Budzicki."— Zapis prezentacji:

1

2 Podstawowe instrumenty pochodne dr Mirosław Budzicki

3 2 Struktura wykładu 1.Instrumenty bazowe i pochodne 2.Podział instrumentów pochodnych 3.Kontrakty terminowe 4.Opcje 5.Inne instrumenty pochodne

4 3 1. Instrumenty bazowe i pochodne Instrumenty pochodne początkowo budowane były na bazie notowań surowców oraz produktów rolnych. Pojawienie się derywatów było odpowiedzią na silne zmiany cen rynkowych, zaburzających warunki gospodarowania. Obecnie jednak większego znaczenia nabrały pochodne instrumenty finansowe. instrumenty bazowe instrumenty bazowe – instrumenty finansowe, na podstawie których konstruowane są prawa pochodne (np. akcje, obligacje, indeksy itp.) derywaty (instrumenty pochodne) derywaty (instrumenty pochodne) – instrumenty, których cena jest determinowana przez cenę instrumentu bazowego (np. opcja kupna akcji, kontrakt na obligacje lub indeks itp.)

5 4 2. Podział instrumentów pochodnych Ze względu na miejsce obrotu: instrumenty rynku regulowanego instrumenty rynku regulowanego instrumenty rynku nieregulowanego (Over-of-Counter - OTC, głównie rynek międzybankowy) instrumenty rynku nieregulowanego (Over-of-Counter - OTC, głównie rynek międzybankowy) Ze względu na ciążące na stronach umowy zobowiązania: Warunkowe (realizacja zależy od ustalonych warunków): Warunkowe (realizacja zależy od ustalonych warunków): opcje na pary walutowe, na aktywa (w tym na akcje, towary itp.), na indeks, na stopę procentową, a także warranty, prawa wbudowane w istniejące instrumenty finansowe, instrumenty strukturyzowane Bezwarunkowe: Bezwarunkowe: kontrakty terminowe (forward i futures), a także swapy na stopę procentową, walutowe

6 5 3. Kontrakty terminowe – umowa zobowiązująca kupującego do nabycia określonego instrumentu bazowego w wyznaczonym terminie, natomiast sprzedającego do jego dostarczenia po ustalonym kursie rozliczenia. Kontrakt terminowy – umowa zobowiązująca kupującego do nabycia określonego instrumentu bazowego w wyznaczonym terminie, natomiast sprzedającego do jego dostarczenia po ustalonym kursie rozliczenia. Podstawowymi parametrami transakcji są: 1. Instrument bazowy 2. Termin wykonania 3. Sposób realizacji umowy (dostawy, rozliczenia itp.) 4. Wartość umowy 5. Cenę transakcji 6. Cena wykonania

7 6 Kontrakty futures i forward KONTRAKTY FORWARD I. I.Rynek nieregulowany II. II.Warunki umowy negocjowane indywidualnie III. III.Trzymane do terminu wygaśnięcia IV. IV.Ryzyko niewypłacalności V. V.Rozliczenie w terminie realizacji KONTRAKTY FUTURES I. I.Rynek regulowany II. II.Warunki standardowe określone regulaminem III. III.Przedmiot ciągłego obrotu (też w systemie intraday) IV. IV.Izby rozliczeniowe V. V.Marking-to-market – rozliczanie dzień po dniu

8 7 Wycena kontraktów terminowych Kupujący Sprzedający * cena wykonania wynosi 25 Cena terminowa jest wyznaczana jako wartość przyszła z uwzględnieniem kapitalizacji ciągłej. Cena ustalona na innym poziomie będzie powodowała realizacji transakcji arbitrażu.

9 8 4. Opcje – umowa dająca nabywcy prawo (nie obowiązek!) kupna/sprzedaży określonego instrumentu bazowego w wyznaczonym terminie, jednocześnie nakładająca na wystawcę obowiązek do jego sprzedaży/kupna po ustalonym kursie rozliczenia w przypadku wystawienia takiego żądania przez nabywcę. Opcja – umowa dająca nabywcy prawo (nie obowiązek!) kupna/sprzedaży określonego instrumentu bazowego w wyznaczonym terminie, jednocześnie nakładająca na wystawcę obowiązek do jego sprzedaży/kupna po ustalonym kursie rozliczenia w przypadku wystawienia takiego żądania przez nabywcę. Wystawca opcji otrzymuje premię od nabywcy. Podstawowymi parametrami transakcji są: 1. Instrument bazowy 2. Data wygaśnięcia 3. Sposób realizacji umowy (dostawy, rozliczenia itp.) 4. Wartość umowy 5. Premia 6. Cena wykonania 7. Rodzaj opcji – kupno/sprzedaż (call/put)

10 9Opcje I.Długa pozycja (nabywca) – opcja kupna (call) II.Długa pozycja (nabywca) – opcja sprzedaży (put) III.Krótka pozycja (wystawca) – opcja kupna (call) IV.Krótka pozycja (wystawca) – opcja sprzedaży (put) WYSTAWCA OPCJI NABYWCA OPCJI Opcja call/put Potencjalna realizacja opcji na żądanie nabywcy Premia z tytułu otrzymanej opcji

11 10Opcje Wystawca – opcja call Cena akcji w dniu wykonania Wynik finansowy Nabywca – opcja call Cena akcji w dniu wykonania Wynik finansowy Umowa opcyjna zawierana jest pomiędzy: nabywcą – pozycja długa wystawca – pozycja krótka

12 11Opcje Wystawca – opcja put Cena akcji w dniu wykonania Wynik finansowy Nabywca – opcja put Cena akcji w dniu wykonania Wynik finansowy

13 12 5. Przykładowe instrumenty pochodne Swapy (wymiana zobowiązań między stronami umowy): a)– złożone z dwóch transakcji wymiany waluty X na Y oraz w kolejnym ustalonym terminie Y na X a)walutowe – złożone z dwóch transakcji wymiany waluty X na Y oraz w kolejnym ustalonym terminie Y na X b) – polegające na wymianie stóp procentowych (np. stałej stopy procentowej na zmienną) b)procentowe (np. IRS) – polegające na wymianie stóp procentowych (np. stałej stopy procentowej na zmienną) c)– wystawca zabezpieczenia zobowiązuje się do przekazania nabywcy rekompensaty w przypadku wystąpienia zdarzenia kredytowego określonego w umowie. Nabywca z kolei wpłaca na rzecz wystawcy określone kwoty w ustalonych okresach. c)kredytowe (np. CDS) – wystawca zabezpieczenia zobowiązuje się do przekazania nabywcy rekompensaty w przypadku wystąpienia zdarzenia kredytowego określonego w umowie. Nabywca z kolei wpłaca na rzecz wystawcy określone kwoty w ustalonych okresach. – prawo przysługujące nabywcy warrantu opcyjnego wobec emitenta do żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej od ceny wykonania i ceny rynkowej lub do dostawy instrumentu bazowego. Warranty opcyjne – prawo przysługujące nabywcy warrantu opcyjnego wobec emitenta do żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej od ceny wykonania i ceny rynkowej lub do dostawy instrumentu bazowego.


Pobierz ppt "Podstawowe instrumenty pochodne dr Mirosław Budzicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google