Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak Rzad moze wspierac spoleczna odpowiedzialnosc biznesu 15 pazdzienika 2007 Warszawa Jacek J. Wojciechowicz Bank Światowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak Rzad moze wspierac spoleczna odpowiedzialnosc biznesu 15 pazdzienika 2007 Warszawa Jacek J. Wojciechowicz Bank Światowy."— Zapis prezentacji:

1 Jak Rzad moze wspierac spoleczna odpowiedzialnosc biznesu 15 pazdzienika 2007 Warszawa Jacek J. Wojciechowicz Bank Światowy

2 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU- DEFINICJE Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

3 Postrzeganie CSR przez sektor prywatny w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Badania Banku Swiatowego 2005 Piotr Mazurkiewicz) Rozumienie CSR

4 Postrzeganie CSR przez sektor prywatny w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Główne bariery

5 Postrzeganie CSR przez sektor prywatny w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Działania umożliwiające poprawę praktyk w zakresie CSR

6 WNIOSKI Postawy dot. roli firm w społeczeństwie i koncepcja CSR podobne w badanych krajach Pewne różnice dot. Barier Pewne różnice dot. zachęt: eg. Słowacja, Węgry- zachęty podatkowe, Polska-reforma prawa pracy Rola firmy:ekonomiczna i racjonalna, a nie socjalna Wyzwania, związane z integracją europejską

7 2001 Grupa Robocza CSR: Bank Swiatowy, FOB, IFC 2002 Konferencja nt. CSR wspolnie z Kancelaria Prezydenta 2003, 2004 Miedzynarodowe konferencje CSR, FOB przy wspolpracy Banku Swiatowego 2004 Rozpoczecie wspolpracy z UOKiK dot strategii CSR 2005-2006 Badania dot CSR w Europie Centralnej 2006 Przewodnik CSR Implementation Guide jako pomoc dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej i UOKiK 2007 szkolenie on-line dla administracji publicznej (wspolnie z Ministerstwem Pracy)

8 KROKI DLA PRZYGOTOWANIE RAMOWEJ POLITYKI RZADU Przywodztwo i dzialania organizacyjne Definiowanie CSR Zakres polityki ramowej Zaangazowanie interesariuszy Projekt polityki ramowej Wskazniki dot. wdrazania I monitoring

9 KROKI DLA PRZYGOTOWANIE RAMOWEJ POLITYKI RZADU Przywodztwo i dzialania organizacyjne Zalecenia: Agencja rzadowa odpowiedzialna za promocje CSR Odpowiedzialna za zdefiniowanie zalozen polityki,nadzorowanie wdrazania I za efekty,tworzy siec interesariuszy oraz perspektywe kulturowa MPiPS jako lider sieci agencji rzadowych: Min Gospodarki, UOKiK, Min Skarbu, Min Finansow, Min Ochrony Srod, Min Zdrowia, PAIIZ, UNF

10 KROKI DLA PRZYGOTOWANIE RAMOWEJ POLITYKI RZADU Definiowanie CSR Zalozenia: Dobrowolny charakter CSR CSR jako dzialania pozaregulacyjne CSR dotyczy problemow spolecznych I ochrony srodowiska w ramach praktyk biznesowych CSR nie jest dzialalnoscia charytatywna lub filantropijna CSR jest uzupelnieniem ram regulacyjnych a nie ich zastapieniem

11 KROKI DLA PRZYGOTOWANIE RAMOWEJ POLITYKI RZADU Zakres polityki ramowej Tworcy polityki ramowej powinni ocenic mozliwosc wlaczenia firm w rozwiazywanie problemow: ekonomicznych (konkurencja, uczciwosc i przejrzystosc przy zamowieniach, zarzadzaniu lancuchem dostaw, wplywu gospodarki na spoleczenstwo) Ochrony srodowiska (bezpieczenstwo w procesie produkcji, kontrola emisji, zuzycie produktow i energi nieodnawialnych I odnawialnych, projektowanie produktow, ocena wplywu na srodowisko, ryzyko inwestycyjne)

12 KROKI DLA PRZYGOTOWANIE RAMOWEJ POLITYKI RZADU Zakres polityki ramowej Tworcy polityki ramowej powinni ocenic mozliwosc wlaczenia firm w rozwiazywanie problemow: Spolecznych: Wewnetrznych (prawa czlowieka i pracownika, ochrona emerytalna, bezpieczenstwo pracownikow, standardy pracy, rowne szanse zatrudnienia zewnetrznych (potrzeby korporacji i spolecznosci lokalnych, inicjatywy sasiedzkie, inwestycje socjalne, ocena spolecznego oddzialywania decyzji biznesowych, zarzadzanie ryzykiem

13 KROKI DLA PRZYGOTOWANIE RAMOWEJ POLITYKI RZADU Zakres polityki ramowej Tworcy polityki ramowej powinni ocenic mozliwosc wlaczenia firm w rozwiazywanie problemow: Ladu korporacyjnego (ochrona praw udzialowcow I inwestorow, kodeksy etyczne dla biznesu, walka z korupcja, przejrzystosc I odpowiedzialnosc w podejmowaniu decyzji w ramach korporacji)

14 KROKI DLA PRZYGOTOWANIE RAMOWEJ POLITYKI RZADU Zaangazowanie interesariuszy Rzad powinien tworzyc ramy dla szerokiego udzialu roznych grup interesariuszy przy przygotowaniu I wdrazaniu polityki ramowej, wlaczajac grupy biznesu, organizacje spoleczenstwa obywatelskiego, zwiazki zawod oraz srodowisko akademickie Etapy: Rzad przygotowuje I rozpowszechnia informacje dot procesu tworzenia polityki, umozliwiajac dostep do informacji I dyskusje Rzad prosi o, otrzymuje i bierze pod uwage uwagi i propozycje od zainteresowanych stron I interesariuszy przez: konsultacje, badania opinii I delegowanie pewnych dzialan Rzad aktywnie wciaga interesariuszy w proces przygotowania polityki i okreslania problemow, propozycji ich rozwiazywania I sposobow wdrazania rozwiazan

15 KROKI DLA PRZYGOTOWANIE RAMOWEJ POLITYKI RZADU Projekt polityki ramowej Definicja CSR uzgodniona z interesariuszami Opis glownych strategi rzadu dot biznesu Przyklady instrumentow wspierajacych CSR, ktore rzad jest gotow uzyc Okreslenie i wsparcie dobrowolnych programow, inicjatyw i standardow, mogacych stymulowac zaangazowanie biznesu Okreslenie obszarow nowych legislacji i ocena stosowanie istniejacych Przygotowanie praktycznych wskazowek dla sektora prywatnego dot. wdrazania CSR Wskazniki dot. wdrazania i monitoring

16 Dodatkowe informacje http://siteresources.worldbank.org/EXTDE VCOMSUSDEVT/Resources/CSRImpleme ntationGuideNovember2006.pdf http://siteresources.worldbank.org/EXTDE VCOMSUSDEVT/Resources/CSRImpleme ntationGuideNovember2006.pdf http://www.worldbank.org/developmentcomm unications/csr www.worldbank.org.pl Biuro Banku Światowego w Polsce Ul. E. Plater 53, IX p tel (22) 520 8000


Pobierz ppt "Jak Rzad moze wspierac spoleczna odpowiedzialnosc biznesu 15 pazdzienika 2007 Warszawa Jacek J. Wojciechowicz Bank Światowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google