Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY i jego zastosowanie w literaturze podmiotu i przedmiotu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY i jego zastosowanie w literaturze podmiotu i przedmiotu."— Zapis prezentacji:

1

2 1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY i jego zastosowanie w literaturze podmiotu i przedmiotu

3 2 Opis bibliograficzny wymienione w ustalonej kolejności dane o dokumencie, wyraźnie go charakteryzujące i pozwalające na odróżnienie go od innych dokumentów

4 3 Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz grapho – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

5 4 Literatura (bibliografia) podmiotu wszystko to, co zostanie poddane analizie w czasie wystąpienia maturalnego: wykaz prac danego autora lub grupy autorów, dzieł literackich, dzieł sztuki, fotografii, plakatów, fragmentów muzycznych, filmów, itp.,

6 5 Literatura przedmiotu ( bibliografia załącznikowa; wykaz źródeł ) pozycje krytyczno – literackie, które posłużą uczniowi do opracowania tematu.

7 6 UKŁAD LITERATURY W prezentacji maturalnej należy podać wybrany przez siebie temat, a opisy bibliograficzne uporządkować wg wzoru: 1.Literatura podmiotu 2.Literatura przedmiotu Pozycje bibliograficzne zaleca się układać wg nazwisk autorów, a w przypadku prac zbiorowych wg tytułów. Literaturę przedmiotu można podzielić na grupy np.: książki, czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne Opisy należy ponumerować lub wypunktować

8 7 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Warszawa 2002 PN – ISO 690:2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. Warszawa 1999 Normy

9 8 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

10 9 Elementy opisu książki ( obowiązkowe i nieobowiązkowe) Nazwisko i imię autora Tytuł Wydanie (kolejne oprócz pierwszego) Numeracja części Miejsce wydania Wydawca Rok wydania ISBN

11 10 ISBN / ISSN ISBN (ang. International Standard Book Number) - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. W Polsce obowiązuje od 1974 r. ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych. W Polsce obowiązuje od 1977 r.

12 11 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!! ZNAKI UMOWNE

13 12 Przykłady Papuzińska Joanna: Drukowaną ścieżką. Łódź: Literatura ISBN Papuzińska Joanna, Drukowaną ścieżką, Łódź, Literatura 2001, ISBN PAPUZIŃSKA J.: Drukowaną ścieżką. Łódź ISBN Papuzińska J.: Drukowaną ścieżką ISBN

14 13 UWAGI OGÓLNE W opisie można stosować wyróżnienia graficzne (czcionka pochylona, pogrubiona, WERSALIKI), Opis bibliograficzny może mieć różne stopnie szczegółowości (zawierać elementy obowiązkowe i fakultatywne), Pamiętaj, by pisać w ciągu – od marginesu do marginesu.

15 14 METODYCY PROPONUJĄ: Poszczególne elementy opisu oddzielać przecinkami, Kropkę stawiać między tytułem a podtytułem i po skrótach, W opisie artykułu, rozdziału w pracy zbiorowej stosować znak W:, Cudzysłów stosować dla tytułów czasopism, Oznaczenie typu dokumentu, nośnika lub daty dostępu do strony WWW ująć w nawiasy kwadratowe

16 15 Zalecany wzór opisu książki Borowy Wacław, Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej, Wyd. 4, Warszawa 1981, ISBN

17 16 Fragment książki WZÓR: Nazwisko i imię autora Tytuł Wydanie Numeracja części Miejsce wydania Rok ISBN Tytuł fragmentu Strony, na których zamieszczono fragment PRZYKŁAD: Hernas Czesław, Barok, Wyd. 5 zm., Warszawa 1998, ISBN , Jednostka wobec kryzysu świadomości społecznej, s

18 17 Artykuł, rozdział w książce WZÓR: Nazwisko i imię autora rozdziału Tytuł rozdziału W: Nazwisko i imię autora całej pracy Tytuł całej pracy Wydanie Miejsce wydania Rok ISBN Strony, na których zamieszczono rozdział PRZYKŁAD: Klimowicz Mieczysław, Wstęp. Narodziny powieści w Europie, W: Krasicki Ignacy, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Wrocław 1973, s. III - VIII

19 18 OPIS BLIOGRAFICZNY ARTYKUŁÓW Z CZASOPISM

20 19 Artykuł w czasopiśmie WZÓR: Nazwisko i imię autora artykułu Tytuł artykułu Odpowiedzialność drugorzędna (np. autor wywiadu, rozmowy, recenzji) Tytuł czasopisma Wydanie Rok Numer czasopisma Numery stron PRZYKŁAD: Mizerkiewicz Tomasz, Okrucieństwo śmiechu, czyli o przedwojennej prozie Witolda Gombrowicza, Polonistyka 2004 nr 10 s

21 20 Recenzja w czasopiśmie KSIĄŻKI: Szymański Mirosław, Młodzież wobec wartości, Warszawa 2000, Rec. Maria Chymuk, Nowa Szkoła 2001 nr 10 s SZTUKI TEATRALNEJ: Zapolska Gabriela, Moralność pani Dulskiej, Reż. Anna Augustynowicz, Rec. Roman Pawłowski, Gazeta Wyborcza 2000 nr 283 s. 117 FILMU: Utalentowany pan Ripley, reż. Anthony Minghella, Rec. Feliks Netz, Śląsk 2000 nr 5 s. 29

22 21 Wywiad, rozmowa w czasopiśmie WYWIAD: Bychowska Aniela, Indywidualność Tadeusza Różewicza, Wywiad przeprowadził Andrzej Morawski, Ruch Muzyczny 1999 nr 4 s ROZMOWA: Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn, Polityka 1992 nr 50 s. 7

23 22 Czasopismo jako całość WZÓR: Tytuł Nazwisko redaktora (lub nazwa wydawcy) Wydanie Oznaczenie zeszytu (Daty i/lub numery) Miejsce Rok wydania ISSN (międzynarodowy znormalizowany numer serii) POJEDYNCZY ZESZYT: Guliwer. Czasopismo o książce dla dzieci, Red. nacz. Joanna Papuzińska, 2002 nr 3, Wrocław 2002, ISSN ROCZNIK CZASOPISMA: Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy, 1999 nr 1 – 12, Warszawa 1999, ISSN

24 23 DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE I

25 24 Typy dokumentów [kaseta magnetofonowa] [taśma magnetofonowa] [płyta] [kaseta wideo] [film] [reklama telewizyjna] [reklama prasowa] [karta pocztowa] [przezrocza] [fotografia] [reprodukcja] [rysunek] [grafika] [graffiti] [nuty] [mapa]

26 25 WZÓR OGÓLNY dla dokumentów audiowizualnych, ikonograficznych i in. Nazwisko i imię autora Tytuł [typ dokumentu] Odpowiedzialność drugorzędna (reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, itp.) Wydanie Miejsce wydania Rok wydania Uwagi ISBN

27 26 Fotografia Marylin Monroe [fotografia], Film 1965 nr 14 s. 7 Maleszko Andrzej, Kochajmy się, bo nie zdążymy [fotografia], Białystok 2005 [graffiti na fotografii]

28 27 Mapa Białystok [mapa], Warszawa 1998 Okolice Białegostoku. Plan, W: Monkiewicz Waldemar, Z Białegostoku za miasto, Warszawa 1979, s. 19

29 28 Reklama Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy... [reklama prasowa], Filipinka 2004 nr 9 s. 5 A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna], Polska 2005

30 29 Film Ogniem i mieczem [kaseta wideo], Reż. Jerzy Hoffman, Warszawa 1999 Popiół i diament [film], reż. Andrzej Wajda, Warszawa 1958

31 30 DOKUMENTY ELEKTRONICZNE O dostępie lokalnym CD – ROM dysk twardy dyskietka O dostępie zdalnym Internet

32 31 Książka elektroniczna – wzór opisu Typ nośnika Data dostępu Warunki dostępu Nazwisko i imię autora Tytuł Typ nośnika Odpowiedzialność drugorzędna Wydanie Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data aktualizacji / nowelizacji Data dostępu Warunki dostępu ISBN / ISSN

33 32 Objaśnienia pojęć Typ nośnika: [CD – ROM], [dyskietka], [online]. Odpowiedzialność drugorzędna – np. autor elektronicznego opracowania książki, czasopisma, fotografii, itp. Data dostępu (przy online – data dzienna, np. [dostęp 18 stycznia 2005]. Warunki dostępu – przy online zwrot: Dostępny przez Internet: lubDostępny w World Wide Web:

34 33 Książka na CD – przykład opisu Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD – ROM], Wersja , Łódź 1988, ISBN

35 34 Artykuł, rozdział książki na CD – przykład Panteon bogów egipskich, W: Egipt [CD – ROM], Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik, Kraków 1999

36 35 Książka online – przykład Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie [online], Oprac. Marek Adamiec, Gdańsk 2001 – 2003, [dostęp 21 grudnia 2004], Dostępny w Internecie:

37 36 Fragment książki online – przykład Abchazja, Słownik encyklopedyczny. Geografia [online], Wrocław cop – 2003, [dostęp 18 lipca 2003], Abchazja, Dostępny w Internecie:

38 37 Artykuł, rozdział z książki online – przykład Wilk Katarzyna, Pismo i książka w okresie prekolumbijskim, W: Skórka Stanisław, Wirtualna Historia Książki i Bibliotek [online], Kraków ok. 2000, [dostęp 20 listopada 2003], Dostępny w Internecie:

39 38 Artykuł na stronie internetowej – przykład Radziewicz Helena, Wpływ stylu na zdrowie, W: Centrum Edukacji Nauczycieli [online], Białystok ok. 2002, [dostęp 2 listopada 2003], Dostępny w Internecie:

40 39 Czasopismo online – przykład Biblioteka w Szkole. Miesięcznik dla nauczycieli bibliotekarzy [online], Warszawa 2005 nr 1, [dostęp 8 stycznia 2005], Dostępny w Internecie:

41 40 Artykuł z czasopisma online – przykład Krywak Piotr, O tym, co jest, a czego nie ma (...) W: Konspekt [online], 2004 nr 20, [dostęp 5 stycznia 2005], Dostępny w Internecie: 0.html

42 41 Artykuł z dziennika online – przykład Godlewski Konrad, Sztuczne języki przeżywają renesans, W: Gazeta Wyborcza [online], , [dostęp 21 grudnia 2004], Dostępny w Internecie: 055

43 42 Bibliografia 1.Bibliografia załącznikowa i przypisy, Biblioteka w Szkole 2004 nr 11 s. 26 – 27 2.Bibliografia załącznikowa i przypisy – sprostowanie! Biblioteka w Szkole 2005 nr 1 s Bonk Gabriela, Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej, Biblioteka w Szkole [online], Prezentacje multimedialne: edukacja czytelnicza i medialna, [dostęp ], Dostępny w Internecie: 4.Bułat Janina, Topolewska Olga, Literatura podmiotu i przedmiotu. Wzory i przykłady opisów bibliograficznych. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Białystok Wasilewski Janusz: Kłopoty z bibliografią załącznikową, Biblioteka w Szkole 2004 nr 11 s. 1

44 43 Prezentacj ę opracowała : Joanna Rutkowska-Mazur Biblioteka Zespo ł u Szkó ł Ponadgimnazjalnych ul. Pu ł askiego GUBIN tel. (068) Gubin 2011


Pobierz ppt "1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY i jego zastosowanie w literaturze podmiotu i przedmiotu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google