Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii Pomoc dla uczniów przygotowujących bibliografię do prezentacji maturalnej Dr Stanisław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii Pomoc dla uczniów przygotowujących bibliografię do prezentacji maturalnej Dr Stanisław."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii Pomoc dla uczniów przygotowujących bibliografię do prezentacji maturalnej Dr Stanisław Skórka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie

2 Normy bibliografii załącznikowej PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura PN-ISO 690-2: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

3 Typy wydawnictw najczęściej opisywanych Wydawnictwo zwarte (książka) Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce, referat) Wydawnictwo ciągłe (czasopismo, seria) opisywane w całości Artykuł w wydawnictwie ciągłym Strona internetowa (artykuł z e-czasopisma, wortalu itp.) Program na CD

4 Wydawnictwo zwarte Chmielewska-Gorczyca, Elżbieta; Sosińska-Kalata, Barbara. Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa. Warszawa 1991. ISBN 83-01-01639-6. / PN-ISO 690:2002 / Chmielewska-Gorczyca, E., Sosińska-Kalata, B. (1991). Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa. Warszawa. /APA/ Autor/Autorzy. Tytuł. Odpowiedzialność drugorzędna (Redaktor, tłumacz itp.). Oznaczenie wydania, Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu). Miejsce wydania: wydawca, Rok wydania Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego), Objętość Nazwa serii i nr tomu w serii. Uwagi. ISBN / PN-ISO 690:2002

5 Artykuł w wydawnictwie zwartym Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu In:/W: Autor/Autorzy dokumentu głównego Tytuł dokumentu głównego Oznaczenie wydania Miejsce wydania i wydawca Rok wydania Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego, rok, oznaczenie strony

6 Artykuł w wydawnictwie zwartym Przykłady Szosland, J. Tkactwo. W: Terminarz technika. Włókiennictwo. Warszawa, 1969, s. 20-26. Królak, M. Ćw. 2. Próba ściskania. In: Laboratorium Wytrzymałości Materiałów. 2002, s. 27-39. Nowodworski, W. Biblioteki kościelne. In: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Kom. red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 61. Daniłowicz, Cz. (1995). Problemy użytkowników końcowych systemów wyszukiwania informacji i metody ich rozwiązywania. W: III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 29.05-2.06.1995. Materiały konferencyjne, Jastrzębie Zdrój, s. 182-194. /APA/

7 Wydawnictwo ciągłe w całości Tytuł Odpowiedzialność Wydanie Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, numery) Miejsce wydania i wydawca Rok Seria Uwagi ISSN

8 Wydawnictwo ciągłe w całości Przykłady Polish Journal of Ecology. Institute of Ecology, Polish Academy of Science, 1998 vol. 46, no. 1-. ISSN 1505-2249. Przegląd Biblioteczny. Polska Akademia Nauk, Biblioteka w Warszawie. Barbara Sordylowa – redaktor naczelny. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1999-2000, R. 67-68. 1999-2001. ISSN 0033-202X.

9 Artykuł w wydawnictwie ciągłym Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa ciągłego Odpowiedzialność drugorzędna Wydanie Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (rok, ozn. zeszytu, strony)

10 Artykuł w wydawnictwie ciągłym Przykłady Konikowski, Jacek. Y2K Paradoks ery komputerów. Internet, 1999, nr 1, s. 22-25. Paska, J. Czas budowy i koszty wytwarzania energii elektrycznej we francuskich elektrowniach jądrowych. Postępy Techniki Jądrowej, 1988, nr 3/4, s. 321-323. Zdun, Z. [et al.]: Nowe podejście do modeli transformatorów we współrzędnych fazowych. Przegląd Elektrotechniczny, 1987, z. 7/8, s.185-188. Daniłowicz, Cz. (2000) Wyszukiwanie informacji w otwartym systemie WWW. Informatyka, nr 2, s. 11-19. /APA/

11 Dokumenty elektroniczne (e- książki) Autor/Autorzy Tytuł Nośnik Wydanie Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data aktualizacji Data dostępu Warunki dostępu Numer znormalizowany (ISBN/ISSN)

12 Dokumenty elektroniczne (e-książki) Przykłady Christiansen, Donald. Electronics engineers handbook [CD-ROM]. 4 ed. New York. McGraw-Hill. 1999. Gielecki, J.; Gacek, W.; Wilczak, T.: Multimedialny słownik anatomiczny [CD-ROM].Wersja 2.0. Warszawa: Wydaw.Lekarskie PZWL, 1997.1 dysk optyczny (CD-ROM). Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź 1998.

13 Dokumenty elektroniczne Artykuł z czasopisma Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa ciągłego Nośnik Wydanie Oznaczenie zeszytu Data aktualizacji Data dostępu Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego Warunki dostępu Numer znormalizowany

14 Dokumenty elektroniczne Artykuł z czasopisma (Przykłady) Tadeusiewicz, R.: Informacja o utworzeniu, a także o celach i sposobach działania Polskiej Biblioteki Internetowej: Do wiadomości Rektorów- Członków KRASP. Biuletyn EBIB [online]. Nr 2/2003 (42) luty. [dostęp 28 marca 2003]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/tadeusiewicz.php. ISSN 1507-7187 Bobińska, M.: Ryzykowny kurs. Gazeta Prawna [online]. 2002-06-03, nr 105/2002 [dostęp 27 marca 2003]. s. 2. Dostępny w Internecie: http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105.000 00020a. ISSN 1232-6712 Lott, S. R. (2000, September 12). Mr. Lott's Online Classroom. Dostęp: sierpień 2001, http://www.geocities.com/Athens/Agora/2052/ Nesbit, E. (1908). Ballads and Lyrics of Socialism. In Victorian Women Writers Project (P. Willett, Ed.). Dostęp 25 sierpnia 2001, Indiana University Web site: http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/nesbit/ballsoc.html /APA/

15 Dokumenty elektroniczne Strony WWW Tytuł Nośnik Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data dostępu Warunki dostępu

16 Dokumenty elektroniczne Strony WWW (Przykłady) Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/. Dziecko w Sieci [online]. [dostęp 21 marca 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.dzieckowsieci.pl/index.html. Wimmer Paweł, Kurs języka HTML - poradnik webmastera [online]. Warszawa [dostęp 20 marca 2007]. Dostępny w Internecie: http://webmaster.helion.pl/kurshtml/.

17 Pomoce Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. [dostęp 15 września 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.bibliofilur.republika.pl/album/opis.htm Śliwińska, E. Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych : standardy dla potrzeb cytowania w przypisach [dostęp marzec 2007]. Biuletyn EBIB 2000 nr 6, czerwiec. Dostęp w Internecie: http:// www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/sliwinska.html ABC bibliografii załącznikowej [dostęp 4 października 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.siedlce.pl/~bibliote/informator/zalacznikowa/index.htm


Pobierz ppt "Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii Pomoc dla uczniów przygotowujących bibliografię do prezentacji maturalnej Dr Stanisław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google