Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeszów, 19.06.2015 POMORZE - region aktywny w obszarze technologii kosmicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeszów, 19.06.2015 POMORZE - region aktywny w obszarze technologii kosmicznych."— Zapis prezentacji:

1 Rzeszów, 19.06.2015 POMORZE - region aktywny w obszarze technologii kosmicznych

2 Plan prezentacji I.Możliwości wsparcia rozwoju technologii kosmicznych na poziomie regionalnym na przykładzie województwa pomorskiego II.Potencjał rozwoju sektora kosmicznego – zidentyfikowane kompetencje pomorskiego biznesu i instytucji

3 I. Narzędzia regionalnego wsparcia rozwoju przemysłu kosmicznego w woj. pomorskim Inteligentne Specjalizacje Pomorza InnoBaltica Klastry – INTERIZON Projekt POSITION

4 I. Pomorskie Inteligentne Specjalizacje Inteligentne Specjalizacje regionu - unikalna metodologia wyboru w skali kraju Inicjatywa oddolna – odpowiedź na realne potrzeby społeczne i rynkowe Ponad 350 podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania aplikacji. 2 z 4 specjalizacji powiązane z sektorem kosmicznym :  Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie  Technologie off-shore i portowo-logistyczne

5 I. Kreowanie innowacji w ramach „złotego trójkąta” – nauki, biznesu i administracji publicznej NaukaAdministracjaBiznes

6 I. InnoBaltica narzędziem polityki innowacyjności na Pomorzu InnoBaltica = „know who”, „known by whom”, „know how” (procesu) Budowanie i utrwalanie relacji między nauką a biznesem, które pozwalają na realizację projektów innowacyjnych i wdrażanie wynalazków – zgodnie z priorytetami UE na lata 2014-2020 Prowadzenie i udział w realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla Regionu – projekty „Polskiej Mapy Drogowej” Wsparcie dla biznesu w procesie wyboru Inteligentnych Specjalizacji Prowadzenie programów kształcenia liderów innowacji (współpraca z silnymi ośrodkami jak Singularity University czy ESADE) Organizacja cyklicznych konferencji i spotkań o międzynarodowym zasięgu …i wiele innych

7 I. Sieciowanie firm i instytucji zainteresowanych współpracą w obszarze Space Tech Business Space 2015  Cykl spotkań dla firm i instytucji z północnej Polski zainteresowanych technologiami kosmicznymi  Spotkania m.in. z gośćmi z POLSA, wiodąca firma europejska z branży kosmicznej  Zidentyfikowane firmy i instytucje z Pomorza, które już uczestniczą w projektach we współpracy z ESA i CBK  Spotkaniom towarzyszy networking branżowy Analiza rynku pomorskiego na potrzeby współpracy w projektach kosmicznych – „know who” Promocja pomorskiego sektora kosmicznego  Organizacja wywiadów dla firm z dziennikarzami branżowymi  Reprezentacja pomorskiego sektora kosmicznego w wydarzeniach branżowych – regionalnych i ogólnopolskich

8 II. Kompetencje pomorskie w rozwijaniu technologii kosmicznych Trójmiejskie uczelnie zaangażowane w prace badawczo - rozwojowe zw. z technologiami kosmicznymi:  Politechnika Gdańska  Uniwersytet Gdański  Akademia Morska w Gdyni  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Trójmiejskie instytuty B&R zaangażowane w prace badawczo - rozwojowe zw. z technologiami kosmicznymi:  Instytut Oceanologii PAN w Sopocie  Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku  Instytut Łączności w Gdańsku

9 II. Kompetencje pomorskie w rozwijaniu technologii kosmicznych Przykłady firm uczestniczących w projektach kosmicznych, m.in.  Space Forest Sp. z o.o., Gdynia - projekt DEWI (ang. Dependable Embedded Wireless Infrastructure) opracowanie sieci czujników bezprzewodowych (ang. WSN - Wireless Sensor Network), dla rakiet nośnych. W ramach projektu SpaceForest opracowuje rakietę badawczą z napędem hybrydowym w celu wykonania demonstracji systemu w locie.  Better-Solutions Sp. z o.o., Gdańsk - projekt Flota++ obejmuje rozbudowę istniejącego systemu wspomagającego działanie firm transportowych, poprzez implementację algorytmów automatycznego określanie tras przejazdów  SIRC sp. z o.o., Rumia 2 projekty we współpracy z ESA - Integrated Ka band receiver at 35 GHz (SiGe) for SAR radars in space oraz 8-12 GHz integrated (phase shifter + LNA) for phased array systems in space,  Optinav sp. z o.o, Słupsk - Kosmiczna śmieciarka - projekt Clean Space - prototyp urządzenia, które będzie zbierało odpady w przestrzeni okołoziemskiej

10 II. Kompetencje pomorskie w rozwijaniu technologii kosmicznych Klaster INTERIZON  Największy klaster ICT w Polsce  Grupa zadaniowa w ramach klastra dedykowana technologiom kosmicznym  Ścisła współpraca z uczelniami Współpraca parków technologicznych (m.in. GPNT) z POLSA Black Pearls – lider projektu POSITION  Rozwój polskich rozwiązań opartych o nawigację satelitarną (GNSS)  Określenie właściwych systemów finansowania dla projektów dedykowanych rozwiązaniom GNSS

11 II. Przykład - projekt POSITION Partnerzy: Wsparcie merytoryczne: Projekt w ramach H2020 - Horizon 2020 Galileo-4-2014 call (CSA) (jednym z obszarów tematycznych H2020 jest przestrzeń kosmiczna i praktyczne wykorzystanie „kosmicznych” technologii na Ziemi) Źródło: materiały udostępnione przez lidera projektu Position, firmę BlackPearls VC

12 II. Projekt POSITION POlish Support to Innovation and Technology IncubatiON - czyli „Polskie Wsparcie dla Innowacji oraz Inkubacji Technologii” Wsparcie (na poziomie technologicznym, organizacyjnym oraz biznesowym) procesu komercjalizacji min. 10 polskich projektów wykorzystujących GNSS. 3 fazy projektu:  mapowanie  interakcja  wsparcie Okres realizacji: styczeń 2015 - grudzień 2016 Polski lider - Black Pearls (Gdańsk) Źródło: materiały udostępnione przez lidera projektu Position, firmę BlackPearls VC

13 Jarosław Pawłowski InnoBaltica Sp. z o.o. e-mail: innobaltica@innobaltica.eu Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Rzeszów, 19.06.2015 POMORZE - region aktywny w obszarze technologii kosmicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google