Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Innowacyjna Wielkopolska”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Innowacyjna Wielkopolska”"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Innowacyjna Wielkopolska”
Znaczenie Regionalnych Strategii Innowacji dla rozwoju polskich regionów Poznań, Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 Regionalne Strategie Innowacyjne (RIS)
Regionalne Strategie Innowacyjne mają na celu wspomaganie władz regionalnych we wdrożeniu efektywnego systemu wspomagania innowacyjności w regionie (podejście oddolne). Regionalne Strategie Innowacyjne mają na celu podniesienie konkurencyjności regionu poprzez realizację polityki zakresie innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

3 PKB w regionach w Polsce

4 Grupa 4 Grupa 3 Grupa 2 Grupa 1

5 Regionalny system innowacyjny

6 Obszary zainteresowania RIS
Grupy firm, do których powinny być adresowane działania w zidentyfikowanych sektorach o dużym potencjale wzrostu Rola wiodących dostawców technologicznego know-how w przyszłym regionalnym systemie innowacji Infrastruktury, które powinny być preferowane aby wzmocnić pozytywne tendencje rozwojowe w zakresie innowacji Powiązania międzynarodowe (europejskie, globalne), które powinny być rozwijane w celu uzupełnienia zasobów regionalnych Zaangażowanie finansowe z różnych źródeł finansowania i określenie optymalnego poziomu finansowania publicznego w różnych strukturach

7 Wzmacnianie powiązań w systemie innowacyjnym
Zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do wiedzy, umiejętności, finansów, doradztwa i informacji rynkowych Tworzenie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami a innymi partnerami w systemie innowacyjnym Efektywne funkcjonowanie tych powiązań zapewnia przenikanie innowacji poprzez całą sferę gospodarczą i społeczną oraz wzrost konkurencyjności regionu

8 Działalność innowacyjna w regionach (fundusze strukturalne)
Organizacja i rozwój infrastruktury badawczej (SPO WKP) Inwestycje w specjalizowane laboratoria (SPO WKP) Powiązania nauki z przedsiębiorstwami (SPO WKP, ZPORR, SPO RZL) Zakładanie parków technologicznych (SPO WKP) Wspomaganie działalności innowacyjnej mśp (SPO WKP)

9 Działalność innowacyjna w regionach (fundusze strukturalne)
Wspomaganie tworzenia nowych firm oraz inkubatory (SPO WKP) Fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka (SPO WKP) Wymiana personelu pomiędzy nauką a przemysłem (ZPORR) Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji (SPO RZL) Tworzenie wizerunku regionu (ZPORR) Budowanie świadomości innowacyjnej (ZPORR)

10 Fundusze Strukturalne: Akcja Innowacyjna
European Regional Development Fund (ERDF) Innovation Action ma na celu wspomagać działalność innowacyjną i badawczą w słabiej rozwiniętych regionach - 0,4% budżetu FS. Obejmują one studia, projekty pilotażowe oraz wymianę doświadczeń. Trzy strategiczne tematy: Rozwój gospodarki regionalnej opartej na wiedzy i technologicznej innowacji. E-Europe Regio. Regionalna specyfika i zrównoważony rozwój.

11 Regionalne Strategie Innowacji w Polsce
5. Program Ramowy 5 projektów (1 region EU + 1 region NAC) Opracowanie RIS w oparciu o doświadczenia regionów UE Pomoc ekspercka, dobre praktyki, transfer wiedzy RSI- PL MNiI 10 projektów celowych Realizowanych na zamówienie Urzędów Marszałkowskich przez konsorcja kierowane przez instytucje badawcze Wymagane stosowanie metodyki UE

12 Regionalne Strategie Innowacyjne RIS-NAC w Polsce
Wielkopolskie, Brandenburg (DE), Marche (I) Zachodniopomorskie, Greifswald (DE), Neubrandenburg (DE) Warmińsko-Mazurskie, Shannon (IR), Weser Ems (DE) Opolskie, Sachsen (DE), Toscana (I), Bohemia (CZ) Śląskie, Calais (F), Limburg (BE)

13 Internet www.integris.net.pl

14 RIS w Polsce Interdyscyplinarny Zespół RSI powołany przez MNiI
Ocena projektów i monitorowanie przebiegu ich realizacji Fundusze Strukturalne Działania na wdrożenie wyników RSI zawarte w Programach Operacyjnych ( ) Projekt IntegRIS Utworzenie platformy wymiany informacji w zakresie RSI na poziomie krajowym

15 Regionalne Strategie Innowacji 6. Program Ramowy UE
Ogłoszenie konkursu: Termin składania wniosków: Obszary tematyczne: Regionalne Strategie Innowacyjne w Krajach Kandydackich Ocena wpływu polityki innowacyjnej na innowacyjność regionów Wsparcie dla projektów RIS-NAC w fazie wdrożeniowej Budget: 17.3 mln euro


Pobierz ppt "Konferencja „Innowacyjna Wielkopolska”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google