Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM POPRAWA PEWNOŚCI ZASILANIA W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Możliwości praktycznej realizacji i wdrażania rozwiązań technicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM POPRAWA PEWNOŚCI ZASILANIA W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Możliwości praktycznej realizacji i wdrażania rozwiązań technicznych."— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM POPRAWA PEWNOŚCI ZASILANIA W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Możliwości praktycznej realizacji i wdrażania rozwiązań technicznych Politechniki Warszawskiej, ZIAD, Bielsko-Biała, 27 maja 2010

2 Działalność statutowa -Wspieranie współpracy i współdziałania uczelni z: przedsiębiorstwami, z izbami gospodarczymi, zrzeszeniami technicznymi i gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego,agencjami rządowymi, z innymi Instytucjami otoczenia biznesu. - Szkolenia, wystawy innowacji technicznych. - Organizacja spotkań biznesowych i konferencji naukowo-technicznych. - Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej i wynalazczości. - Bezpośrednie działanie na rzecz biznesu (opracowywanie opinii o innowacyjności technicznej, doradztwo w zakresie realizacji projektów, organizacja ekspertyz i wsparcia technicznego przedsiębiorców - Realizacja projektów w ramach programów strukturalnych UE, wsparcia innowacyjności gospodarki, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, współpracy między regionami Europy. CELE: komercjalizacja wiedzy, nauka i badania naukowe dla biznesu wspieranie innowacyjności w gospodarce Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości, powołane Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej jako międzywydziałowe centrum badawczo-przemysłowe

3 Ekoinnowacje na Mazowszu Wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Mazowsza Modelowe CTT (www.modelowe.pw.edu.pl) Podwyższanie kompetencji kadry transferu technologii Fabryka Innowacji Wsparcie techniczno- organizacyjne, prawne, rynkowe, kapitałowe dla nowych innowacyjnych przedsiębiorstw (do 100 tys EU/firmę) Baltic Sea Innovation Network Centres - BaSIC Tworzenie sieci współpracy innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego : Baltic Sea Region 2007-2013 Projekty CTTi RP związane z tematyką OŹE

4 ZAPOTRZEBOWANIA ZAPYTANIA DANE PODSTAWOWE ZAPOTRZ.ENERGETYCZNE UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE DOSTĘPNOŚĆ ŹRÓDEŁ ENERGII ZEZWOLENIA WARUNKI PRZYŁĄCZENIA ŚRODKI WŁASNE Dofinansowanie i organizacja IZBY GOSPODARCZE PROGR. OPERACYJNE KREDYTY TECHNOLOGICZNE. INWESTORZY PRYWATNI ZAŁOŻENIA T-E, HARMONOGRAMY PILOTAŻ WNIOSKÓW, BIZNES PLAN, PILOTAŻ I INTEGRACJA PROJEKTU, DOBÓR DORADCÓW TECHNICZNYCH INDYWIDUALNE PLANY MODERNIZACJ I DORADZTWO, PROJEKT TECHNICZNY, NADZÓR TECHNICZNY I TECHNOLOGICZNY, CERTYFIKATY PW Realizacja WYKONAWSTWO INSTALATORSTWO INTEGRACJA SERVICE ROZBUDOWA MODERNIZACJA Schemat realizacji projektów efektywnego wdrażania lokalnych/awaryjnych systemów zasilania

5 Dziękuję zapraszamy do współpracy Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 80 tel.: +48 22 234 71 66, fax: +48 22 234 71 66, e-mail: sekretariat@ctt.pw.edu.plsekretariat@ctt.pw.edu.pl


Pobierz ppt "SEMINARIUM POPRAWA PEWNOŚCI ZASILANIA W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Możliwości praktycznej realizacji i wdrażania rozwiązań technicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google