Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Finansowanie innowacji Dorota Zbińkowska Renata Iwaniuk Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Finansowanie innowacji Dorota Zbińkowska Renata Iwaniuk Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 1 Finansowanie innowacji Dorota Zbińkowska Renata Iwaniuk Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia”

2 2 Tematyka sesji zDefinicja innowacji. zŹródła finansowania (bezpośrednie i wspierające innowacyjność gospodarki) w okresie 2004-2006: xprogramy operacyjne funduszy strukturalnych (działanie 1.4 i 1.5 SPO WKP) x6 Program Ramowy zPlanowane źródła finansowania (bezpośrednie i wspierające innowacyjność gospodarki) w okresie 2007-2013: xFundusze Strukturalne 2007-2013 x7 Program Ramowy zMechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy jako źródło finansowania innowacyjności SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

3 3 Tematyka sesji zFinansowanie innowacji ze środków budżetowych (możliwości wynikające z ustawy o finansowaniu nauki z dnia 8 października 2004 roku) SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

4 4 Tematyka sesji Definicja innowacji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

5 5 Tematyka sesji Innowacje - mantra okresu 2007-2013 Innowacja - proces zmian czegoś już istniejącego, poprzez wprowadzanie nowości. Innowacje mogą dotyczyć procesów, produktów oraz usług. Często pojęcie innowacji jest mylone z pojęciem wynalazku, które oznacza stworzenie czegoś, co nie istniało do tej pory. SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

6 6 Tematyka sesji Pierwsze pojęcie Joseph Schumpeter [1] jako pierwszy ekonomista zapisał pojęcie innowacji i [1] podkreślił jej znaczenie w gospodarce. W 1934 roku określił on pięć typów innowacji: Wprowadzenie nowego produktu na rynek lub wprowadzenie jakościowej zmiany w istniejącym produkcie. Przy czym podobny produkt do tej pory nie pojawił się na rynku. Wprowadzenie nowej metody lub technologii produkcji. Wejście na nowy rynek lub otwarcie nowego rynku dla istniejących produktów. Rozwój nowego źródła dostaw surowców do produkcji lub wykorzystanie nowego rodzaju surowców. Wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, że zgodnie z pojęciem innowacji Schumpetera, innowacja dla firmy nie musi oznaczać innowacji na poziomie rynku. Coś, co jest nowe dla konkretnego przedsiębiorstwa nie musi być nowe dla rynku. [1][1] Schumpeter J. “The Theory of Economic Development” Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1934 SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

7 7 Tematyka sesji Definicja innowacji wg. Oslo Manual Najbardziej powszechnie stosowane definicje oraz metodologia badania innowacji są zdefiniowane przez OECD w tzw. Oslo Manual, który został stworzony na potrzeby badań statystycznych w 1995 roku, a następnie uzupełniony w 1997 roku. W ostatniej uzupełnionej wersji dokumentu z 2005 roku znajduje się specjalny załącznik zawierający dokładny opis i wyjaśnienia wszystkich definicji związanych z działalnością innowacyjną. SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

8 8 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Cztery typy innowacji wg. Oslo Manual Zgodnie z metodologią Oslo Manual wyróżnia się cztery typy innowacji: innowacje-produkty (produktowe) (ang. technological product innovation), innowacje-procesy (procesowe) (ang.technological process innovation), innowacje organizacyjne innowacje marketingowe

9 9 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Innowacje produktowe i procesowe Innowacje produktowe i procesowe [1] łączą technologicznie nowe procesy i produkty oraz znaczące usprawnienia w istniejących produktach i procesach. Innowacje TPP zostały wdrożone jeśli zostały wprowadzone na rynek (innowacje produktowe) lub są wykorzystane w procesie produkcji (innowacje procesowe). Powstanie innowacji TPP jest rezultatem wykorzystania możliwości technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jest innowacyjne, jeśli wdroży technologicznie nowy lub znacząco usprawniony produkt lub proces w okresie, który podlega badaniu (np. zgodnie z metodologią CIS – Community Innovation Survey, w ciągu 3 lat[2])[2] [1][1] Oslo Manual 1995, 1997 [2][2] Od 2006 roku badania CIS będą obejmowały okres 2 lat

10 10 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Badania PARP Innowacyjność została dla potrzeb badań PARP zdefiniowana szeroko, jako zdolność istniejąca w danej firmie do tworzenia nowych produktów. Wskaźnikiem otwartości na wprowadzanie innowacji jest wykorzystywanie w firmie planowania strategicznego oraz tworzenie specjalnego budżetu na cele badawczo-rozwojowe. O potencjale innowacyjności świadczy też współpraca z ośrodkiem naukowym, instytutem badawczym lub uczelnią. Są to wskaźniki, które pozwalają nam określić firmy jako przygotowane do wprowadzania innowacji. Badania "Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce" w Ipsos-Demoskop w 2001 roku na zlecenie PARP, Warszawa 2001. http://www.parp.gov.pl/innowacje.php http://www.parp.gov.pl/innowacje.php Wyniki przeprowadzonych badań są wskaźnikiem stopnia innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce.

11 11 Tematyka sesji Finansowanie innowacji w okresie 2004 -2006 SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

12 12 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet I SPO WKP oraz realizowane w jego ramach Działania Głównym celem Priorytetu I jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego przez wspieranie instytucji otoczenia biznesu dostarczających usługi dla przedsiębiorstw. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji jest Instytucją wdrażającą Działanie 1.4 i 1.5.

13 13 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY SPO WKP Działanie 1.4. Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką. Celem Działania 1.4 jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe przez zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji.. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronach: zwww.mnii.gov.plwww.mnii.gov.pl zwww.konkurencyjnosc.gov.plwww.konkurencyjnosc.gov.pl

14 14 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY SPO WKP Działanie 1.4. Cel działania zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących poddziałań: z1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R, z1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe,

15 15 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY SPO WKP Działanie 1.4. z1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki, z1.4.4 Projekty celowe prowadzone przez CZT, z1.4.5 Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight).

16 16 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY 6. Program Ramowy UE Celem programów ramowych, w tym także i 6.PR, jest współfinansowanie prac badawczych, prezentacji osiągniętych rezultatów oraz działań im towarzyszących na poziomie europejskim. 6. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (6.PR) sprzyja wykorzystaniu europejskich sieci badawczo – naukowych do uczynienia z Unii Europejskiej (UE) najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy.

17 17 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY 6. Program Ramowy UE 6. PR jest głównym instrumentem UE służącym do finansowania badań w Europie. Program ten, zaproponowany przez Komisję Europejską i przyjęty 3 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów i Parlament Europejski, jest otwarty dla publicznych i prywatnych, małych i dużych podmiotów przez okres czterech lat, od końca 2002 roku do końca 2006 roku.

18 18 Tematyka sesji Finansowanie innowacji w okresie 2007 -2013 SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

19 19 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Zmiany w układzie funduszy Liczba funduszy strukturalnych będzie ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Fundusz Spójności zostanie objęty tymi samymi regulacjami co w/w fundusze strukturalne. Ze względu na przesunięcie kwestii finansowania działań w rolnictwie i rybołówstwie w całości do Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zlikwidowane zostaną: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR), W miejsce tych dwóch funduszy powstaną nowe instrumenty, które nie będą już objęte regulacjami dotyczącymi funduszy strukturalnych: Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (EFRRW), Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR),

20 20 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Dokumenty polityki spójności 2004 – 20062007 – 2013 2004 – 2006 2007 – 2013 Narodowy Plan Rozwoju Wsparcia Podstawy Wsparcia Wspólnoty Strategia Rozwoju Kraju2007-2015 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia = Narodowa Strategia Spójności

21 21 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Polityka spójności 2007-2013 Alokacje środków z UE (2007-2013): yNSRO – 59,5 mld € xEFRR – 31,1 mld € xFundusz Spójności – 19,5 mld € xEFS – 8,9 mld € yEuropejski Fundusz Rolny i ROW – 11,8 mld € yEuropejski Fundusz Rybacki – 0,6 mld €

22 22 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Nowe Założenia 2007-2013 Cele polityki spójności, 2007-2013 - powiązane z priorytetami Strategii Lizbońskiej: Cel 1 – konwergencja (wspieranie wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy w państwach i regionach najbiedniejszych oraz regionach tzw. efektu statystycznego) Cel 2 – regionalna konkurencyjność i zatrudnienie (wspieranie zmian strukturalnych w regionach nie kwalifikujących się do uzyskiwania pomocy w ramach celu 1 ze względu na przekroczenie wskaźnika 75% PKB per capita UE oraz wspieranie zmian na rynku pracy) Cel 3 – europejska współpraca terytorialna (wspieranie terytorialnej konkurencyjności oraz promowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium Unii – beneficjentami będą wewnętrzne i zewnętrzne regiony graniczne)

23 23 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 2007-2013 Programy Operacyjne Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Pomoc Techniczna

24 24 Wielkość środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2004-2006 i 2007-2013 Środki UE NPR 2004- 2006 NSRO 2007- 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego40,5%52,3% Europejski Fundusz Społeczny15,9%14,9% Fundusz Spójności32,6%32,8% Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (sekcja orientacji) 9,3%----- Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa1,7%----- RAZEM12809,759533,0 Dane w mln EUR W okresie 2007-2013 środki przeznaczone na rozwój wsi (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – 11 839 mln) i obszarów zależnych od rybołówstwa (Europejski Fundusz Rybacki – 660,7 mln) wyłączone zostały z obszaru polityki spójności UE.

25 25 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 2007-2013 Podział środków UE na programy operacyjne Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową 5% (EFRR i EFS – 2 001 mln ), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 1% (400,2 mln) oraz rezerwę wykonania 3% (1 786 mln) Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Regionalne Programy Operacyjne15 985,5 PO Infrastruktura i Środowisko21 275,2 PO Kapitał Ludzki8 125,9 PO Innowacyjna Gospodarka7 004,9 PO Rozwoju Polski Wschodniej2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej576,0 PO Pomoc techniczna216,7

26 26 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Zagadnienia horyzontalne Działania realizowane w ramach PO będą przyczyniały się do wspierania poniższych zagadnień: rozwoju lokalnego, równości szans kobiet i mężczyzn (ang. gender mainstreaming), rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zrównoważonego rozwoju, innowacyjności, partnerstwa i współpracy ponadnarodowej

27 27 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA

28 28 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY PO Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

29 29 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY PO Innowacyjna Gospodarka Cele szczegółowe: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

30 30 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytety I – Badania i rozwój nowoczesnej technologii Działania: 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 1.2. Badania w ramach współpracy międzynarodowej 1.3. Wsparcie projektów celowych i badawczych na rzecz przedsiębiorców 1.4. Ochrona własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce. 1.5 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Cel: Zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Priorytet I – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

31 31 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytety II – Infrastruktura sfery B+R Działania: 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki. Cel: Wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce. Priorytet II – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

32 32 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet III – Ministerstwo Gospodarki Priorytety III – Kapitał dla innowacji Działania: 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie prywatnych oszczędności w MSP Cele: Zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych Zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych

33 33 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet III – Działanie 3.1. Typy projektów: Dofinansowanie poszukiwania, oceny i wyboru pomysłów innowacyjnych oraz prac badawczych, Wsparcie inwestycji kapitałowych inkubatorów w nowopowstałe przedsiębiorstwa. Tryb wyboru projektów: konkursowy schemat grantowy Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW - PARP

34 34 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet III – Działanie 3.2. Typy projektów: Dofinansowanie funduszy podwyższonego ryzyka, Refundacja części kosztów zarządzania, Oba typy projektów występować mogą jedynie łącznie (nie jest możliwe ubieganie się o dofinansowanie jedynie kosztów zarządzania) Tryb wyboru projektów: projekt własny wynikający z ustawy o KFK na konkursowym wyborze funduszy do wsparcia Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW - KFK

35 35 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet III – Działanie 3.3. Typy projektów: Projekty promocyjne, w tym sieciowe, Projekty inwestycyjne, Projekty doradcze. Tryb wyboru projektów: konkursowy schemat grantowy Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – ARP S.A.

36 36 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet IV – Ministerstwo Gospodarki Priorytety IV – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1. Inwestycje w B+R w przedsiębiorstwach 4.2. Kredyt technologiczny 4.3. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 4.4. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 4.5. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Cel: Wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce.

37 37 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Typy projektów: Projekty związane z prowadzeniem prac B+R przez przedsiębiorców (badania przemysłowe, badania przedkonkurencyjne), Projekty związane z przygotowaniem wdrożeń wyników badań B+R, Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów, Projekty w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy niezbędnych do prowadzenia własnej działalności badawczo-rozwojowej. Tryb wyboru projektów: konkursowy schemat grantowy Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – PARP Priorytet IV – Działanie 4.1.

38 38 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet IV – Działanie 4.2. Typy projektów: Dofinansowanie Funduszu Kredytu Technologicznego Tryb wyboru projektów: Projekt własny wynikający z ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej obejmujący schemat kredytowo-grantowy dla firm Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – wskazany ustawowo BGK

39 39 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet IV – Działanie 4.3. Typy projektów: Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych, Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych, Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. Tryb wyboru projektów: Konkursowy schemat grantowy Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – PARP

40 40 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet IV – Działanie 4.4. Typy projektów: Poddziałanie 1: Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. Nowe inwestycje spełniające poniższe warunki łącznie: Koszty kwalifikowane nie mniejsze niż 40 mln euro, Wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 500 osób, Sprzedaż na eksport nie mniejsza niż 50% wartości sprzedaży. Poddziałanie 2: Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Nowe inwestycje spełniające poniższe warunki łącznie: Wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 150 osób i sprzedaż na eksport nie mniejsza niż 50% wartości sprzedaży, Inwestycje typu centra projektowe, centra technologiczne i badawczo-rozwojowe, centra usług inżynierskich, centra usług wspólnych: centra telemarketowe, centra finansowo-księgowe

41 41 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet IV – Działanie 4.4. Tryb wyboru projektów: Konkursowy schemat grantowy Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – PAHiI

42 42 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet IV – Działanie 4.5. Typy projektów: Kompleksowe projekty, polegające na utworzeniu sieciowych produktów turystycznych, zakładających inwestycje w: Budowę lub rozbudowę obiektów konferencyjno-kongresowych, Budowę lub rozbudowę obiektów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym na terenie uzdrowisk, Budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej, Zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne, Budowę lub rozbudowę sieci obiektów noclegowych, gastronomicznych i towarzyszącej turystyki kwalifikowanej, Budowanie lub rozbudowę kompleksowych szlaków turystycznych, tj.: baza noclegów, gastronomiczna, infrastruktura towarzysząca.

43 43 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet IV – Działanie 4.5. Typy projektów: Kompleksowe projekty, polegające na utworzeniu sieciowych produktów turystycznych, zakładających inwestycje w: Budowę lub rozbudowę obiektów konferencyjno-kongresowych, Budowę lub rozbudowę obiektów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym na terenie uzdrowisk, Budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej, Zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne, Budowę lub rozbudowę sieci obiektów noclegowych, gastronomicznych i towarzyszącej turystyki kwalifikowanej, Budowanie lub rozbudowę kompleksowych szlaków turystycznych, tj.: baza noclegów, gastronomiczna, infrastruktura towarzysząca.

44 44 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet IV – Działanie 4.5. Tryb wyboru projektów: Lista kluczowych projektów, ewentualnie konkursowy schemat grantowy Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – POT

45 45 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet V – Ministerstwo Gospodarki Priorytety V – Dyfuzja innowacji Działania: 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 5.2. Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną Cele: Zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego Tworzenie korzystnych warunków współpracy przyczyniających się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

46 46 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet V – Działanie 5.1. Typy projektów: Inwestycje związane z pokryciem kosztów zainicjowania lub prowadzenia działalności kooperacyjnej, Projekty doradcze, Projekty szkoleniowe. Tryb wyboru projektów: Konkursowe schematy grantowe Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – PARP

47 47 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet V – Działanie 5.2. Typy projektów: Projekty inwestycyjne, Projekty doradcze, Projekty szkoleniowe, Projekty promocyjne. Tryb wyboru projektów: Konkursowe schematy grantowe Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – PARP

48 48 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet V – Działanie 5.3. Typy projektów: Projekty inwestycyjne, Projekty doradcze, Projekty promocyjne. Tryb wyboru projektów: lista kluczowych projektów, konkursowe schematy grantowe Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW– ARP S.A.

49 49 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet V – Działanie 5.4. Typy projektów: Projekty doradcze, Projekty szkoleniowe Projekty promocyjne, Projekty inwestycyjne. Tryb wyboru projektów: konkursowe schematy grantowe Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW– PARP

50 50 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet VI – Ministerstwo Gospodarki Priorytety VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działania: 6.1. Rozwój sieci centów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych 6.2. Promocja turystycznych walorów Polski 6.3. Wzmocnienie marki „Polska” Cel: Wzmocnienie marki „Polska” poprzez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych.

51 51 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet VI – Działanie 6.1. Typy projektów: Poddziałanie 1: Ogólnopolski serwis internetowy dla eksporterów, Międzynarodowy serwis internetowy dla potencjalnych importerów, Działania doradcze (w tym promocyjne) dla firm korzystających z serwisu internetowego oraz instytucji zajmujących się promocją Polski. Poddziałanie 2: Szkolenia z zakresu eksportu, Badania rynków zagranicznych pod kątem rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw działających w Polsce, Udział w przedsięwzięciach targowo-wystawienniczych na rynku docelowym, Poszukiwanie kanałów dystrybucji, Przygotowanie materiałów promocyjnych przedsiębiorstw Tryb wyboru projektów: Proejkty własne wynikająće z odrebnych przepsiów, w tym projekt obejmujacy schemat grantowy dla instytucji regionalnych (poddziałanie 2) Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – PAHiI

52 52 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet VI – Działanie 6.1. Tryb wyboru projektów: Projekty własne wynikające z odrębnych przepisów, w tym projekt obejmujący schemat grantowy dla instytucji regionalnych. Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – PAHiI

53 53 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet VI – Działanie 6.2. Typy projektów: Tworzenie Centrów Obsługi Inwestorów (COI), w tym: wdrożenie procedur i narzędzi określonych przez agencję inwestycyjną, wyposażenie w sprzęt i majątek biurowy, budowa strony internetowej Centrów. Wspieranie prac studyjno-koncepcyjnych w ramach nowo tworzonych stref inwestycyjnych poprzez: opracowanie studium koncepcji strefy inwestycyjnej dla danej lokalizacji, opracowanie studium wykonalności strefy inwestycyjnej (np.badania geologiczne). Tryb wyboru projektów: Projekty własne wynikające z odrębnych przepisów, w tym schemat grantowy dla jst. Schemat instytucjonalny: IZ – MRR, IP – MG, IW – PAHiI

54 54 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet IV – Działanie 6.3. Typy projektów: Projekty doradcze, Projekty szkoleniowe, Projekty inwestycyjne. Tryb wyboru projektów: (do ustalenia) Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – POT

55 55 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet VI – Działanie 6.4. Typy projektów: Organizacja informacyjno-promocyjnych kampanii medialnych nt. Polski w mediach zagranicznych, Organizacja i uczestnictwo w najważniejszych imprezach wystawienniczych (np, CEBIT), EXPO 2010 w Szanghaju. Tryb wyboru projektów: projekty własne wynikające z odrębnych przepisów Schemat instytucjonalny: IZ – MRR IP – MG IW – POT

56 56 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet VII – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Priorytety VII – Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw Cel: Stworzenie warunków do wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym zwiększających dostępność przedsiębiorstw do zasobów informacyjnych.

57 57 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY. 7. Program Ramowy UE 2007-2013 We wrześniu Komisja przedstawiła szczegółowe plany dotyczące wdrożenia 7. Programu Ramowego na nowy okres finansowania 2007 – 2013 oraz opublikowała cztery programy szczegółowe. Programy te zostały zaproponowane dla każdego z czterech głównych filarów 7. PR: ykooperacja (współpraca), yidee (pomysły), yLudzie, ykompetencje (możliwości), jak również dla Joint Research Centre (JRC). Dokumenty są obecnie przedmiotem dyskusji z Parlamentem Europejskim przed podjęciem decyzji przez Radę.

58 58 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY. 7. Program Ramowy UE 2007-2013 - cele Nowy Program Ramowy ma na celu podniesienie poziomu badań prowadzonych w Europie, stymulowanie, organizowanie i wykorzystanie wszystkich form współpracy; tzn. wspólnych projektów badawczych, tworzenia sieci instytucji zajmujących się badaniami, koordynacji programów krajowych i rozwoju infrastruktur będących wspólnym przedmiotem zainteresowania Europy.

59 59 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY. 7. Program Ramowy UE 2007-2013 - cele Cele Programu uwzględniają zdefiniowane w dokumentach Komisji Europejskiej założenia Polityki Badawczej i wskazują na: ytworzenie europejskich centrów doskonałości poprzez współpracę pomiędzy laboratoriami, yzainicjowanie europejskich inicjatyw technologicznych, ystymulowanie kreatywności w zakresie badań podstawowych poprzez współpracę pomiędzy zespołami badawczymi na poziomie europejskim, ytworzenie z Europy przyjaznego środowiska do pracy dla najlepszych naukowców, yrozwój infrastruktury badawczej będącej w interesie Europy, ywzmocnienie koordynacji narodowych programów badawczych, ywzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie badań.

60 60 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY. 7. Program Ramowy UE 2007-2013 - cele Istotne zmiany, jakie nastąpiły w dotychczasowej praktyce projektów realizowanych w ramach programów ramowych to wydłużenie okresu realizacji programu z dotychczasowych czterech do siedmiu lat oraz większa integracja pomiędzy Programem Ramowym a Funduszami Strukturalnymi. Fakt ten wskazuje, iż Program Ramowy oprócz instrumentów wsparcia sektora badawczo-rozwojowego, posiadać będzie funkcję programu kierunkowego w odniesieniu do krajowych programów badawczych i środków Funduszy Strukturalnych.

61 61 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy jako źródło finansowania innowacyjności

62 62 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association, EFTA) Międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 r. na mocy Konwencji Sztokholmskiej (podpisanej 4 stycznia 1960 r.), mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi. Pierwotnymi członkami EFTA były: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania. Z czasem większość członków wystąpiła z EFTA, wybierając członkostwo w konkurencyjnej EWG.AustriaDaniaNorwegiaPortugalia SzwajcariaSzwecjaWielka Brytania Członkami EFTA są obecnie: y Islandia (od 1970 r.) Islandia yLiechtenstein (od 1992 r.)Liechtenstein yNorwegiaNorwegia ySzwajcariaSzwajcaria Strefa wolnego handlu między państwami EFTA powstała w 1968 roku. Od 1977 państwa EWG i EFTA utworzyły wspólną strefę wolnego handlu towarami przemysłowymi. W 1992 r. EWG i EFTA porozumiały się w sprawie utworzenia wspólnej strefy wolnego handlu na wszystkie towary. Porozumienie w tej sprawie, nie obejmujące jednak Szwajcarii, weszło w życie od 1994 r. tworząc Europejski Obszar Gospodarczy. Europejski Obszar Gospodarczy

63 63 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy stanowią część umowy o rozszerzeniu EOG (Protokół 38a) Zapłata (rekompensata) krajów EFTA za umożliwienie dostępu do Jednolitego Rynku Wewnętrznego UE – pomoc finansowa najuboższym państwom UE Geneza MF EOG i NMF

64 64 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY. Obszary priorytetowe interwencji Mechanizmu Finansowego EOG  Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcje zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii  Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami  Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast  Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wspierających go procesów demokratycznych  Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem  Badania naukowe

65 65 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY. Obszary priorytetowe interwencji Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów działań z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa Ochrona środowiska, z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów dotyczących projektów inwestycyjnych Polityka regionalna i działania transgraniczne Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire oraz działania priorytetowe EOG

66 66 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Priorytet: Badania naukowe Cel: Wsparcie poprzez badania naukowe realizacji priorytetów wdrażanych przy udziale Mechanizmu Finansowego EOG, jak również Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Cel będzie osiągnięty poprzez dystrybucję środków na prowadzenie badań przez jednostki naukowe i zespoły badawcze, jak również wsparcie wymiany w zakresie nauki technologii pomiędzy Polską i krajami EOG. Rodzaje kwalifikujących się projektów: Projekty badawcze ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych tematycznie związanych z zadaniami wymienionymi w obszarach priorytetowych Wysokość wnioskowanej pomocy w ramach pojedyńczego projektu nie powinna być mniejsza niż 250 000 euro.

67 67 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY. Finansowanie innowacji ze środków budżetowych

68 68 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Finansowanie nauki ze środków budżetowych Finansowanie nauki dotyczy finansowania działań na rzecz realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a w szczególności badań naukowych, prac rozwojowych i realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego. Minister ustala wysokość środków finansowych na naukę w planie finansowym dotyczącym części budżetu państwa przeznaczonej na naukę. Środkami finansowymi na naukę dysponuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego według reguł przyjętych ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki

69 69 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Finansowanie nauki ze środków budżetowych Minister przyznaje środki finansowe na naukę: zjednostkom naukowym - na prowadzenie działalności statutowej i na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych; zszkołom wyższym - na badania własne; zjednostkom naukowym reprezentującym sieć naukową - na badania wspólne; zjednostkom naukowym i innym uprawnionym podmiotom - na realizację zadań lub przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w ustalonym okresie i na określonych warunkach; zministrom kierującym działami administracji rządowej, kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Prezesowi Polskiej Akademii Nauk - na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej badania.

70 70 Tematyka sesji SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia” Finansowanie innowacji Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Finansowanie nauki ze środków budżetowych Środki finansowe na naukę przeznacza się na finansowanie: zdziałalności statutowej; zinwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych; zprojektów badawczych; zprojektów celowych; zwspółpracy naukowej z zagranicą; zdziałalności wspomagającej badania; zprogramów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra; zdziałalności organów opiniodawczych i doradczych Ministra, recenzentów i ekspertów oraz działalności kontrolnej.

71 71 Dziękujemy ! Dorota Zbińkowska d.zbinkowska@milioneuro.pl


Pobierz ppt "1 Finansowanie innowacji Dorota Zbińkowska Renata Iwaniuk Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google