Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno 61-815 Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/6 ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno 61-815 Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/6 ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno 61-815 Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/6 ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 065/520 78 86 tel./fax 061/851 91 34 www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Informacje o Centrum PISOP 1. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 15.09.2000 r. 2. Działania Stowarzyszenia wpisują się w cztery Programy: Program Profesjonalizacja Organizacji Pozarządowych Program Współpraca Program Fundusze Zewnętrzne Program Promocja

3 Informacje o Centrum PISOP 3. Odbiorcy działań: Organizacje pozarządowe Jednostki naukowe i szkoły Instytucje rynku pracy Jednostki administracji publicznej Grupy nieformalne Osoby indywidualne poszukujące kontaktu z organizacjami lub informacji o nich Przedstawiciele świata biznesu – w zakresie budowania partnerstw międzysektorowych oraz promocji wolontariatu pracowniczego.

4 Informacje o Centrum PISOP 4. Największe dotychczasowe osiągnięcia: Aktywne uczestnictwo w konsultacjach dokumentów strategicznych Animowanie Sieci Centrów Informacyjno – Doradczych (CID) w Wielkopolsce Organizowanie corocznych Konferencji Plenarnych Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych Stworzenie i administrowanie serwisu internetowego dla wielkopolskich organizacji pozarządowych www.wielkopolska.ngo.plwww.wielkopolska.ngo.pl Większa rozpoznawalność marki Centrum PISOP Wspieranie projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego w czterech edycjach projektu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Partnerstwa - razem łatwiej

6 Zakres działania: obejmuje różne formy wsparcia, Krąg odbiorców: obejmuje różne grupy osób (w tym osoby bezrobotne, ale i odchodzące z rolnictwa, zagrożone utrata pracy, absolwentów, etc.) PARTNERSTWA - WPROWADZENIE Lokalne instytucje – najważniejszy podmiot kreujący politykę i zmiany społeczne

7 Stereotypy i uprzedzenia funkcjonujące pomiędzy sektorami, t.j. Administracja publiczna, Biznes, Organizacje pozarządowe. PARTNERSTWA - WPROWADZENIE Rozwiązywanie problemów lokalnych – problemy na poziomie lokalnym (utrudniają współpracę)

8 Podejmowanie skutecznych działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wymaga nawiązania współpracy między przedstawicielami trzech sektorów (administracji publicznej – biznesu – organizacji pozarządowych) oraz wyposażenia tych instytucji w narzędzia do oddziaływania na środowisko lokalne. PARTNERSTWA Rozwiązywanie problemów lokalnych – remedium

9 PARTNERSTWA Publiczno- społeczne LokalneProjektowe RODZAJE PARTNERSTW

10 OD PARTNERSTWA LOKALNEGO DO PARTNERSTWA PROJEKTOWEGO Korzyści ze współpracy partnerskiej Diagnoza lokalnego środowiska społeczno – gospodarczego, Konsolidacja lokalnego środowiska społeczno – gospodarczego, Kreowanie lokalnych liderów, Wypracowanie i wdrożenie programów rozwojowych, Promocja lokalnych samorządów, firm i organizacji pozarządowych, Tworzenie partnerskich projektów zgodnie z programami rozwojowymi, Włączenie i integracja społeczeństwa.

11 Partnerstwa – korzyści Zaangażowanie różnych środowisk, Integracja społeczna, Wypracowanie komunikacji i więzi, Zwiększenie szans na rozwój, Zaangażowanie lokalnych liderów.

12 Partnerstwa – warunki powodzenia Zaangażowanie różnych środowisk i lokalnych liderów, Rzeczowe dyskusje na warsztatach i poza nimi, Pozytywny klimat dla współpracy, Wsparcie mediów, Uczestnictwo na zasadzie dobrowolności, Przełamanie barier środowiskowych, uprzedzeń i stereotypów, Dobry przepływ informacji.

13 Dobra praktyka Projekt pn. Współpraca się wszystkim opłaca

14 Tło projektu (problemy i wyzwania): Wyniki badań Barometr współpracy: współpraca ma charakter tylko formalny, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: obowiązek współpracy JST – NGO, Fundusze europejskie: możliwość realizacji wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego. brak jednolitych, kompleksowych strategii współpracy, wzajemne nie znanie się instytucji, niska znajomość narzędzi i instrumentów do kreowania rozwiązań służących rozwojowi lokalnemu.

15 Projekt Współpraca się wszystkim opłaca to spojrzenie na budowanie współpracy pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi, realizowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Centrum PISOP Honorowy patronat nad realizacją projektu objął Pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

16 Projekt Współpraca się wszystkim opłaca Projekt zakładał wypracowanie przez jego uczestników trwałych mechanizmów wzajemnej współpracy, która w dłuższej perspektywie wpłynie na całą społeczność lokalną. Założeniem projektu było pobudzenie aktywności lokalnej. Każdy z uczestników, po zakończeniu projektu otrzymał prestiżowy certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności objętych tematyką szkoleń.

17 Projekt Współpraca się wszystkim opłaca Do kogo adresowany był projekt? Projekt adresowany był do pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy jst (powiatów, gmin, jednostek organizacyjnych) oraz organizacji pozarządowych z powiatów: konińskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego. Kiedy realizowany był projekt? Projekt realizowany był w okresie od lutego do września 2008.

18 Projekt Współpraca się wszystkim opłaca Co składało się na projekt? Seminaria informacyjne, Warsztaty, podczas których uczestnicy: 1. Poznali się oraz zwiększyli wiedzę na temat funkcjonowania innych instytucji, 2. Poznali metody ich pracy oraz problemy z którymi instytucje te borykają się na co dzień, 3. Wypracowali wspólną strategię działań i partnerskie projekty, Internetowe forum dyskusyjne, Pomoc doradcza, Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii.

19 Na szkoleniach uczestnicy uczyli się współpracy w praktyce….

20

21

22

23

24 Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno 61-815 Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/6 ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 065/520 78 86 tel./fax 061/851 91 34 www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno 61-815 Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/6 ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax."

Podobne prezentacje


Reklamy Google