Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie na odległość Distance learning mgr inż. Katarzyna Daniewicz mgr inż. Katarzyna Rytelewska prof. dr hab. Nina Siemieniuk mgr inż. Lucyna Zapolnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie na odległość Distance learning mgr inż. Katarzyna Daniewicz mgr inż. Katarzyna Rytelewska prof. dr hab. Nina Siemieniuk mgr inż. Lucyna Zapolnik."— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie na odległość Distance learning mgr inż. Katarzyna Daniewicz mgr inż. Katarzyna Rytelewska prof. dr hab. Nina Siemieniuk mgr inż. Lucyna Zapolnik mgr Bożena Ignatowska Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

2 © WSFiZ w Białymstoku 2 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

3 © WSFiZ w Białymstoku 3 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

4 © WSFiZ w Białymstoku 4 Distance learning Nauczanie na odległość jest procesem kształcenia, w którym uczący się i nauczający są oddaleni przestrzeni Distance Learning Glossary,

5 © WSFiZ w Białymstoku 5 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

6 © WSFiZ w Białymstoku 6 Nauczanie na odległość Cechy charakterystyczne kierowanie treści dydaktycznych do rozproszonych grup studentów wyjście poza ramy tradycyjnej klasy gdzie wymagana jest obecność wszystkich uczestników kształcenia w jednym czasie i miejscu Edustrada, Dział Metodyki Kształcenia na Odległość, sierpień

7 © WSFiZ w Białymstoku 7 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

8 © WSFiZ w Białymstoku 8 Historia nauczania na odległość OkresKrajWydarzenia Rok 1700USAPierwsze ogłoszenie prasowe z ofertą kursu korespondencyjnego, przesyłanie pocztą materiałów szkoleniowych Rok 1837AngliaKursy stenografii na odległość Studenci przesyłają wykładowcy do oceny fragmenty Biblii przepisane metodą stenografii Rok 1852USAKursy stenografii Rok 1873USATowarzystwo do Popierania Nauki w Domu (The Society to Encourage Study At Home) Wymiana korespondencji również między kursantami Nauczanie 24 przedmiotów Listy lektur, zestaw pytań sprawdzających Uczestniczy około 1000 studentów Rok 1886WarszawaUniwersytet Latający Zalegalizowany w czasie rewolucji Przyjął nazwę Towarzystwo Kursów Naukowych

9 © WSFiZ w Białymstoku 9 Historia nauczania na odległość OkresKrajWydarzenia Lata 20 XX w.Radio edukacyjne Lata 30 XX w.AustraliaUpowszechnienie się radia edukacyjnego Kształcenie mieszkańców z obszarów wiejskich Rok 1945USATelewizja Edukacyjna Przełom XIX i XX w. PolskaPowstawanie towarzystw edukacji otwartej np.: Towarzystwo Kursów Akademickich dla Kobiet Powszechne Wykłady Uniwersyteckie Początek XX wŚwiatPowstają tzw. Otwarte Uniwersytety Umożliwiają one korespondencyjne zdobycie tytułu naukowego Krytyka umiejętności ich absolwentów Rok 1969WBPowstaje British Open University Renoma kształcenia na poziomie akademickim

10 © WSFiZ w Białymstoku 10 Historia nauczania na odległość OkresKrajWydarzenia Rok 1962Przekaz satelitarny Tele- i Videokonferencje Lata PolskaPolitechnika Telewizyjna Przygotowanie kandydatów na wyższe uczelnie Materiały pomocnicze dla studentów Trwają przygotowania do otwarcia Telewizyjnego Uniwersytetu Otwartego Od roku 1985 Uniwersytet Alaska udostępnia wiele kursów innym szkołom wyższym Lata 90-te XX w. Rozwój Internetu i multimediów Wzrost zainteresowania nauczaniem na odległość Wykorzystanie multimediów i Internetu w nauczaniu Powstanie e-learningu Polski Portal Rozwoju,

11 © WSFiZ w Białymstoku 11 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

12 © WSFiZ w Białymstoku 12 Rodzaje nauczania na odległość Galwas B.A., Nowak J., Nowak S., Pajer M., Edukacja w Internecie, MEWA nr 1/2002 Kolejne generacje kształcenia na odległość

13 © WSFiZ w Białymstoku 13 Rodzaje nauczania na odległość Galwas B. A., Studia w Internecie – koniec początku, MEWA nr 1/2002

14 © WSFiZ w Białymstoku 14 Rodzaje nauczania na odległość Korespondencyjne - listowne WBT (Web Based Training) – nauczanie przy wykorzystaniu stron internetowych CBT (Computer Based Training) – nauczanie za pomocą komputera Blended learning(nauczanie mieszane) – nauczanie, które wykorzystuje elementy tradycyjnego kursu (wykładu, ćwiczeń) i elementy nauczania na odległość e-learning (elektroniczne nauczanie) – nauczanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu (komputer, Internet, urządzenia audiowizualne, itp.) m-learning (mobile learning) M - learning jest przenośnym sposobem nauczania za pomocą urządzeń PDA (Personal Digital Assistant), oraz telefonów komórkowych.

15 © WSFiZ w Białymstoku 15 Rodzaje nauczania na odległość Edustrada, Dział Metodyki Kształcenia na Odległość, marzec 2002www.edustrada.pl

16 © WSFiZ w Białymstoku 16 Dlaczego nauczanie e-learning? Opracowanie na podstawie: Nowe potrzeby nauki just-in-time poszukiwanie efektywnych metod nauczania ludzi znajdujących się w rożnych częściach świata zdobywania nowych umiejętności, dokształcania wzrost znaczenia wiedzy i umiejętności Nowe zasoby dostęp do Internetu postęp technologiczny rozwój multimediów, narzędzi komunikacji zwiększenie przepustowości łączy poprawa jakości materiałów szkoleniowych on-line standardy ułatwiające tworzenie kursów E-learning

17 © WSFiZ w Białymstoku 17 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

18 © WSFiZ w Białymstoku 18 Zalety nauczania na odległość (e-learningu) wolne od ograniczeń związanych z miejscem i czasem pozwala na indywidualne tempo uczenia się zmniejsza trudy i koszty podróżowania, rezerwacji sal, dopasowywania terminów szkolenia (bilety, paliwo, noclegi, diety, koszty wynajmu sali, rzutników) odpowiednio przygotowane (interaktywne i dostosowane do potrzeb) zapewniają wysoką efektywność uczenia się Galwas B. A., Współczesne systemy kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość, MEWA nr 1/2002

19 © WSFiZ w Białymstoku 19 Zalety nauczania na odległość (e-learningu) zapewniają dostęp do najnowszych informacji (ze względu na możliwość szybkiej aktualizacji) zapewniają możliwość powtórek, (wielokrotnego powrotu do ćwiczeń) aktywizują osoby nieśmiałe umożliwiają monitorowanie aktywności uczestników (udzielanie się na forum, rozwiązywanie testów, wykonywanie prac) stwarzają możliwość jednoczesnego przeszkolenia dużej liczby osób (od kilkudziesięciu do kilkuset) możliwość szkolenia osób oddalonych o wiele kilometrów rozwija (wymusza) znajomość obsługi komputera, aplikacji biurowych i korzystania z Internetu samodzielność w doborze materiału (wykład 1 przed wstępem) przełamanie barier społecznych - osoby niepełnosprawne, osoby wychowujące małe dzieci, pracujące etatowo i inne -dyskryminowane w dostępie do edukacji stacjonarnej większe możliwości weryfikacji trudnych pojęć

20 © WSFiZ w Białymstoku 20 Zalety nauczania na odległość (e-learningu) Kostecki R., E-learning w praktyce uczelni wyższej studium przypadku, e-mentor 1/2004 Centrum Edukacji Maius college, Innowacyjne formy nauki, umożliwia zdobycie wykształcenia osobom znajdujących się daleko od wymarzonej uczelni, pracującym łatwość kontroli postępów w nauce

21 © WSFiZ w Białymstoku 21 Wady nauczania na odległość (e-learningu) opracowanie na podstawie: Mynetwork, Excellence in learning, Zalety i wady e-learningu, Zarzadzaanie Zasobami Ludzkimi, Szkolenia e-learnigowe dla grup pracowników, konieczny dostęp do tzw. infrastruktury (komputera, sieci - jeżeli on-line) konieczność znajomości podstaw obsługi komputera znajomość klawiatury i umiejętność pisania (w przypadku udziału w forach internetowych, rozwiązywania testów) duży koszt przygotowania pojedynczego szkolenia konieczność samodzielnej pracy, potrzeby silnej motywacji i organizacji pracy większe niż w przypadku szkoleń tradycyjnych duża procent uczestników, którzy nie kończą szkolenia w niektórych przypadkach niezbędne są zajęcia tradycyjne (kursy komputerowe, treningi empatii, umiejętności przywódczych, szkolenia wymagające praktyki)

22 © WSFiZ w Białymstoku 22 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

23 © WSFiZ w Białymstoku 23 Efektywność nauczania Badania wykazały, że efektywność kursów prowadzonych na odległość i tradycyjnych jest podobna Coraz większą popularność zdobywają kursy prowadzone metodą blended learning, (łączenie kursów prowadzonych na odległość i tradycyjnych) Ilość czasu, którą należy poświęcić na kurs poprzez Internet wcale nie jest mniejsza niż gdybyśmy ten sam kurs odbywali metodą tradycyjną Oszczędność czasu wynika z braku konieczności dojeżdżania na spotkania i szkolenia oraz z tego, że na ogół mamy dużą swobodę dobierania godzin przerabiania kursu ARTHUR24, maj 2006http://www.arthur.com.pl/arthur24/test/moja_gotowosc_na_e-learning.htm

24 © WSFiZ w Białymstoku 24 Efektywność nauczania Elementy kluczowe w nauczaniu na odległość Studenci, uczestnicy motywacja czas poświęcony na uczenie się potencjał (wiedza na początku szkolenia) umiejętność planowania nauki samodzielność dociekliwość zainteresowanie wytrwałość Instruktorzy/moderatorzy umiejętność rozwijania, podtrzymywania motywacji komunikatywność umiejętność dopasowania się do specyficznych potrzeb danej grupy Organizacja przydatność szkolenia dla firmy/organizacji współpraca między dostawcami szkolenia, moderatorami, administratorami sieci reagowanie na zakłócenia korzystanie z informacji dostarczanych przez system e-learningowy Willis B., Distance Education at a Glance, University of Idaho, maj 2006http://www.uidaho.edu/eo/dist1.html

25 © WSFiZ w Białymstoku 25 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

26 © WSFiZ w Białymstoku 26 Jak się uczyć - How to learn?

27 © WSFiZ w Białymstoku 27 Jak słuchać i uczyć się wymowy? Wysłuchaj nagrania 2 razy nie patrząc na tekst i zastanów się, ile zrozumiałeś Posłuchaj angielskich objaśnień i komentarza do tekstu Przetłumacz tekst na język polski Kilkakrotnie odsłuchaj nagranie patrząc na angielski tekst Czytaj tekst wraz z lektorem, aż osiągniesz płynność czytania, następnie sam przeczytaj tekst na głos Weź kartkę i napisz ze słuchu tekst, który czyta lektor; zatrzymuj nagranie co kilka słów, abyś zdążył napisać wszystkie wyrazy; porównaj swoją wersję z oryginalnym tekstem i popraw błędy Napisz z pamięci tyle zdań z tekstu, ile zapamiętałeś; następnie porównaj z oryginałem i popraw błędy Powiedz tekst z pamięci - oczywiście na głos Język angielski Jacek Tomaszczyk,

28 © WSFiZ w Białymstoku 28 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

29 © WSFiZ w Białymstoku 29 Moja gotowość na e-learning - test Punktacja: odpowiedź a) – 3 pkt, odpowiedź b) – 2 pkt, odpowiedź c) – 1 pkt 1. Podczas nauki, interakcja z trenerem/nauczycielem oraz innymi uczącymi się jest dla mnie: a) niezbyt ważna b) ważna c) bardzo ważna 2. Oceniłabym siebie jako osobę, która: a) dobrze radzi sobie z wyznaczaniem priorytetów zadań i często wykonuję prace nawet przed wyznaczonym terminem i bez ponagleń wykładowcy/trenera b) nie zawsze radzi sobie z wyznaczaniem priorytetów zadań, trzeba mi czasami przypominać o terminach a prace często wykonuję w ostatniej chwili c) nie radzi sobie z wyznaczaniem priorytetów zadań, czasami zapominam o zleconych pracach, nawet jeśli mi się o tym przypomina 3. Dyskusje podczas szkoleń/wykładów są dla mnie: a) rzadko kiedy przydatne b) czasami są przydatne c) zawsze są mi przydatne 4. Kiedy prowadzący podaje instrukcję zadania, wolę: a) sama przeanalizować polecenie i ustalić co powinnam zrobić bez dodatkowych pytań b) sama przeanalizować polecenie i ustalić co powinnam zrobić, ale nie waham się zadawać pytań c) aby mi powiedziano dokładnie krok po kroku co powinnam zrobić

30 © WSFiZ w Białymstoku 30 Moja gotowość na e-learning - test 5. Jestem w stanie ocenić moje postępy w nauce: a) samodzielnie, bez częstej oceny prowadzącego b) jeśli regularnie jestem oceniania przez prowadzącego, chociaż nie przeszkadza mi jeśli moja praca nie będzie sprawdzona zaraz po jej wykonaniu c) tylko jeśli prowadzący ocenia moje prace regularnie i tuż po jej zakończeniu 6. Moja potrzeba ukończenia określonego kursu/studiów za pośrednictwem Internetu jest: a) wysoka, ponieważ jest mi on potrzebny a nie mam możliwości czasowych ani finansowych aby ukończyć kurs/studia metodą tradycyjną b) średnia, ponieważ mogłabym ukończyć taki sam kurs metodą tradycyjną c) niska, ponieważ jest to ciekawostka, która może być odłożona na później 7. Biorąc pod uwagę moje życie prywatne i zawodowe sądzę, że liczba godzin które mogłabym poświęcić tygodniowo na kurs za pośrednictwem Internetu wynosi: a) 7-9 godzin b) 4-6 godzin c) 1-3 godziny 8. Kiedy muszę zastosować w moim działaniu narzędzia ( , telekonferencja, itp.), których do tej pory nie używałam: a) bardzo się cieszę na możliwość zdobycia nowych umiejętności b) obawiam się, ale próbuję c) staram się tego uniknąć 9. Sądzę, że najlepiej uczę się gdy: a) przyswajam wiedzę czytając b) słucham prezentacji/wykładu c) mogę działać, eksperymentować ARTHUR24, Moja gotowość na e-learning maj 2006

31 © WSFiZ w Białymstoku 31 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

32 © WSFiZ w Białymstoku 32 Darmowe kursy dostępne on-line Angielski Gazeta Prawna Archibald (kursy tematyczne dotyczące obsługi komputera, programów biurowych i wiele innych)www.hplearningcenter.com BBC Polish (Your English) Supermemo About ESL

33 © WSFiZ w Białymstoku 33 Darmowe kursy dostępne on-line Gazeta Prawna Dopasuj stanowisko do odpowiedniego miejsca na wykresie (wpisz cyfrę w odpowiednie pole) 1 - Personnel Manager 2 - Chief Accountant 3 - Sales Manager 4 - Human Resources (HR) Director 5 - Marketing Director 6 - Research and Development (R&D) Director 7 - Chief Executive Officer (CEO) 8 - Production Manager 9 - Finance Director 10 - Managing Director

34 © WSFiZ w Białymstoku 34 Darmowe kursy dostępne on-line Archibald archibald.pl

35 © WSFiZ w Białymstoku 35 Darmowe kursy dostępne on-line BBC Polish (Your English)

36 © WSFiZ w Białymstoku 36 Darmowe kursy dostępne on-line About ESL

37 © WSFiZ w Białymstoku 37 Darmowe kursy dostępne on-line Time management, Assignment 2: Assignments are designed to help you apply the information learned in the lessons. Create positive routines Try creating new and improved routines -- patterns of activity -- to help you stay organized, free your mind, and open up free time. Many people find that three common and valuable times of the day to analyze and improve upon are the three big daily transition periods: Morning: From waking up to getting to work, school, or first big task Later Day Transition Time: After school or work...

38 © WSFiZ w Białymstoku 38 Darmowe kursy dostępne on-line SuperMemo

39 © WSFiZ w Białymstoku 39 Darmowe kursy dostępne on-line Język angielski Jacek Tomaszczyk (przygotowanie do egzaminu TOEFL)

40 © WSFiZ w Białymstoku 40 Darmowe kursy dostępne on-line ESL Radio, MUELC English Language Bridging Program

41 © WSFiZ w Białymstoku 41 Darmowe kursy dostępne on-line Język niemiecki Internet-Service für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache LEARN GERMAN ONLINE - FREE INTERNET GERMAN COURSE! Goethe-Institut, Jetzt Deutsch Lernen Passwort Deutsch Deutsche Welle

42 © WSFiZ w Białymstoku 42 Darmowe kursy dostępne on-line Goethe-Institut, Jetzt Deutsch Lernen,

43 © WSFiZ w Białymstoku 43 Darmowe kursy dostępne on-line Internet-Service für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache

44 © WSFiZ w Białymstoku 44 Darmowe kursy dostępne on-line LEARN GERMAN ONLINE - FREE INTERNET GERMAN COURSE!

45 © WSFiZ w Białymstoku 45 Darmowe kursy dostępne on-line Passwort Deutsch

46 © WSFiZ w Białymstoku 46 Radiowe kursy języka niemieckiego Deutsche Welle

47 © WSFiZ w Białymstoku 47 Darmowe kursy dostępne on-line Nauka języków obcych eTandem

48 © WSFiZ w Białymstoku 48 Darmowe kursy dostępne on-line Ekonomia NBPortal.pl, Portal Edukacji Ekonomicznej

49 © WSFiZ w Białymstoku 49 Darmowe kursy dostępne on-line Ekonomia Akademia PARP,

50 © WSFiZ w Białymstoku 50 Darmowe kursy dostępne on-line Ekonomia, Centrum Edukacyjne Szczecińskiego Parku Naukowo- Technologicznego

51 © WSFiZ w Białymstoku 51 Darmowe kursy dostępne on-line Szkoła Giełdowa w Internecie

52 © WSFiZ w Białymstoku 52 Darmowe kursy dostępne on-line Szkolenia przedsiębiorczości - Centrum Szkoleniowe Akademia

53 © WSFiZ w Białymstoku 53 Darmowe kursy dostępne on-line Wirtualna Akademia Finansowa

54 © WSFiZ w Białymstoku 54 Darmowe kursy dostępne on-line Zastosowanie komputerów, wykorzystanie technologii informatycznych, marketing, zarządzanie czasem, twórcze myślenie

55 © WSFiZ w Białymstoku 55 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

56 © WSFiZ w Białymstoku 56 Płatne kursy dostępne on-line Wirtualna Akademia Programowania

57 © WSFiZ w Białymstoku 57 Płatne kursy dostępne on-line Wirtualna Akademia Programowania

58 © WSFiZ w Białymstoku 58 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

59 © WSFiZ w Białymstoku 59 Uniwersytet on-line Polski Uniwersytet Wirtualny

60 © WSFiZ w Białymstoku 60 Nauczanie na odległość Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia

61 © WSFiZ w Białymstoku 61 Narzędzia Moodle,

62 © WSFiZ w Białymstoku 62 Narzędzia WBT Express firmy 4system

63 © WSFiZ w Białymstoku 63 Bibliografia ARTHUR - Edukacja Biznesu. maj 2006 r. ARTHUR - Edukacja Biznesu University of Idaho Distance Education at a Glance e-sgh, Spis kursów on-line, MEWA, Magazyn Edukacji Wirtualnej, Distance Learning Glossary, Edustrada, Dział Metodyki Kształcenia na Odległość, marzec e-mentor, Mynetwork Excellence in learning, Zalety i wady e- learningu,


Pobierz ppt "Nauczanie na odległość Distance learning mgr inż. Katarzyna Daniewicz mgr inż. Katarzyna Rytelewska prof. dr hab. Nina Siemieniuk mgr inż. Lucyna Zapolnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google