Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy operacyjne Copyright, 2002 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy operacyjne Copyright, 2002 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki."— Zapis prezentacji:

1 Systemy operacyjne Copyright, 2002 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki Wykład 6

2 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 2 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

3 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 3 Wprowadzenie System komputerowy Sprzęt System operacyjny Oprogramowanie aplikacyjne

4 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 4 Sprzęt System operacyjny Oprogramowanie aplikacyjne Wprowadzenie System komputerowy - przykłady Procesor, pamięć, dysk, CDROM,... Windows NT, UNIX, QNX,.. System F-K, MS Word, Gra komputerowa,..

5 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 5 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

6 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 6 System operacyjny.. jako maszyna wirtualna 16 komend: czytanie, pisanie, przesunięcie głowicy, inicjacja, odczyt położenia głowicy, rekalibracja,... Sterowanie napędem dysków elastycznych PD765

7 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 7 Dysk.. jako zarządca zasobów System operacyjny System operacyjny = zestaw reguł pozwalających grupie osób na efektywne współdzielenie zasobów systemu komputerowego. Procesor Pamięć System komputerowy

8 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 8 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

9 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 9 Generacje systemów operacyjnych Historia systemów operacyjnych : Lampy elektronowe : Tranzystory i systemy wsadowe : Układy scalone i systemy wieloprogramowe : Komputery osobiste

10 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Wieloprogramowość / -zadaniowość Historia systemów operacyjnych Program 1 System oper. Program 2 Program 3 WieloprogramowośćWielozadaniowość Cray

11 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

12 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Proces Podstawowe pojęcia Proces = Program w trakcie wykonania Program Wartości rejestrów Licznik rozkazów Dane...

13 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

14 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

15 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

16 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

17 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

18 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

19 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Stany procesu Podstawowe pojęcia Wykonywany Gotowy Zablokowany

20 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

21 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa X:= Z; X:= X + 1; Z:= X Y:= Z; Y:= Y + 3; Z:= Y Z: 7 Z:= Z + 1Z:= Z + 3

22 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa X:= Z; X:= X + 1; Z:= X Y:= Z; Y:= Y + 3; Z:= Y Z: 7 Z:= Z + 1Z:= Z + 3 X= 8

23 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa X:= Z; X:= X + 1; Z:= X Y:= Z; Y:= Y + 3; Z:= Y Y= 10 Z: 7 Z:= Z + 1Z:= Z + 3 X= 8

24 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

25 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

26 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

27 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

28 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

29 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

30 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

31 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

32 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

33 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

34 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

35 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

36 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana Bum!

37 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana sekcja_krytyczna

38 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana while true do begin sekcja_krytyczna(); inne_czynności() end; while true do begin sekcja_krytyczna(); inne_czynności() end;

39 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana while true do begin while kolej <> 0 do; sekcja_krytyczna(); kolej:= 1; inne_czynności() end; while true do begin while kolej <> 1 do; sekcja_krytyczna(); kolej:= 0; inne_czynności() end; 0 1

40 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL... call CNO1 sekcja_krytyczna call Otworz1 inne_czynności... call CNO1 sekcja_krytyczna call Otworz1 inne_czynności... CzekajNaOtwarcie

41 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Otworz1: mov Zamek1, 0 ret CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL Zamknięty Otwarty

42 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Zamek1 = 0

43 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł CNO1: mov rej, 1 xchg rej, Zamek1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Otworz1: mov Zamek1, 0 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL

44 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Semafory binarne

45 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Semafory binarne

46 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Sekcja krytyczna Semafory binarne

47 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Semafory binarne Sekcja krytyczna

48 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Semafory binarne Sekcja krytyczna

49 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Semafory binarne Sekcja krytyczna down

50 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Semafory binarne Sekcja krytyczna

51 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Semafory binarne Sekcja krytyczna up

52 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Semafory binarne Sekcja krytyczna

53 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem

54 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem Pobierz_elem

55 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem Pobierz_elem Konsumuj_elem

56 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem Pobierz_elem Konsumuj_elem

57 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł While true do begin produkuj_elem; wstaw_elem; end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin pobierz_elem; konsumuj_elm end; Konsument

58 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł While true do begin produkuj_elem; down (mutex); wstaw_elem; up (mutex); end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin down (mutex); pobierz_elem; up (mutex); konsumuj_elm end; Konsument

59 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł While true do begin produkuj_elem; down (mutex); wstaw_elem; up (mutex); up (full) end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin down (full); down (mutex); pobierz_elem; up (mutex); konsumuj_elm end; Konsument

60 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł While true do begin produkuj_elem; down (empty); down (mutex); wstaw_elem; up (mutex); up (full) end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin down (full); down (mutex); pobierz_elem; up (mutex); up (empty); konsumuj_elm end; Konsument

61 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Podsumowanie Wreszcie! Definicja systemu operacyjnego Historia systemów operacyjnych Interferencja obliczeń Ścisła zmiana Instrukcja TSL Semafory binarne i uogólnione Problem producent-konsument Programowanie współbieżne jest trudniejsze niż sekwencyjne

62 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Literatura A. Tanenbaum, Operating Systems: Design and Implementation, Prentice- Hall, 1987.

63 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne? (1 - 6) 2. Zbyt wolno czy zbyt szybko? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co poprawić i jak?


Pobierz ppt "Systemy operacyjne Copyright, 2002 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google