Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy operacyjne Copyright, 2002 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy operacyjne Copyright, 2002 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki."— Zapis prezentacji:

1 Systemy operacyjne Copyright, 2002 © Jerzy R. Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/ics/ Wprowadzenie do informatyki Wykład 6

2 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 2 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

3 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 3 Wprowadzenie System komputerowy Sprzęt System operacyjny Oprogramowanie aplikacyjne

4 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 4 Sprzęt System operacyjny Oprogramowanie aplikacyjne Wprowadzenie System komputerowy - przykłady Procesor, pamięć, dysk, CDROM,... Windows NT, UNIX, QNX,.. System F-K, MS Word, Gra komputerowa,..

5 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 5 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

6 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 6 System operacyjny.. jako maszyna wirtualna 16 komend: czytanie, pisanie, przesunięcie głowicy, inicjacja, odczyt położenia głowicy, rekalibracja,... Sterowanie napędem dysków elastycznych PD765

7 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 7 Dysk.. jako zarządca zasobów System operacyjny System operacyjny = zestaw reguł pozwalających grupie osób na efektywne współdzielenie zasobów systemu komputerowego. Procesor Pamięć System komputerowy

8 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 8 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

9 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 9 Generacje systemów operacyjnych Historia systemów operacyjnych 1945 - 1955: Lampy elektronowe 1955 - 1965: Tranzystory i systemy wsadowe 1965 - 1980: Układy scalone i systemy wieloprogramowe 1980 - 1990: Komputery osobiste

10 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 10 Wieloprogramowość / -zadaniowość Historia systemów operacyjnych Program 1 System oper. Program 2 Program 3 WieloprogramowośćWielozadaniowość Cray

11 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 11 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

12 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 12 Proces Podstawowe pojęcia Proces = Program w trakcie wykonania Program Wartości rejestrów Licznik rozkazów Dane...

13 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 13 Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

14 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 14 Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

15 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 15 Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

16 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 16 Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

17 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 17 Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

18 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 18 Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

19 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 19 Stany procesu Podstawowe pojęcia Wykonywany Gotowy Zablokowany

20 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 20 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

21 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 21 Komunikacja międzyprocesowa X:= Z; X:= X + 1; Z:= X Y:= Z; Y:= Y + 3; Z:= Y Z: 7 Z:= Z + 1Z:= Z + 3

22 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 22 Komunikacja międzyprocesowa X:= Z; X:= X + 1; Z:= X Y:= Z; Y:= Y + 3; Z:= Y Z: 7 Z:= Z + 1Z:= Z + 3 X= 8

23 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 23 Komunikacja międzyprocesowa X:= Z; X:= X + 1; Z:= X Y:= Z; Y:= Y + 3; Z:= Y Y= 10 Z: 7 Z:= Z + 1Z:= Z + 3 X= 8

24 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 24 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

25 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 25 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

26 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 26 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

27 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 27 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

28 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 28 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

29 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 29 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

30 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 30 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

31 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 31 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

32 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 32 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

33 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 33 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

34 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 34 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

35 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 35 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

36 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 36 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana Bum!

37 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 37 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana sekcja_krytyczna

38 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 38 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana while true do begin sekcja_krytyczna(); inne_czynności() end; while true do begin sekcja_krytyczna(); inne_czynności() end;

39 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 39 Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana while true do begin while kolej <> 0 do; sekcja_krytyczna(); kolej:= 1; inne_czynności() end; while true do begin while kolej <> 1 do; sekcja_krytyczna(); kolej:= 0; inne_czynności() end; 0 1

40 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 40 Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL... call CNO1 sekcja_krytyczna call Otworz1 inne_czynności... call CNO1 sekcja_krytyczna call Otworz1 inne_czynności... CzekajNaOtwarcie

41 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 41 Otworz1: mov Zamek1, 0 ret CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL Zamknięty Otwarty

42 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 42 CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Zamek1 = 0

43 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 43 CNO1: mov rej, 1 xchg rej, Zamek1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Otworz1: mov Zamek1, 0 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL

44 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 44 Semafory binarne

45 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 45 Semafory binarne

46 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 46 Sekcja krytyczna Semafory binarne

47 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 47 Semafory binarne Sekcja krytyczna

48 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 48 Semafory binarne Sekcja krytyczna

49 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 49 Semafory binarne Sekcja krytyczna down

50 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 50 Semafory binarne Sekcja krytyczna

51 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 51 Semafory binarne Sekcja krytyczna up

52 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 52 Semafory binarne Sekcja krytyczna

53 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 53 Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem

54 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 54 Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem Pobierz_elem

55 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 55 Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem Pobierz_elem Konsumuj_elem

56 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 56 Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem Pobierz_elem Konsumuj_elem

57 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 57 While true do begin produkuj_elem; wstaw_elem; end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin pobierz_elem; konsumuj_elm end; Konsument

58 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 58 While true do begin produkuj_elem; down (mutex); wstaw_elem; up (mutex); end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin down (mutex); pobierz_elem; up (mutex); konsumuj_elm end; Konsument

59 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 59 While true do begin produkuj_elem; down (mutex); wstaw_elem; up (mutex); up (full) end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin down (full); down (mutex); pobierz_elem; up (mutex); konsumuj_elm end; Konsument

60 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 60 While true do begin produkuj_elem; down (empty); down (mutex); wstaw_elem; up (mutex); up (full) end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin down (full); down (mutex); pobierz_elem; up (mutex); up (empty); konsumuj_elm end; Konsument

61 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 61 Podsumowanie Wreszcie! Definicja systemu operacyjnego Historia systemów operacyjnych Interferencja obliczeń Ścisła zmiana Instrukcja TSL Semafory binarne i uogólnione Problem producent-konsument Programowanie współbieżne jest trudniejsze niż sekwencyjne

62 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 62 Literatura A. Tanenbaum, Operating Systems: Design and Implementation, Prentice- Hall, 1987.

63 J.Nawrocki, Systemy operacyjne, Wykł. 6 63 Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne? (1 - 6) 2. Zbyt wolno czy zbyt szybko? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co poprawić i jak?


Pobierz ppt "Systemy operacyjne Copyright, 2002 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google