Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pitwin.edu.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pitwin.edu.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce Prezentacja projektu

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu Celem działalności projektu PITWIN jest stworzenie innowacyjnej i unikalnej platformy wymiany wiedzy, informacji i dokonań naukowych udostępnionych dla szerokiego ogółu internautów.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu Projekt Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce to przedsięwzięcie mające na celu upowszechnienie osiągnięć naukowych i zwiększenie świadomości znaczenia nauki polskiej i światowej wśród społeczności naukowej i studentów.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu Portal jest działaniem non-profit, nastawionym na propagowanie wiedzy, idei społeczeństwa informacyjnego, jego istotą jest popularyzowanie wiedzy na odległość.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu Rozwój portalu jest przedsięwzięciem dynamicznym, stale reagującym na zmiany w zakresie publikacji wiedzy, kursów on-line, czy informacji zawartych w serwisach.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacja Ciągły i stabilny rozwój grup naukowych, społecznych i zawodowych za pomocą Internetu jako medium komunikacyjnego, umożliwiającego przesył danych i wiedzy.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacja Integracja społeczności naukowej, studentów oraz podnoszenie własnych kompetencji. Wsparcie dla pracowników nauki i innych osób w zakresie upowszechniania i popularyzacji nauki.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Transfer Prowadzenie kursów e-learningowych i szkoleń w Prowadzenie kursów e-learningowych i szkoleń w formie elektronicznej formie elektronicznej Działalność wydawnicza w formie tradycyjnej oraz Działalność wydawnicza w formie tradycyjnej oraz elektronicznej - e-booki elektronicznej - e-booki Organizacja i prowadzenie konferencji naukowych, Organizacja i prowadzenie konferencji naukowych, spotkań, rozmów panelowych spotkań, rozmów panelowych Udostępnianie nowoczesnych technik i technologii Udostępnianie nowoczesnych technik i technologii opartych o systemy baz danych opartych o systemy baz danych

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Bieżące informacje dotyczące wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych, edukacyjnych oraz teleinformatycznych, jakie miały miejsce w kraju i na świecie.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Rozwój grup naukowych, społecznych i zawodowych w Polsce. Sieć współpracy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólnopolski portal naukowo-informacyjny zawiera zasoby wiedzy z dziedzin nauk: ekonomicznych ekonomicznych zarządzania zarządzania informatyki informatyki budownictwa budownictwa bankowości bankowości nauk społecznych nauk społecznych oraz informacje, artykuły, recenzje wydawnictw oraz informacje, artykuły, recenzje wydawnictw Nauka

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacje Równolegle do działań prowadzonych przez portal, transfer wiedzy odbywa się w tradycyjny sposób poprzez wydawanie cyklicznych zeszytów naukowych.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja projektu Projekt PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce realizowany jest w okresie pięciu lat. Od Marca 2009 do Grudnia 2012 roku.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kontakt Projekt PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego Ul. Peryferyjna 15, pok. 323 B Kielce tel/fax:


Pobierz ppt "Www.pitwin.edu.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google