Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wprowadzenie do tematyki Foresight Foresight.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wprowadzenie do tematyki Foresight Foresight."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wprowadzenie do tematyki Foresight Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030

2 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Foresight Definicje Proces Projekty www.akademickiemazowsze2030.pl

3 Warszawa, 09.12.2010 Futures studies- Studia nad (o) przyszłością Zajmują się odpowiedzią na pytanie dlaczego?, a nie tylko co chcemy osiągnąć ; Planowanie wstecz ; Kwestia wykonalności nie jest priorytetowym zagadnieniem ; Ich celem jest: odkrycie lub wymyślenie, przeegzaminowanie i ewaluacja, a także proponowanie możliwych, prawdopodobnych i preferowanych wizji przyszłości (Bell, 2003) Są sposobem myślenia, drogą konstruowania myśli, podejściem do formułowania codziennych działań i decyzji. (Masini, 1994)

4 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Tradycyjne planowanie a Studia nad Przyszłością Podstawowe założeniaTradycyjne podejście do planowaniaFutures Studies Zmienne Ilościowe Obiektywne Jakościowe Subiektywne Relacje w systemie Statyczne Trwałe struktury i powiązania Dynamiczne Struktury dopiero powstają Wyjaśnienie Silne więzy przeszłości z obecną sytuacją- bezpośrednie wynikanie Przeszłość nie przechodzi płynnie w teraźniejszość. Teraźniejszość jest podporządkowana przyszłości Obraz przyszłościCiągły, prosty i przewidywalnyNieciągły, złożony, niepewny Nastawienie do przyszłości Adaptacyjne i pasywneKreatywne i aktywne MetodyIlościowe, deterministyczneJakościowe, heurystyczne

5 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Czym jest Foresight? Foresight jest procesem kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukowcy jak i przedstawiciele świata gospodarki oraz administracji publicznej biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków badań i rozwoju technologicznego w celu przysporzenia jak największych korzyści społecznych i ekonomicznych. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Foresight to: Sposób, metodyka docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej; Tworzenie języka debaty społecznej; Analiza i ocena badanego zagadnienia przeprowadzana przy szerokim udziale aktorów społecznych, jak przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych; Wskazanie i ocena przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem badanego zagadnienia; Przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających na badanym obszarze.

7 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Podstawowymi elementami Foresightu są: Myślenie o przyszłości (analiza sytuacji i trendów rozwoju), Dyskutowanie o przyszłości (poglądy różnych środowisk), Określenie czynników kluczowych (np. czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, techniczne), Sporządzanie wizji przyszłości (budowa scenariuszy), Konsultacje (analiza wielu możliwych przyszłości), Kształtowanie przyszłości (rekomendacje).

8 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Przykładowy proces- Prospective through Scenarios Jakie są główne trendy? Które procesy zmian są najistotniejsze? Które problemy są najważniejsze? Jakie nowe czynniki dopiero pojawiają się na horyzoncie? Jakie trendy mogą stracić swoje znaczenie i dlaczego? Jakie są główne źródła inspiracji? Pytanie strategiczne Identyfikacja głównych sił powodujących zmiany Określenie głównych trendów Poziom niepewności i wpływu wybranych trendów Osie scenariuszy Scenariusze Określenie opcji Punkty zwrotne Perspektywa- Prospective Planowanie strategiczne

9 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Metody i techniki używane w procesie

10 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Czym są scenariusze? Historie, które zbudowane zostały wokół dokładnie skonstruowanych wątków; Wizje te przedstawiają skomplikowane zagadnienia nadając im znaczenie i pozwalając spojrzeć na nie z wielu różnych perspektyw; Scenariusze to instrumenty, które pozwalają ludziom na uporządkowanie ich percepcji na temat przyszłości w przystępny sposób, jednocześnie pomagając zrozumieć jakie konsekwencje decyzje podejmowane dzisiaj mogą mieć w ró2nych wariantach przyszłości.

11 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Foresight- główne ośrodki Stany Zjednoczone- projekty wojskowe, Herman Kahn i RandCorporation Japonia, Francja Finlandia, Australia

12 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Rodzaje foresightów Środowisko naukowe i biznesowe Proces foresightu obejmuje intensywne, powtarzające się okresy otwartej refleksji, tworzenia sieci, konsultacji oraz dyskusji, prowadzące do wspólnego doskonalenia wizji przyszłości oraz powszechnej własności strategii, w celu eksplorowania długoterminowych możliwości otwartych dzięki wpływowi nauki, technologii oraz innowacji na społeczeństwo. To właśnie odkrycie wspólnych przestrzeni na otwarte myślenie o przyszłości oraz inkubacja podejść strategicznych… (Jennifer Cassingena Harper, Maltańska Rada Nauki i Technologii). Celem Foresightu ma być zapewnienie, by te dziedziny, które mogą przynosić najwięcej korzyści w przyszłości, zostały zidentyfikowane jak najwcześniej. (Ben R. Martin i John Irvin)

13 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Sponsorzy projektów Foresight Obszar/ Zleceniodawca Rząd Podmiot pozarządowy Jednostki badawcze (w tym uczelnie) Biznes P ó łnocno- zachodnia Europa (podobnie Południowa) (375 +54) 80%5%10%5% Europa Wschodnia (30) 75%15%10%? Ameryka Południowa (107) 70%15%10%5% Ameryka P ó łnocna (86) 60%5% 30% Azja (40)65%25%5% Źr ó dło: EFMN I Self-Rule (2008)

14 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Projekty Foresight na świecie 1993- 2003 HolandiaUKUSANiemcyFrancjaFinlandiaHiszpaniaDaniaIrlandia 2311481281134541372312

15 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Projekty z podziałem na sektory 1993- 2005 Produkcja208 Surowce169 Transport, komunikacja127 Administracja państwowa98 Edukacja79

16 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Rezultaty projektów 1993- 2005 Rekomendacje443 Analiza trendów298 Scenariusze238 Priorytety badawcze160 Mapy działania78

17 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Foresight na świecie Shell Arup King Sturge Siemens Philips Johnson Controls Finnair General Electric

18 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Shell Group Ponad 30 lat zaangażowania w projekty Futures Cykl Globalnych Scenariuszy Przemysł energetyczny Scenariusz 1- Scramble (przekroczenie granicy bezpieczeństwa energetycznego, kwestia zmiany klimatu jest ignorowana) Scenariusz 2- Blueprint (inwestowanie w czyste źródła energii, obniżenie poziomu CO2).

19 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Arup- Foresight & Innovation team Drivers of change 4see SlimCity Knowledge Cards Cut n paste cities BOP - Making Sense of Space Eco-resorts of the Future Arup Foresight Network

20 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 King Sturge/ RICS Foundation Global Real Estate Scenarios 2020 European Scenarios 2020 Built Environment Foresight 2030: the sustainable development imperative

21 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Foresight w Polsce Narodowy Program Foresight Polska 2020 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski

22 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Polska 2020 Główne cele Narodowego Programu Foresight to m.in.: Określenie wizji rozwojowej Polski do 2020r., Zbliżenie zasad polskiej polityki naukowej do wymogów UE; Kształtowanie polityki naukowej i innowacyjnej w kierunku Gospodarki Opartej na Wiedzy; Określenie priorytetowych kierunków badań naukowych oraz prac rozwojowych, które w perspektywie długookresowej wpłynęłyby na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego kraju.

23 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Zagadnienia związane z Foresightem Uczelnie- University of Hawaii, Dublin Institute of Technology, Univesrity of Alicante, Univesrity of Arizona etc. Czasopisma- Foresight Journal, Futurist, Futures Research Quartely, Future Times etc. Organizacje – World Futures Studies Federation, World Future Society The future is not inevitable. We can influence it if we know what we want it to be Charles Handy

24 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 Kontakt Dominika P. Brodowicz SGH, Katedra Inwestycji i Nieruchomości DIT, The Futures Academy dominika.p.brodowicz@gmail.com

25 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 09.12.2010 01 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 11.11.2009 Foresight regionalny Akademickie Mazowsze 2030 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 www.akademickiemazowsze2030.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wprowadzenie do tematyki Foresight Foresight."

Podobne prezentacje


Reklamy Google