Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU – 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU – 2013r."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU – 2013r.
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE – REALIZATOR PROGRAMU O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU

2 PROMOCJA POLSKI – MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
Doskonała znajomość polskiego rynku - rocznie organizujemy ponad 80 wydarzeń targowych dla różnorodnych branż, odwiedza nas pół miliona profesjonalistów rocznie z Polski i zagranicy Świetna znajomość rynku zagranicznego - organizujemy ekspozycje polskich liderów oraz instytucji m.in. Min. Rol., MON, MNiSW, PAIiIZ, Min. Gosp. w ponad 50 wydarzeniach targowych i wystawach na całym świecie Doświadczenie w prowadzeniu programów promujących Polską Gospodarkę – wykonawca Branżowego Programu Promocji – Meble oraz Branżowego Programu Promocji – Odzież Miedzynarodowe Targi Poznańskie - głównym wykonawcą Programu Promocji o charakterze ogólnym na terenie Kazachstanu w roku 2013 – umowa z dnia:

3 PROGRAM PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU
Realizowany w ramach projektu systemowego pn. ,,Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Poddziałanie 6.5.1, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka TERMIN REALIZACJI: – INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: MINISTERSTWO GOSPODARKI

4 PODDZIAŁANIE 6.5.1 Cel: poprawa wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych poprawa dostępu do informacji zarówno o Polsce jak i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej poza jej granicami wzrost inwestycji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych rozwój branż priorytetowych z punktu widzenia realizacji projektu

5 PROGRAM PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU
Branże objęte programem

6 Organizację konferencji oraz forum gospodarczego
PROGRAM OBEJMUJE Organizację uczestnictwa w targach oraz misjach gospodarczych objętych programem dla polskich przedsiębiorców Organizację misji przyjazdowych typu study-tours do Polski dla kontrahentów zagranicznych i dziennikarzy z branż objętych programem Przeprowadzenie działań promujących polską gospodarkę w czasie odbywania się imprez targowo – wystawienniczych m.in. organizacja i obsługa stoiska informacyjno-promocyjnego Min. Gosp. Organizację konferencji oraz forum gospodarczego Zapewnienie w przypadku zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców materiałów promocyjnych Opracowanie i publikację artykułów i reklam promocyjno - informacyjnych na temat polskich branż objętych programem Przygotowanie i produkcję materiałów promocyjno – informacyjnych 6

7 pawel.tomkowiak@mtp.pl; anna.myslak@mtp.pl
KOMPONENT A – skierowany do przedsiębiorców (możliwość uzyskania dofinansowania) Udział polskich przedsiębiorców w imprezach targowo-wystawienniczych TARGI KIHE Międzynarodowe Targi Branży Medycznej, Ałmaty, maja 2013, MINING WEEK Międzynarodowe Targi Przemysłu Górniczego, Karaganda, czerwca 2013 EKO TECH Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, Ałmaty, września 2013 EUROPA-AZJA. WSPÓŁPRACA BEZ GRANIC Targi Inwestycyjne, Aktiubińsk (Aktobe), 1-3 października 2013 ;

8 Udział polskich przedsiębiorców w imprezach targowo-wystawienniczych
KOMPONENT A – skierowany do przedsiębiorców (możliwość uzyskania dofinansowania) Udział polskich przedsiębiorców w imprezach targowo-wystawienniczych TARGI KAZAGRO Międzynarodowe Targi Rolnicze, Astana, 30 października - 1 listopada 2013 BEAUTY WORLD Międzynarodowe Targi Przemysłu Kosmetycznego, Astana, 5-8 listopada 2013 WORLD FOOD Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego, Ałmaty, 5-8 listopada 2013

9 Organizacja misji gospodarczych dla przedsiębiorców polskich
KOMPONENT A – skierowany do przedsiębiorców (możliwość uzyskania dofinansowania) Organizacja misji gospodarczych dla przedsiębiorców polskich MISJE POWER KAZAKHSTAN Ałmaty, październik/listopad 2013 MEBLE i WYPOSAŻENIE WNĘTRZ Ałmaty, czerwiec 2013 KAZAGRO Astana, październik 2013 WORLD FOOD Ałmaty, listopad 2013

10 FORA GOSPODARCZE WORLD FOOD – listopad 2013
KOMPONENT B – realizowany przez Ministerstwo Gospodarki, wsparcie komponentu A Organizacja misji gospodarczych dla przedsiębiorców polskich FORA GOSPODARCZE EUROPA-AZJA. WSPÓŁPRACA BEZ GRANIC – 2 października 2013 Organizacja forum gospodarczego w Aktiubińsku (Aktobe) podczas targów WORLD FOOD – listopad 2013 Organizacja forum gospodarczego w Ałmaty podczas targów

11 Misje przyjazdowe dziennikarzy kazachskich
KOMPONENT B – instytucja zarządzając Ministerstwo Gospodarki, wsparcie komponentu A Misje przyjazdowe dziennikarzy kazachskich MISJE DZIENNIKARZY marzec branża meblowa maj branża petrochemiczna oraz energetyka kwiecień 2013 branża kosmetyczna wrzesień branża rolno-spożywcza wrzesień maszyny, urządzenia oraz chemia dla rolnictwa wrzesień branża wydobywcza i górnicza wrzesień branża sprzęt medyczny i farmacja listopad branża technologii środowiskowych

12 KOMPONENT B – realizowany przez Ministerstwo Gospodarki
Misje przyjazdowe typu Study Tour dla kontrahentów STUDY TOUR marzec 2013 branża meblowa kwiecień 2013 branża kosmetyczna wrzesień branża rolno-spożywcza listopad branża technologii środowiskowych

13 Działania promujące polskie branże w Kazachstanie
KOMPONENT B Działania promujące polskie branże w Kazachstanie DODATKOWA PROMOCJA Opracowanie i publikacja artykułów informacyjno-promocyjnych lub reklam na temat polskich branż objętych programem Prowadzanie akcji promującej na portalach internetowych Projekt i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych: ulotki, foldery, roll-upy, ściereczki do okularów, cukierki – Krówki, magnesy na lodówkę, płyta CD z utworami polskich kompozytorów Działania promujące podczas imprez targowo-wystawienniczych: m. in. organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego z pełnym wyposażeniem i obsługą Produkcja filmu promującego branże objęte programem Stworzenie portalu internetowego promującego polskie branże objęte programem

14 KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
W ramach wsparcia przedsiębiorców (komponent A) możliwe jest uzyskanie dofinansowania nawet do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych na udział w programie promocji w ramach poddziałania PO IG. Wnioski należy złożyć najpóźniej na 30 dni, przed dniem rozpoczęcia działania, nie później niż do dnia 30 czerwca 2013. Szczegółowe informacje: Ewa Ostrowska (MTP) tel Marta Torzewska (MTP) tel Dagmara Cyran (MTP) tel Paweł Tomkowiak (MTP) Tel Anna Myślak (MTP) tel Bartosz Dembinski (MTP) Tel W Ministerstwie Gospodarki: Departament Wdrażania Programów Operacyjnych pod numerem telefonu (22) lub na stronie www Ministerstwa Gospodarki: 14

15 PODDZIAŁANIE 6.5.2 Cel: wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych wypromowanie polskich specjalności eksportowych

16 PODDZIAŁANIE 6.5.2 Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia:
- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę w na terytorium RP, którzy zgłosili swój udział w programie promocji o charakterze ogólnym Maksymalna wartość wsparcia: -wielkość pomocy na udział w PPO nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programie promocji o charakterze ogólnym

17 PODDZIAŁANIE 6.5.2 Warunki uzyskania refundacji poniesionych kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Min. GosP. z dnia 15 lipca 2010 roku: udział w działaniu promującym w ramach PPO towar lub usługi danego rodzaju produkowane lub sprzedawane przez przedsiębiorcę mieszczą się w katalogu określonym w PPO terminy udziału w działaniach nie wykraczają poza terminy określone w PPO

18 PODDZIAŁANIE 6.5.2 Warunki uzyskania refundacji poniesionych kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gosp. z dnia 15 lipca 2010 roku c.d.: projekt opisany we wniosku o udzielenie pomocy jest spójny z działaniami promującymi określonymi w PPO złożenie wniosku o udzielenie pomocy przed terminem rozpoczęcia pierwszego z działań promujących, do których przedsiębiorca zgłosił udział określonych w PPO, nie później niż w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca składa wniosek oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega przekraczałaby równowartość EUR

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU – 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google