Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

This project is implemented through the CENRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dobre praktyki rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "This project is implemented through the CENRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dobre praktyki rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych w."— Zapis prezentacji:

1 This project is implemented through the CENRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dobre praktyki rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych w północnej Polsce - wnioski z badań w ramach projektu REURIS Anna Januchta-Szostak Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Ekspert zewnętrzny Urzędu Miasta Bydgoszczy w projekcie REURIS Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010

2 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 REURIS - partnerzy 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań Istotą projektu REURIS jest wypracowanie, we współpracy międzynarodowej (Polska, Niemcy, Czechy), zasad rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych i zilustrowania ich poprzez praktyczne wdrożenia w projektach pilotażowych. Czas trwania projektu REURIS: 2008 – 2011

3 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań Cel pośredni: Analiza metod planowania i przykładów rewitalizacji terenów nadrzecznych w każdym z krajów partnerskich – podręcznik dobrych praktyk

4 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Definicja zaproponowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

5 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Gdańsk, Wyspa Spichrzów i Ołowianaka. Miejskie odcinki dolin rzecznych stanowią część: struktury przestrzennej miasta i jego nadwodnej elewacji,... Specyfika rewitalizacji miejskich obszarów nadrzecznych Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

6 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada systemu miejskich przestrzeni publicznych, które powinny być atrakcyjne i powszechnie dostępne,... Bydgoszcz, Brda Śródmiejska Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

7 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada systemu miejskich przestrzeni publicznych, które powinny być atrakcyjne i powszechnie dostępne,... Gorzów Wlkp. Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

8 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada struktury zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego (w tym szlaków wodnych),... Kołobrzeg, nabrzeże portowe Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

9 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada biologicznie czynnych obszarów zieleni miejskiej i dolinnych korytarzy ekologicznych,... Toruń, starorzecze Martwej Wisły 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań Fot. A. Januchta-Szostak

10 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Poznań, dolina Warty Materiały Politechniki Poznańskiej 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań... układów hydrograficznych i systemów ochrony przeciwpowodziowej, uwarunkowanych sytuacją całej zlewni,

11 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Zgorzelec, powódź 2010 z archiwum A. Januchty-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań... układów hydrograficznych i systemów ochrony przeciwpowodziowej, uwarunkowanych sytuacją całej zlewni,...

12 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada w tym silnie uszczelnionych zlewni miejskich, z których odprowadzane są do cieków wody opadowe. Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

13 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Miejskie układy urbanistyczno-przyrodnicze, w tym fronty wodne, wymagają zintegrowanej rewitalizacji urbanistyczno-przyrodniczej, a podstawą metodologii rewitalizacji powinna być holistyczna koncepcja przestrzeni (M. Przewoźniak, 2005) 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

14 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 WIQUS - holistyczne podejście do rewitalizacji miejskich przestrzeni nadrzecznych 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

15 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Metodologia wyboru dobrych praktyk: 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

16 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Kryteria: Oceniane aspekty: Kompleksowość planowania Zintegrowane metody planowania – koordynacja międzybranżowa Uwzględnienie specyfiki regionalnej Uwzględnienie specyfiki i roli rzeki w strukturze miasta Uwzględnienie specyfiki zlewni Zastosowanie innowacyjnych metod i rozwiązań Metoda wyboru najlepszych opcji Metoda scenariuszy / analiza multikryterialna Studia wykonalności Ocena oddziaływania na środowisko Zaangażowanie społeczne W procesie planowania W procesie realizacji W procesie utrzymania Efektywność wykorzystania środków i zasobów Fundusze europejskie / Środki publiczne /Śr. prywatne Zastosowanie PPP Wykorzystanie zasobów ludzkich Wykorzystanie istniejącego potencjału ter. nadrzecz. 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań Ocena procesu planowania i realizacji

17 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Rezultaty wdrożenia: Skuteczność Czy i w jakim stopniu inwestycja wpłynęła na rozwój miasta (0-3) Czy i w jakim stopniu inwestycja wpłynęła na jakość przestrzeni publicznych (0-3) Czy i w jakim stopniu inwestycja wpłynęła na jakość środowiska naturalnego i kondycję cieków (0-3) Zrównoważenie Czy i w jakim stopniu w procesie planowania i realizacji uwzględniono takie aspekty jak: (0-3) Ochrona środowiska Akceptacja społeczna Spójność przestrzenna (ład) Zrównoważona gospodarka Ocena efektów rewitalizacji 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

18 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Aspekty: Szczegółowe kryteria / Detailed criteria: Hydro- ekologiczne Ochrona dzikiej przyrody Różnorodność biologiczna Ciągłość korytarzy migracyjnych Poprawa zdolności cieków do samooczysczania Ochrona przeciwpowodziowa Poprawa pojemności retencyjnej Ochrona zasobów wodnych, w tym wód gruntowych Rekonstrukcja historycznie istniejących cieków Renaturyzacja koryt rzecznych, meandrowanie Poprawa mikroklimatu i przewietrzania miasta Tworzenie ekosystemów wodnych Społeczne i funkcjonalne Tworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych przestrzeni publ. Dostępność brzegów rzeki Ciągłość nadrzecznych tras pieszych i rowerowych Możliwość multisensorycznego doświadczania przyrody Integracja różnych grup społecznych i zaangażowanie społeczeństwa w inicjatywy nadrzeczne Podnoszenie świadomości ekologicznej (edukacyjność) Poprawa bezpieczeństwa Zróżnicowanie funkcjonalne Boiska sportowe, place zabaw, miejsca spotkań i działań kulturalnych, ścieżki i place edukacyjne, miejsca pamięci, trasy spacerowe, biegowe, rowerowe, stanowiska wędkarskie, turystyka i rekreacja wodna itp 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

19 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Aspekty: Szczegółowe kryteria / Detailed criteria: Przestrzenne: Poprawa jakości wizualnej architektury zieleni Obiektów infrastruktury hydrotechnicznej i nabrzeży rzek Powiązanie rzeki z tkanką miejską Spójność z otaczającym krajobrazem Podkreślanie tożsamości miejsca Rehabilitacja terenów poprzemysłowych / powojskowych Renowacja i modernizacja zabytków Gospodarcze: Rozwój przedsiębiorczości (liczba nowych miejsc pracy, wpływy do budżetu miasta) Poprawa jakości i ilości miejsc zamieszkania Poprawa jakości i ilości usług Poprawa walorów rekreacyjnych dla lokalnych społeczności Wzrost wartości nieruchomości Usprawnienie infrastruktury technicznej Redukcja ryzyka powodzi Korzyści wynikające z poprawy retencji wody i warunków wegetacyjnych 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

20 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

21 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań 4B, Bydgoszcz – Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego (55 pkt), Materiały Urzędu Miasta Bydgoszczy i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy

22 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań 7C, Bydgoszcz – Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej (54 pkt),

23 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada E, Żyrardów – Rewaloryzacja Parku Dittricha (54 pkt), Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

24 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada C, Tczew – Powrót Tczewa nad Wisłę, zagospodarowanie Bulwaru Nadwiślańskiego 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań Materiały Urzędu Miejskiego w Tczewie

25 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Gdańsk, 8C - Wyspa Spichrzów i Ołowianka, 23E - Kanał Raduni Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

26 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada E, Gdańsk Wrzeszcz, modernizacja potoku Bystrzec Źródło: archiwum Biura Rozwoju Gdańska Fot. Lech Makary Zagospodarowanie potoku Bystrzec II przed i po rewitalizacji. Park nad Strzyżą 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

27 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada E, Toruń, Struga Toruńska Bacha Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań 21E, Toruń, Martwa Wisła Toruń

28 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada D, Gorzów Wlkp, Bulwar nad Wartą Fot. A. Januchta-Szostak 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

29 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Typologia projektów: Dominują 3 typy projektów: 1. projekty rewitalizacji urbanistycznej dzielnic nadrzecznych w oparciu o lokalne programy rewitalizacji (cele zlokalizowane w sferze społeczno-gospodarczej), 2. projekty bulwarów nadrzecznych na odcinkach śródmiejskich, 3. projekty modernizacji koryt rzecznych na potrzeby ochrony p/powodziowej, z reguły związane z regulacją cieków, w których rzadko brane są pod uwagę względy społeczne i ekologiczne. 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań W miastach północnej Polski nie znaleziono zrealizowanych przykładów kompleksowej rewitalizacji urbanistyczno- przyrodniczej dolin rzecznych.

30 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań REKOMENDACJE: kompleksowe podejście – rewitalizacja urbanistyczno-przyrodnicza

31 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Zintegrowane planowanie, edukacja i partycypacja społeczna 1. REURIS - cele 2. Specyfika rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych 5. Wnioski 3. Metody badań 4. Rezultaty badań

32 Anna Januchta-Szostak WA Politechnika Poznańska Konferencja ogólnopolska Temat: Rzeka. Ekologia – Ludzie - Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH. Warszawa, 4-5 listopada 2010 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "This project is implemented through the CENRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dobre praktyki rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google