Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie funkcjonalnego otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi poprzez objęcie specjalistycznym wsparciem szkoleniowym członków organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego oraz stworzenie 6 Inkubatorów Ekonomii Społecznej. Cel Główny

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl - zwiększenie skuteczności działania NGO z terenu województwa mazowieckiego w zakresie upowszechniania zasad ekonomii społecznej; - zwiększenie kompetencji i wiedzy osób pracujących w NGO lub z nimi współpracujących poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (w tym prawne, ekonomiczne, marketingowe);

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl - ułatwienie funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez bezpłatny dostęp do infrastruktury biurowej, usług doradczo – szkoleniowych; - eliminowanie barier (organizacyjnych, prawnych, psychologicznych) na jakie napotykają osoby pracujące w NGO; - zwiększenie motywacji do działania i pracy w NGO wśród BO projektu; - zmniejszenie istniejących nierówności płci i wzmocnienia pozycji kobiet wśród osób zarządzających organizacjami pozarządowymi; - budowa partnerstwa lokalnego.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl (Non-governmental organization`s - NGO) stanowią podstawę funkcjonowania ekonomii społecznej. Organizacje pozarządowe

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl styczeń – grudzień 2011 Termin realizacji projektu

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl IES – Lipsko Osoba kontaktowa: Sylwia Rębiś Adres: ul. Mała 6, 27-300 Lipsko Piętro I, pokój nr 3 Tel./fax:(48) 378 0180 E-mail: sylwia.rebis@zmw.pl 6 Inkubatorów Ekonomii Społecznej na terenie woj. mazowieckiego: IES – Płock Osoba kontaktowa: Justyna Raniszewska Adres: ul. Bielska 57A, 09-400 Płock Piętro II, pokój nr 207 Tel./fax:(24) 261 81 82 E-mail: justyna.raniszewska@zmw.pl IES – Pułtusk Osoba kontaktowa: Maryna Prewęcka Adres: ul. Daszyńskiego 3/5, 06-100 Pułtusk, Parter, pokój nr 5 Tel./fax:(23) 692 09 17 E-mail: maryna.prewecka@zmw.pl

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl IES – Skórzec Osoba kontaktowa: Leszek Dziewulski Adres: ul. Garwolińska 2, Dąbrówka Ług, 08-114 Skórzec, Pietro I, pokój nr 21 Tel./fax: (25) 740 55 95 E-mail: leszek.dziewulski@zmw.pl IES – Wąsewo Osoba kontaktowa: Barbara Pędzich Ciach Adres: ul. Armii Krajowej 6, 07-311 Wąsewo, Piętro I, pokój nr 1 Tel./fax:(29) 645 80 86 E-mail: barbara.pedzich.ciach@zmw.pl IES – Zwoleń Osoba kontaktowa: Dorota Bachanek Adres: ul. Dr Perzyny 86, 26-700 Zwoleń Piętro II, pokój nr 201 Tel./fax: (48) 376 11 53 E-mail: dorota.bachanek@zmw.pl 6 Inkubatorów Ekonomii Społecznej na terenie woj. mazowieckiego:

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Inkubatory Ekonomii Społecznej oferują: spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące: -zakładanie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej; -budowanie lokalnego partnerstwa sprzyjającego rozwojowi podmiotów ekonomii społecznej; -budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju młodzieży pozyskiwanie środków na działania na wsi;

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Inkubatory Ekonomii Społecznej oferują: usługi doradcze w zakresie: - zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej; - tworzenia partnerstw lokalnych; - pozyskiwania środków; - aktywizacji zawodowej i społecznej środowiska wiejskiego, a w szczególności młodzieży; - profesjonalizacji wiejskich NGO;

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Inkubatory Ekonomii Społecznej oferują: możliwość zamieszczenia strony internetowej na serwerze; dostęp do zaplecza biurowego: –komputer stacjonarny z dostępem do Internetu, –drukarka, –ksero, –Fax, –projektor multimedialny i ekran prezentacyjny, –meble biurowe.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Inkubatory po 2011 roku Wyposażone w sprzęt biuro służy lokalnym organizacjom sektora ekonomii społecznej, które posiadają predyspozycje do działań aktywizujących oraz zobowiążą się do kontynuacji działań Inkubatora we współpracy ze Gminą oraz Związkiem Młodzieży Wiejskiej.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Bezpłatne szkolenia Dwudniowe szkolenia o tematyce : -problematyka ekonomii społecznej; -zarządzanie zasobami ludzkimi w ngo; -doskonalenie umiejętności interpersonalnych; -zarządzanie finansami ngo; -pozyskiwanie środków na działalność organizacji; -zarządzanie projektami; -budowanie partnerstwa sprzyjającego rozwojowi podmiotów ekonomii społecznej.

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Poszukujemy: - członków /lub pracowników nowopowstałych NGO (działających do 1 miesiąca); - członków /lub pracowników NGO działających do 24 miesięcy; - członków /lub pracowników NGO działających powyżej 12- miesięcy, o przychodach za poprzedni rok poniżej 100.000 zł, - członków /lub pracowników NGO z terenów gmin wiejskich i miejsko–wiejskich do 25 tyś. mieszkańców.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Projekt skierowany jest do: -osób pracujących; -osób bezrobotnych; -uczniów, studentów; -osób nieaktywnych zawodowo.

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Harmonogram szkoleń: 2 - 3 kwietnia 2011r. (Serock k/Warszawy) 16 - 17 kwietnia 2011r. (Soczewka k/Płocka) 28 - 29 maja 2011r. (Serock k/Warszawy) 11 - 12 czerwca 2011r. (Warka k/Radomia) 23 - 24 lipca 2011r. (Mińsk Mazowiecki) 27 - 28 sierpnia 2011r. (Serock k/Warszawy) 24 - 25 września 2011r. (Soczewka k/Płocka) 15 - 16 października 2011r. (Serock k/Warszawy) 19 - 20 listopada 2011r. (Warka k/Radomia) 3 - 4 grudnia 2011r. (Mińsk Mazowiecki)

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Lipowy Przylądek położony jest nad brzegiem Narwi w miejscowości Łacha k/ Serocka w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego, tylko 27 km od Warszawy. Serock k/Warszawy

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Mazowsze zlokalizowany jest w miejscowości Soczewka koło Płocka na skraju Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Soczewka k/Płocka

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Dom Gościnny Warka Świetna lokalizacja, piękna Nizina Mazowiecka, Równina Radomska. Przytulny nastrój słonecznych i kolorowych pokoi będzie sprzyjał wypoczynkowi i zdobywaniu wiedzy. Warka k/Radomia

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Hotel Partner ** mieści się w centrum Mińska Mazowieckiego. Połączenie komfortu z centralnym położeniem w Polsce stwarza doskonałe warunki do organizacji różnego rodzaju spotkań biznesowych, naukowych i integracyjnych. Mińsk Mazowiecki

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl W ramach realizowanego projektu 1 osoba może wziąć udział w 1 module szkoleniowym.

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Zapewniamy: -nocleg i wyżywienie uczestników szkolenia; -materiały promocyjne i szkoleniowe; -zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia; -dojazd z Warszawy, Siedlec, Radomia i Płocka do miejsc prowadzonych szkoleń w zależności od daty i miejsca szkolenia.

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Formularze oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronach internetowych www.zmw.pl oraz www.mazowia.zmw.pl, a także w poszczególnych biurach IES.

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl -480 osób zakończy udział w projekcie w tym 280 kobiety(K) i 200 mężczyzn(M); -500 osób (w tym 300 K i 200 M) uzyska wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej w formie odbycia 2-dniowych warsztatów szkoleniowych; -2400 osób uzyska wparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej w formie uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Inkubatory Ekonomii Społecznej;

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl -powstanie 6 Inkubatorów Ekonomii Społecznej wraz z kompleksową infrastrukturą biurową i profesjonalnie przygotowanym pracownikiem; -powstanie 12 organizacji ekonomii społecznej na terenie województwa dzięki działaniom promocyjno - informacyjno - doradczym Inkubatorów Ekonomii Społecznej.

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim Biuro Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom 662 022 160 www.zmw.pl, e-mail: kamila.roguska@zmw.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google