Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview )"— Zapis prezentacji:

1 Przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview )
Badanie ankietowe nt. wiedzy i potrzeb mieszkańców woj. łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób Przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview ) Artur Kotowski Łódź,

2 Termin i cele badania Badanie przeprowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w okresie roku. Cele: Uzyskanie informacji od mieszkańców woj. łódzkiego na temat ich wiedzy dotyczącej badań profilaktycznych, realizowanych na terenie województwa, w tym prowadzonych na zlecenie UM. Uzyskanie informacji na temat potrzeb w zakresie prowadzonych akcji profilaktycznych, Optymalizacja sposobu promocji i reklamy prowadzonych badań profilaktycznych, Optymalizacja wyboru miejsc, w których akcje profilaktyczne będą się odbywały,

3 Materiał i metody Założenia:
Grupa respondentów min 1000 osób dobierana poprzez losowe tworzenie numerów telefonów - metodą RDD (Random Digit Dial), Struktura ilościowa respondentów - proporcjonalna do odsetka populacji powiatu (jako części województwa, dane GUS). Ankietę prowadzono do uzyskania 1000 odpowiedzi. Wyłącznie telefony stacjonarne. Metoda prowadzenia badania nie zakładała innego doboru respondentów (płeć, struktura wiekowa etc.) niż „odbicie” demograficzne dotyczące liczebności ankietowanej grupy w powiecie.

4 Materiał i metody cd. Wstęp - badanie jakościowe
Opracowując ostateczną wersję ankiety, wykonano badanie jakościowe, ankiety telefoniczne z 87 osobami z różnych powiatów. Cel - doprecyzowanie pytań do finalnej ankiety, - ocena rozumienia przez respondentów zagadnień poruszanych w ankiecie, - efekt sponsora. Po przeprowadzeniu badania jakościowego przygotowano ostateczny kształt ankiety. Wnioski - dla respondentów nie ma znaczenia, kto jest zleceniodawcą badań (równie chętnie udzielano odpowiedzi gdy ankieter mówił, że badanie jest prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jak wówczas gdy nie wymieniano zleceniodawcy). - podobny poziom odmów.

5 Materiał i metody cd. Analizie poddano 1065 kompletnych ankiet (wywiad ropoczęło 1169 osób, ale 104 osoby w trakcie wywiadu zrezygnowały z badania – co stanowiło 8,9% respondentów). W sumie wykonano 4756 prób połączeń, Odebranych zostało 1381 połączeń (29%)* chęć udziału w ankiecie zadeklarowało 1169 osób (84,6%). *Okres wakacyjny miał niewątpliwy wpływ na niską „odbieralność” połączeń

6 Wyniki (Struktura płci ankietowanych wg miejsca zamieszkania)

7 Wyniki (Struktura wykształcenia ankietowanych)

8 Wyniki (Struktura wg miejsca zamieszkania ankietowanych)

9 Wyniki (Najczęstsze choroby dorosłych trapiące mieszkańców woj
Wyniki (Najczęstsze choroby dorosłych trapiące mieszkańców woj. łódzkiego wg ankietowanych)

10 Wyniki (Najczęstsze choroby trapiące dzieci - mieszkańców woj
Wyniki (Najczęstsze choroby trapiące dzieci - mieszkańców woj. łódzkiego wg ankietowanych)

11 Wyniki (Ocena stanu zdrowia)

12 Wyniki (Ocena stanu zdrowia: mój stan zdrowia, moja rodzina, społeczeństwo)

13 Wyniki (Udział w akcjach profilaktycznych: ja, moja rodzina, moje dziecko)
NIE

14 Wyniki (Akcje profilaktyczne w jakich brali udział respondenci)

15 Wyniki (Zadowolenie z udziału w akcjach profilaktycznych)

16 Wyniki (Powody niezadowolenia z udziału w akcjach profilaktycznych)

17 Wyniki (Powody braku udziału/ rezygnacji z udziału w akcjach profilaktycznych)

18 Wyniki (Preferowane źródło informacji przez osoby, które nie wiedziały o akcji)

19 Wyniki (Preferowane źródła informacji o akcjach profilaktycznych)

20 Wyniki (Preferowane źródła informacji o akcjach profilaktycznych wg miejsca zamieszkania)

21 Wyniki (Odpowiedzi na pytanie: Jakiego problemu zdrowotnego powinna dotyczyć bezpłatna akcja profilaktyczna aby wzięła/wziął Pani/Pan w niej udział)

22 Wyniki (Preferowany czas prowadzenia akcji)

23 Wyniki (Preferowane miejsce realizacji akcji profilaktycznej)

24 Wyniki (Znajomość serwisu www Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi)

25 Wyniki (Znajomość serwisu www Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi)
Niewątpliwie istotną informacją jest to, że spośród osób korzystających z serwisu www Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: - jedynie co trzecia osoba nie skorzystała z akcji profilaktycznych (38,83%), - natomiast odsetek ten wśród osób, które nie wiedziały o serwisie www wyniósł 61,58 %.

26 Wnioski

27 Wnioski Konieczność optymalnego doboru kanału informacyjnego o planowanej akcji lub akcjach profilaktycznych. Zdecydowana większość respondentów wskazuje jako źródło informacji o akcjach profilaktycznych poradnię, w której się leczy (i/lub lekarza bądź pielęgniarkę z tej poradni). Poradnia odgrywa szczególną rolę na obszarach wiejskich. Innymi preferowanymi źródłami info. o planowanych akcjach są – w przypadku mieszkańców miast – prasa lokalna i telewizja, natomiast dla mieszkańców wsi tablice ogłoszeń, urzędy gminy lub powiatu oraz prasa lokalna. 

28 Wnioski cd. Odpowiedni wybór akcji profilaktycznej, trafiający w potrzeby mieszkańców może być o tyle trudny, że znaczna część osób nie ma zdania w tym zakresie (25%). Wydaje się, że odpowiednio nagłośniona akcja może wytworzyć potrzebę uczestnictwa w niej. Frekwencję powinny zapewnić badania profilaktyczne wykrywające nadciśnienie tętnicze, związane z profilaktyką chorób układu krążenia, zapobiegające udarom, ale również związane z układem ruchu, chorobami kręgosłupa czy procesami reumatycznymi. Niezmiennie wysoko oceniana jest profilaktyka raka piersi.

29 Wnioski cd. Aby objąć badaniami profilaktycznymi jak największą grupę osób, powinno planować się je: w godzinach popołudniowych, a przeprowadzać w najbliższej poradni. Innym preferowanym miejscem jest szpital rejonowy lub wojewódzki.

30 Dziękuję za uwagę Artur Kotowski IQ Laboratorium


Pobierz ppt "Przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google