Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie świadomości ekologicznej i postaw mieszkańców Łodzi wobec segregacji odpadów i planowanej inwestycji infrastrukturalnej – instalacji termicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie świadomości ekologicznej i postaw mieszkańców Łodzi wobec segregacji odpadów i planowanej inwestycji infrastrukturalnej – instalacji termicznego."— Zapis prezentacji:

1 Badanie świadomości ekologicznej i postaw mieszkańców Łodzi wobec segregacji odpadów i planowanej inwestycji infrastrukturalnej – instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych Raport z badania

2 Spis treści Badanie świadomości ekologicznej i postaw mieszkańców Łodzi wobec segregacji odpadów i planowanej inwestycji infrastrukturalnej – instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych Raport z badania TNS-OBOP Autor Weronika Zakrzewska | © TNS 1.Informacje o badaniuInformacje o badaniu p. 3 2.WynikiWyniki p. 5 3.Postępowanie z odpadamiPostępowanie z odpadami p. 6 4.Opłaty za wywóz odpadów komunalnychOpłaty za wywóz odpadów komunalnych p. 13 5.Termiczna utylizacjaTermiczna utylizacja p. 16 6.Program Czyste miastoProgram Czyste miasto p. 24

3 Informacje o badaniu Badanie mieszkańców miasta Łodzi

4 CEL Badanie świadomości ekologicznej i postaw mieszkańców Łodzi wobec segregacji odpadów i planowanej inwestycji infrastrukturalnej – instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych METODOLOGIA Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny CATI (Computer Aided Telephone Interview) PRÓBA TERMIN REALIZACJI BADANIA 9 – 21 grudnia 2009 r. N = 800 Próba kwotowo-losowa mieszkańców Łodzi w wieku 20-50lat. Reprezentatywna dla mieszkańców miasta Łódź ze względu na płeć wiek i miejsce zamieszkania. Informacje o badaniu Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Informacje o badaniu 4

5 Wyniki Badanie mieszkańców miasta Łodzi

6 Postępowanie z odpadami Badanie mieszkańców miasta Łodzi

7 Postępowanie z odpadami Trzy czwarte badanych przyznaje, że segreguje odpady powstające w ich gospodarstwie domowym (74%). Czy segreguje Pan(i) odpady powstające w Pana/Pani gospodarstwie domowym? N = 800 (dane w %) Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Postępowanie z odpadami 7

8 Powody nie segregowania odpadów Dlaczego nie segreguje Pan(i) odpadów powstających w Pana(i) gospodarstwie domowym? N=208 (dane w %) Co czwarty badany nie segreguje odpadów (26%), ze względu na brak pojemników na wyselekcjonowane odpady (60%), brak możliwości segregowania odpadów w domu (27%) soraz brak czasu (19%). Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Postępowanie z odpadami 8

9 Wywóz odpadów przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo lub firmę Czy wszystkie odpady powstałe w Pana(i) gospodarstwie domowym odbiera przedsiębiorstwo\ firma zajmująca się wywozem odpadów\ nieczystości? N=800 (dane w %) Zdecydowana większość badanych mieszkańców Łodzi przyznaje, że wywozem wszystkich śmieci zajmuje się wyspecjalizowana w tym zakresie firma lub przedsiębiorstwo (93%). Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Postępowanie z odpadami 9

10 Postępowanie z odpadami, których nie odbiera wyspecjalizowane przedsiębiorstwo lub firma Jak postępuje Pan(i) z odpadami, których nie odbiera przedsiębiorstwo / firma zajmujące się wywozem odpadów/ nieczystości? N=57 (dane w %) W przypadku osób samodzielnie pozbywających się odpadów najczęściej stosowaną metodą jest kompostowanie (32%), karmienie zwierząt (23%) lub spalanie (19%). Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Postępowanie z odpadami 10

11 Postępowanie z odpadami wielkogabarytowymi Jak najczęściej postępuje Pan(i) z odpadami wielkogabarytowymi? N = 800 (dane w %) Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy Łodzi najczęściej wystawiają obok kontenerów na odpady komunalne (30%). Co piąty korzysta z Wystawki (19%) lub sprzedaje / oddaje do dalszego użytkowania osobom trzecim (18%). Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Postępowanie z odpadami 11

12 Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi Jak najczęściej postępuje Pan(i) z odpadami niebezpiecznymi? N = 800 (dane w %) Odpady niebezpieczne mieszkańcy Łodzi oddają przede wszystkim do specjalnych punktów zbiórki takich odpadów (70%), a co czwarty postępuje z nimi jak z niesegregowalnymi odpadami komunalnymi (23%). Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Postępowanie z odpadami 12

13 Opłaty za wywóz odpadów komunalnych Badanie mieszkańców miasta Łodzi

14 Opłata za wywóz odpadów Ile Pan(i) płaci obecnie za odbiór odpadów? N=800 (dane w %) Co dziesiąty badany płaci za wywóz śmieci więcej niż 40 złotych (11%). Natomiast 6 na 10 nie potrafi określić kwoty, jaką płaci za odbiór odpadów. Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Opłaty za wywóz odpadów komunalnych 14

15 Opłata za wywóz odpadów w przypadku gdy były by wywożone poza Łódź* Ile był(a)by Pan(i) w stanie zapłacić za wywóz odpadów komunalnych w sytuacji, gdyby były one wywożone dalej niż 60 km od Łodzi? N=800 (dane w %) * miesięcznie od mieszkania lub domu Niemal połowa badanych byłaby skłonna zapłacić więcej niż 30 złotych miesięcznie za wywóz odpadów na odległość większą niż 60 km od Łodzi (44%). Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Opłaty za wywóz odpadów komunalnych 15

16 Termiczna utylizacja Badanie mieszkańców miasta Łodzi

17 Opinia mieszkańców Łodzi dotycząca utylizacji odpadów komunalnych Który ze wskazanych sposobów utylizacji odpadów komunalnych jest Pana(i) zdaniem mniej szkodliwy? N=800 (dane w %) Ośmiu na dziesięciu badanych uważa że termiczna utylizacja jest mniej szkodliwa niż gromadzenie odpadów na składowiskach (81%). Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Termiczna utylizacja 17

18 Opinia mieszkańców Łodzi dotycząca spalania odpadów w instalacjach W jakim stopniu zgodzi się Pan(i) z następującą opinią: w wyniku spalania odpadów w instalacjach powinna powstawać: …? N=800 (dane w %) Dziewięciu na dziesięciu badanych uważa, że utylizacja termiczna odpadów powinna łączyć się z wytwarzaniem energii. Badani nie wykazują wyraźnych preferencji czy miałaby to być energia elektryczna czy cieplna. Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Termiczna utylizacja 18

19 Zakład termicznej utylizacji odpadów w Łodzi Czy Pana(i) zdaniem miasto Łódź i aglomeracja powinny mieć własny zakład termicznej utylizacji odpadów (spalarnię)? N=800 (dane w %) Niemal 9 na 10 mieszkańców jest zdania, że miasto Łódź powinno mieć własny zakład utylizacji termicznej odpadów. Tylko 7% wyraża przeciwną opinię. Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Termiczna utylizacja 19

20 Lokalizacja zakładu termicznej utylizacji odpadów Która z rozważanych lokalizacji jest najlepsza dla takiej inwestycji? N=800 (dane w %) Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Termiczna utylizacja 20 Zdaniem blisko 3 na 10 mieszkańców Łodzi najlepszą lokalizacją będzie teren Grupowej Oczyszczalni Ścieków (29%), a dla co czwartego teren Elektrociepłowni EC 4.

21 Lokalizacja zakładu termicznej utylizacji odpadów w podziale na mieszkańców dzielnic Łodzi Która z rozważanych lokalizacji jest najlepsza dla takiej inwestycji? N=800 (dane w %) Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Termiczna utylizacja 21

22 Podejmowanie decyzji w sprawie budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów Kto Pana(i) zdaniem powinien podjąć decyzję w sprawie budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów w Łodzi? N=800 (dane w %) Zdaniem blisko 7 na 10 mieszkańców Łodzi decyzję, w sprawie budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów, powinni podjąć specjaliści lub eksperci, natomiast blisko połowa uważa, że decyzja powinna należeć do mieszkańców Łodzi. Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Termiczna utylizacja 22

23 Opinia mieszkańców Łodzi dotycząca przeprowadzanych inwestycji W jakim stopniu zgodzi się Pan(i) z opinią, że inwestycje, które są konieczne dla mieszkańców powinny być realizowane nawet wtedy, gdy nie wszyscy zgadzają się na nie? N=800 (dane w %) Trzech na czterech badanych mieszkańców zgadza się z opinią, że inwestycje konieczne dla mieszkańców powinny być realizowane nawet wtedy gdy nie wszyscy się na nie zgadzają (77%). Przeciwnego zdania jest co piąty badany (18%). Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Termiczna utylizacja 23

24 Program Czyste miasto Badanie mieszkańców miasta Łodzi

25 Znajomość programu Czyste miasto Czy słyszał(a) Pan(i) o programie "Czyste miasto" prowadzonym przez Urząd Miasta Łodzi? N=800 (dane w %) Niemal 4 na 10 mieszkańców Łodzi słyszało o programie Czyste miasto (38%). Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Program Czyste miasto 25

26 Znajomość działań w programie Czyste miasto O jakich działaniach (akcjach) w ramach programu Czyste miasto słyszał(a) Pan(i)? N=301 (dane w %) Wśród prowadzonych działań w ramach programu Czyste miasto mieszkańcy najczęściej wymieniali: Posprzątaj, to nie jest kupa roboty (70%) oraz zbieranie zużytych baterii (65%). Połowa respondentów zetknęła się również z akcją Wystawka, zbiórką elektrośmieci oraz przeterminowanych leków i termometrów. Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Program Czyste miasto 26

27 Preferowane przez mieszkańców Łodzi źródła wiedzy o postępowaniu z odpadami Skąd chciałaby Pan(i) dowiadywać się o postępowaniu z odpadami? N = 800 (dane w %) Telewizja jest najczęściej wymienianym źródłem, z którego mieszkańcy Łodzi chcieliby się dowiadywać jak postępować z odpadami (51%). Natomiast nieco mniej niż połowa chciałoby otrzymywać takie informacje za pośrednictwem lokalnych stron internetowych (45%) oraz ulotek wrzucanych do skrzynek pocztowych (45%) Badanie mieszkańców miasta Łodzi > Program Czyste miasto 27

28 Dziękujemy


Pobierz ppt "Badanie świadomości ekologicznej i postaw mieszkańców Łodzi wobec segregacji odpadów i planowanej inwestycji infrastrukturalnej – instalacji termicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google