Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Banki spółdzielcze w oczach Polaków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Banki spółdzielcze w oczach Polaków"— Zapis prezentacji:

1 Banki spółdzielcze w oczach Polaków
Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

2 Informacje o badaniu telefonicznym
Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie 1000 osób, której struktura jest tożsama ze strukturą populacji pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania. W badaniu wzięli udział losowo dobrani mieszkańcy Polski w wieku lat, klienci banku . Wywiady przeprowadzono w styczniu 2013.

3 Struktura badanej próby - demografia
W badaniu wzięło udział 50,2% kobiet i 49,2% mężczyzn w następującym rozkładzie płci i miejsca zamieszkania:

4 Próba w procentach

5 Posiadanie konta w banku
Uczestnicy badania mieli konta osobiste w następujących bankach: Prawie 12% to klienci banków spółdzielczych

6 Spontaniczna znajomość banków
Spontanicznie respondenci najczęściej wymieniali banki PKO S.A (34,4%). oraz PKO BP (30,8%) i ING Bank Śląski (30,1%). Banki Spółdzielcze okazały się także dobrze znane – spontanicznie wymieniło je 21,2% respondentów.

7 Spontaniczna znajomość banku spółdzielczego, a wiek i wielkość miejscowości zamieszkania
Bank spółdzielczy był zdecydowanie najczęściej spontanicznie wymieniany przez mieszkańców wsi (55%), spośród mieszkańców dużego miasta wskazało go tylko 3%. Analiza struktury wieku respondentów wymieniających bank spółdzielczy prowadzi do ciekawych wniosków – grupy wiekowe są niemal równe i wszystkie mają wyniki bliskie 20%.

8 Zadowolenie klientów banków spółdzielczych
Klientów banków spółdzielczych zapytano o to, na ile chętnie poleciliby swój bank znajomym, aż 54% badanych uznało za wysoce prawdopodobne, że udzielą bankowi rekomendacji. Jak bardzo prawdopodobne jest, że poleci Pan/i bank spółdzielczy swojemu znajomemu?

9 Bank spółdzielczy budzi pozytywne skojarzenia
Bank spółdzielczy budzi głównie skojarzenia neutralne (57% respondentów), chociaż dużo jest także skojarzeń pozytywnych (39%) – negatywne pojawiają się bardzo rzadko (4%). U klientów banków spółdzielczych wyraźnie przeważają skojarzenia pozytywne (73,2%) nad neutralnymi (26,8%) – negatywne nie pojawiają się wcale. Jakie skojarzenia budzi u Pana/i określenie „bank spółdzielczy”? Budzi raczej pozytywne skojarzenia Budzi raczej negatywne skojarzenia Budzi neutralne skojarzenia

10 Atuty banku spółdzielczego
W pytaniu otwartym respondenci wskazywali na następujące atuty banków spółdzielczych (od najczęściej występujących). Bliski kontakt, przyjazny Koncentracja na kliencie, osobista znajomość, brak anonimowości, przyjazne podejście i obsługa Elementy oferty Tanie kredyty, dobrze oprocentowane lokaty, niskie koszty prowadzenia konta Tradycja, wiarygodność Długa obecność na rynku zbudowała wiarygodność banków spółdzielczych, „brak afer” Dostępność Są blisko, w wielu małych miejscowościach Polskie pochodzenie kapitału bywa postrzegane jako mocna strona banków Polskość Znajomość lokalnych potrzeb Dopasowanie oferty do potrzeb klientów Wygodna obsługa, brak kolejek, przyjemna atmosfera „nie moloch” Małe placówki Stabilność Banki nie podejmują ryzykownych działań

11 Wnioski i rekomendacje

12 Godny polecenia Analiza odpowiedzi na pytania otwarte
„Co przychodzi pani/u do głowy kiedy słyszy pan/i określenie bank spółdzielczy” wspiera i potwierdza informacje uzyskane w pytaniach zamkniętych. Wynika z niej, że „bank spółdzielczy” to bank kojarzony z pewnego rodzaju wspólnotą, rolnictwem, małymi miejscowościami i wsiami, który jest postrzegany jako przyjazny, dostępny, rzetelny, wiarygodny, stabilny i dobrze znający lokalne potrzeby. Pytanie o chęć założenia konta w banku spółdzielczym ponownie wskazuje na brak barier – 45,6% klientów innych banków jest gotowych rozważyć taką możliwość, 12,8% jej nie wyklucza – daje to aż 58,5% potencjalnie zainteresowanych założeniem konta w banku spółdzielczym klientów innych banków. Od czego zależy ich ostateczna decyzja? Zapewne w dużym stopniu od oferty – jej atrakcyjności i dopasowania do potrzeb potencjalnych klientów. Mouth to mouth – najważniejszy czynnik, 53% klientów banków spółdzielczych zdecydowanie poleci go swoim znajomym.

13 Znany Bank spółdzielczy jest dość dobrze znany – spontanicznie wymienia go ponad 20% uczestników badania – w większości pochodzących ze wsi i małych miast Bankowi spółdzielczemu przypisywane są tak istotne cechy jak: polski (85,5%), długa tradycja (68,1%), dla każdego (67,9%), przyjazny (67,2%), budzący sympatię (62,5%), uczciwy (61,5%), godny zaufania (61,3%), stabilny (54,8%), profesjonalny (56,3%) Cechy te dotyczą dwóch bardzo istotnych dla banku obszarów – zaufania, jakie budzi (uczciwy, godny zaufania, stabilny, profesjonalny, długa tradycja) oraz pozytywnego stosunku emocjonalnego, bliskości (dla każdego, przyjazny, budzący sympatię).

14 Definicja spółdzielczości - potrzeba edukacji
Badanie wykazało więc, że potencjał banku spółdzielczego jest bardzo duży. Tworzą go: Powszechna znajomość kategorii Wizerunek banku stabilnego i godnego zaufania Wyróżniająca bank polskość , będąca jednym z elementów tworzących poczucie bliskości oraz długa tradycja, stanowiąca dowód jego wiarygodności Pozytywny stosunek emocjonalny, brak barier Szereg pozytywnych atrybutów przypisywanych bankowi przez przedstawicieli każdej z grup wiekowych w niemal równym stopniu Definicja spółdzielczości nie jest jasna dla Polaka – istnieje silna potrzeba kampanii edukacyjnej, czym jest bankowość spółdzielcza


Pobierz ppt "Banki spółdzielcze w oczach Polaków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google