Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny Spędzanie czasu wolnego przez młodzież z terenu miasta i gminy Wadowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny Spędzanie czasu wolnego przez młodzież z terenu miasta i gminy Wadowice."— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny Spędzanie czasu wolnego przez młodzież z terenu miasta i gminy Wadowice.

2 Tematem niniejszego projektu było badanie opinii młodzieży na temat spędzania wolnego czasu. Projekt zrealizowany został na podstawie badania przeprowadzonego metodą sondażu diagnostycznego, w którym jako technikę wykorzystano ankiety, a narzędziem został kwestionariusz ankiety.

3 Nasze badanie obejmowało młodzież miejską i wiejską. W sumie ankietowano 83 osoby (61 osób w mieście i 22 osoby na wsi).

4 Struktura płci pośród ankietowanych w mieście:

5 Struktura płci pośród ankietowanych na wsi:

6 Wśród badanych pojęcie wolnego czasu zna i rozumie 76% ankietowanych, pozostali, to jest 24%, nie potrafi jednoznacznie określić, jak rozumieć czas wolny.

7 Wykres przedstawiający odpowiedzi na temat znajomości pojęcia wolnego czasu:

8 Osoby, które umieją zdefiniować pojęcie czasu wolnego, utożsamiają je najczęściej z chwilą wolną, dla siebie, w której nie mają żadnych obowiązków i sami mogą zdecydować, na co przeznaczają swój zdecydować, na co przeznaczają swój wolny czas. wolny czas.

9 Miejsca, gdzie młodzież najchętniej spędza wolny czas. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że młodzież wiejska i miejska najchętniej spędza go w domu, na kolejnym miejscu są domy znajomych.

10 Wykres przedstawiający odpowiedzi na pytanie o miejsce spędzania wolnego czasu dla ankietowanych w mieście.

11 Wykres przedstawiający odpowiedzi na pytanie o miejsce spędzania wolnego czasu dla ankietowanych na wsi.

12 Swój wolny czas młodzież na wsi poświęca najczęściej słuchaniu muzyki.

13 Młodzież w mieście, w wolnym czasie najchętniej spotyka się ze znajomymi.

14 Młodzież, a rodzice. W mieście i na wsi rodzice W mieście i na wsi rodzice w przeważającej części interesują się, jak i gdzie ich dzieci spędzają swój wolny czas. w przeważającej części interesują się, jak i gdzie ich dzieci spędzają swój wolny czas.

15 Na ogół ankietowani uczniowie lubią spędzać czas z rodzicami. Chęć spędzania czasu wolnego z rodzicami wynika z faktu, że organizują oni ciekawe wyjazdy i spełniają zachcianki dzieci.

16 Dość niepokojący jest fakt, że młodzież w czasie wolnym nudzi się, dotyczy to zarówno młodzieży miejskiej, jak i wiejskiej. Dotyczy to ponad 60% respondentów.

17

18 Aby czas wolny zorganizowany był w sposób przemyślany, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Zależności te przedstawiają poniższe wykresy.

19 Warunki potrzebne do zagospodarowania czasu wolnego w mieście:

20 Warunki potrzebne do zagospodarowania czasu wolnego na wsi:

21 Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku warunkiem podstawowym jest dobre samopoczucie, równie ważna jest pomysłowość i odpowiednie towarzystwo. Nie bez wpływu pozostają również środki finansowe.

22 Podzielone są opinie na temat wpływu pory roku na organizację czasu wolnego. Zebrane wyniki przedstawiają poniższe wykresy.

23 Opinia badanych w mieście.

24 Opinia badanych na wsi: Opinia badanych na wsi:

25 W okresie letnim w jednej, jak i w drugiej grupie przeważa uprawianie sportów, ale w przypadku młodzieży wiejskiej równie ważną rolę pełnią zorganizowane formy wypoczynku, takie jak kolonie czy obozy. W okresie zimowym dużą popularnością cieszy się uprawianie sportów zimowych, jednak równie zajmującym zajęciem jest spędzanie czasu przed komputerem i telewizorem.

26

27 Sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież miejską i wiejską są do siebie bardzo zbliżone. Młodzież miejska chętniej spotyka się ze znajomymi, natomiast młodzież wiejska najchętniej słucha muzyki. Dla jednej jak i drugiej grupy dobre samopoczucie odgrywa najważniejszą rolę w spędzaniu wolnego czasu. Dla młodzieży miejskiej istotna jest również pora roku. Rodzice mają wpływ na spędzanie wolnego czasu przez młodzież. Negatywny fakt zaobserwowany w przeprowadzonym badaniu ponad 60% młodzieży nudzi się w czasie wolnym. Wnioski wyciągnięte z naszego badania: 1. Zaobserwowano brak większych różnic między sposobem spędzania wolnego czasu przez młodzież miejską i wiejską. 2. Młodzież powinna więcej wolnego czasu poświęcać różnego rodzaju aktywności fizycznej. 3. Należy zachęcać młodzież do aktywności fizycznej.

28 Ankieta została opracowana na potrzeby Projektu Edukacyjnego realizowanego przez grupę uczniów z klasy IIb w składzie: Justyna Ciepły Justyna Ciepły Julia Adamczyk Julia Adamczyk Justyna Kowalówka Justyna Kowalówka Klaudia Mirocha Klaudia Mirocha Piotr Kania Piotr Kania Grzegorz Talar Grzegorz Talar


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny Spędzanie czasu wolnego przez młodzież z terenu miasta i gminy Wadowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google