Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny Spędzanie czasu wolnego przez młodzież z terenu miasta i gminy Wadowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny Spędzanie czasu wolnego przez młodzież z terenu miasta i gminy Wadowice."— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny Spędzanie czasu wolnego przez młodzież z terenu miasta i gminy Wadowice.

2 Tematem niniejszego projektu było
badanie opinii młodzieży na temat spędzania wolnego czasu. Projekt zrealizowany został na podstawie badania przeprowadzonego metodą sondażu diagnostycznego, w którym jako technikę wykorzystano ankiety, a narzędziem został kwestionariusz ankiety.

3 Nasze badanie obejmowało młodzież
miejską i wiejską. W sumie ankietowano 83 osoby (61 osób w mieście i 22 osoby na wsi).

4 Struktura płci pośród ankietowanych w mieście:

5 Struktura płci pośród ankietowanych na wsi:

6 Wśród badanych pojęcie wolnego czasu
zna i rozumie 76% ankietowanych, pozostali, to jest 24%, nie potrafi jednoznacznie określić, jak rozumieć czas wolny.

7 Wykres przedstawiający odpowiedzi na temat znajomości pojęcia wolnego czasu:

8 Osoby, które umieją zdefiniować pojęcie
czasu wolnego, utożsamiają je najczęściej z chwilą wolną, dla siebie, w której nie mają żadnych obowiązków i sami mogą zdecydować, na co przeznaczają swój wolny czas.

9 Miejsca, gdzie młodzież najchętniej spędza wolny czas.
Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że młodzież wiejska i miejska najchętniej spędza go w domu, na kolejnym miejscu są domy znajomych.

10 Wykres przedstawiający odpowiedzi na pytanie o miejsce spędzania wolnego czasu dla ankietowanych w mieście.

11 Wykres przedstawiający odpowiedzi na pytanie o miejsce spędzania wolnego czasu dla ankietowanych na wsi.

12 Swój wolny czas młodzież na wsi poświęca najczęściej słuchaniu muzyki.

13 Młodzież w mieście, w wolnym czasie najchętniej spotyka się ze znajomymi.

14 Młodzież, a rodzice. W mieście i na wsi rodzice
w przeważającej części interesują się, jak i gdzie ich dzieci spędzają swój wolny czas.

15 Na ogół ankietowani uczniowie lubią
spędzać czas z rodzicami. Chęć spędzania czasu wolnego z rodzicami wynika z faktu, że organizują oni ciekawe wyjazdy i spełniają zachcianki dzieci.

16 Dość niepokojący jest fakt, że młodzież w
czasie wolnym nudzi się, dotyczy to zarówno młodzieży miejskiej, jak i wiejskiej. Dotyczy to ponad 60% respondentów.

17

18 Aby czas wolny zorganizowany był w
sposób przemyślany, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Zależności te przedstawiają poniższe wykresy.

19 Warunki potrzebne do zagospodarowania czasu wolnego w mieście:

20 Warunki potrzebne do zagospodarowania czasu wolnego na wsi:

21 Zarówno w jednym, jak i w drugim
przypadku warunkiem podstawowym jest dobre samopoczucie, równie ważna jest pomysłowość i odpowiednie towarzystwo. Nie bez wpływu pozostają również środki finansowe.

22 Podzielone są opinie na temat wpływu pory
roku na organizację czasu wolnego. Zebrane wyniki przedstawiają poniższe wykresy.

23 Opinia badanych w mieście.

24 Opinia badanych na wsi:

25 W okresie letnim w jednej, jak i w drugiej
grupie przeważa uprawianie sportów, ale w przypadku młodzieży wiejskiej równie ważną rolę pełnią zorganizowane formy wypoczynku, takie jak kolonie czy obozy. W okresie zimowym dużą popularnością cieszy się uprawianie sportów zimowych, jednak równie zajmującym zajęciem jest spędzanie czasu przed komputerem i telewizorem.

26

27 Sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież miejską i wiejską są do siebie bardzo zbliżone. Młodzież miejska chętniej spotyka się ze znajomymi, natomiast młodzież wiejska najchętniej słucha muzyki. Dla jednej jak i drugiej grupy dobre samopoczucie odgrywa najważniejszą rolę w spędzaniu wolnego czasu. Dla młodzieży miejskiej istotna jest również pora roku. Rodzice mają wpływ na spędzanie wolnego czasu przez młodzież. Negatywny fakt zaobserwowany w przeprowadzonym badaniu ponad 60% młodzieży nudzi się w czasie wolnym. Wnioski wyciągnięte z naszego badania: 1. Zaobserwowano brak większych różnic między sposobem spędzania wolnego czasu przez młodzież miejską i wiejską. 2. Młodzież powinna więcej wolnego czasu poświęcać różnego rodzaju aktywności fizycznej. 3. Należy zachęcać młodzież do aktywności fizycznej.

28 Ankieta została opracowana na potrzeby
Projektu Edukacyjnego realizowanego przez grupę uczniów z klasy IIb w składzie: Justyna Ciepły Julia Adamczyk Justyna Kowalówka Klaudia Mirocha Piotr Kania Grzegorz Talar


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny Spędzanie czasu wolnego przez młodzież z terenu miasta i gminy Wadowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google