Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja recepcji i wejścia głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Autorzy: Grażyna Kida-Purpurowicz Kinga Augustin-Gutkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja recepcji i wejścia głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Autorzy: Grażyna Kida-Purpurowicz Kinga Augustin-Gutkowska."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja recepcji i wejścia głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Autorzy: Grażyna Kida-Purpurowicz Kinga Augustin-Gutkowska Aniela Berek Barbara Kledyńska Ameryka, 2009-03-02

2 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Dawniej Obecnie

3 Obszary wymagające zmian: 1) wejście główne szpitala stan obecny - klasyczne, drewniane, ręcznie otwierane drzwi - brak wózkowni i miejsca na odpoczynek - brak zadaszenia nad podjazdem i schodami zakładane rezultaty - przeszklone drzwi, automatycznie otwierane - powstanie holu: miejsca na wózki i odpoczynek - modernizacja schodów, nowoczesny podjazd

4 2) recepcja stan obecny - powierzchnia 6m², w tym ksero - brak szatni, monitoringu - 1 linia telefoniczna - 2 osoby znające j. angielski zakładane rezultaty - zwiększenie powierzchni użytkowej do 24m² - wydzielenie szatni i ksero, stworzenie stanowiska monitoringu - uruchomienie 2 linii telefonicznej - kurs j. angielskiego i szkolenia doskonalące

5 Plan realizacji projektu: Prace budowlane - opracowanie projektu i kosztorysu recepcji oraz wejścia szpitalnego - pozyskanie środków na realizację projektu - wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu - ustalenie osób odpowiedzialnych za nadzór prowadzonych prac remontowo-budowlanych Monitoring Stworzenie odrębnego projektu, w tym: - wyznaczenie obszaru objętego monitoringiem - wstępny kosztorys - założenie aparatury monitorującej obiekt przez firmę zewnętrzną wyłonioną podczas przetargu

6 Plan realizacji projektu: Pracownicy recepcji - weryfikacja umiejętności: rozmowy, opinie, ankiety - ustalenie zakresu szkoleń podnoszących kwalifikacje - opracowanie tematyki szkoleń - wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za opracowanie i przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych - zorganizowanie kursu j. angielskiego

7 Czynniki wpływające na możliwość realizacji projektu: Czynniki sprzyjające: - sporządzony i zatwierdzony projekt - pozyskane fundusze - wyłonieni w drodze przetargu – wykonawcy i osoby nadzorujące realizację prac budowlanych - realizacja większości szkoleń, w oparciu o własną bazę szpitala (pracownicy) - krótkoterminowość realizacji projektu - młoda kadra, chętna do podnoszenia kwalifikacji

8 Czynniki wpływające na możliwość realizacji projektu: Czynniki utrudniające: - brak funduszy na realizację monitoringu - młoda, rotująca się kadra (odejście pracownika wyszkolonego) - pozyskanie środków na zorganizowanie kursu j. angielskiego - opóźnienie modernizacji recepcji – brak funduszy na wyposażenie Ocena szans realizacji projektu: - potrzeby szpitala – ustawiczne dążenie do poprawy jakości świadczonych usług - akceptacja Dyrekcji Szpitala - zabezpieczenie finansowe na większość celów projektu - rozpoczęcie realizacji projektu

9 Kontrola realizacji projektu: Do chwili obecnej wykonano Prace budowlane - został opracowany projekt i kosztorys - podpisano umowę na pozyskanie środków na realizację projektu - na przebudowę wejścia głównego zgromadzono środki własne - wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę projektu - wybrano osoby odpowiedzialne za nadzór prac remontowo-budowlanych - wyznaczono datę zakończenia prac dot. wejścia szpitala, do 30 września b.r.

10 Kontrola realizacji projektu: Pracownicy recepcji - od 1 maja b.r. funkcjonuje drugi nr telefonu (inf. umieszczono na www.ameryka.com.pl i poinformowano wszystkie komórki szpitala)www.ameryka.com.pl - opracowano i poddano analizie ankietę p.t. Badania zadowolenia z obsługi recepcji, skierowaną do rodziców, opiekunów, pacjentów, pracowników szpitala - zakupiono białe bluzki w celu ujednolicenia stroju

11 Inne istotne elementy projektu: Analiza ankiet - konieczność poprawy sposobu komunikacji (zespół psychologów szpitala -cykl szkoleń) - szkolenia z zakresu udzielania informacji dot. działania poszczególnych działów szpitala - wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację szkoleń

12 Budżet projektu: Lp.Zakres rzeczowyWartość brutto w zł. Koszty w poszczególnych miesiącach 2009 r. VVIIVIIIIXXXI 1Projekt przebudowy i kosztorys recepcji oraz wejścia głównego 9150 2Roboty budowlane (wejście główne i recepcja), w tym: 138750 roboty rozbiórkowe, ziemne, murowe 14000 roboty konstrukcyjne. drewniane, pokryciowe, stolarka otworowa 61000 wykonanie podłoża, posadzki, okładzin ściennych, balustrad 17000 stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 2175021000 elewacja i zagospodarowanie terenu 4000

13 Budżet projektu: Lp.Zakres rzeczowyWartość brutto w zł. Koszty w poszczególnych miesiącach 2009 r. VVIIVIIIIXXXI 3Nadzór autorski i budowlany nad realizacją projektu 2100150300160050 4Wykonanie linii telefonicznej i montaż aparatu telefonicznego 260 5Koszt 3-miesięcznego kursu języka angielskiego 39001300 Razem:15416095602205011460053501300

14 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Modernizacja recepcji i wejścia głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Autorzy: Grażyna Kida-Purpurowicz Kinga Augustin-Gutkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google