Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Pilotaż 2 lipca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Pilotaż 2 lipca 2013."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Pilotaż 2 lipca 2013

2 Wdrożenie pilotażowe w 53 placówkach do dnia 2 września 2013 r. Założenia Produkcyjne wdrożenie pilotażowe planowane jest do dnia 2 września 2013 r. i obejmuje: 1.Wdrożenie modułów pomocniczych (rejestr jednostek, rejestr dzieci i młodzieży, rejestr rodziców i opiekunów) 2.Wdrożenie modułu Sekretariat. 3.Wdrożenie modułu Kadry. 4.Wdrożenie modułu Zasoby. 5.Wdrożenie modułu Arkusz Organizacyjny. 6.Wdrożenie modułu Plan Lekcji. 7.Wdrożenie modułu Księga Zastępstw. 8.Wdrożenie modułu Dziennik Elektroniczny.

3 Wdrożenie pilotażowe w 53 placówkach do dnia 2 września 2013r. Założenia Produkcyjne wdrożenie pilotażowe planowane jest do dnia 2 września 2013 r. i obejmuje: 1.Wdrożenie modułów pomocniczych (rejestr jednostek, rejestr dzieci i młodzieży, rejestr rodziców i opiekunów). 2.Wdrożenie modułu Sekretariat. 3.Wdrożenie modułu Kadry. 4.Wdrożenie modułu Zasoby. 5.Wdrożenie modułu Arkusz Organizacyjny. 6.Wdrożenie modułu Plan Lekcji. 7.Wdrożenie modułu Księga Zastępstw. 8.Wdrożeninie modułu Dziennik Elektroniczny.

4 SYSTEM ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ – SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZNIEM Moduły: Globalny rejestr dzieci i młodzieży, Globalny rejestr rodziców i opiekunów prawnych; Sekretariat. Uruchomiony dla szkół: 22 marca 2013r. Uporządkowana baza uczniów Ograniczona funkcjonalność w obszarach powiązanych z innymi modułami (np. możliwość druku świadectw powiązany jest z modułem dziennik elektroniczny). Obecnie:

5 Obszar - Organizacja Pracy Jednostki Moduł - Globalny Rejestr Jednostek Zweryfikowano zmigrowane dane w GRJ. Podstawowe informacje wprowadzone w WED: - statutowa nazwa jednostki, - typ, - kod, - adres, - imię i nazwisko dyrektora, - NIP, regon, - jednostki wchodzące w skład zespołu. Dodatkowe informacje wprowadzane są przez szkołę: - zarządzanie szkołą, - informacje o szkole, - nadzór, - informacje dodatkowe.

6 Wdrożenie pilotażowe w 53 placówkach do dnia 2 września 2013r. Założenia Produkcyjne wdrożenie pilotażowe planowane jest do dnia 2 września 2013 r. obejmuje: 1.Wdrożenie modułów pomocniczych (rejestr jednostek, rejestr dzieci i młodzieży, rejestr rodziców i opiekunów) 2.Wdrożenie modułu Sekretariat. 3.Wdrożenie modułu Kadry. 4.Wdrożenie modułu Zasoby. 5.Wdrożenie modułu Arkusz Organizacyjny. 6.Wdrożenie modułu Plan Lekcji. 7.Wdrożenie modułu Księga Zastępstw. 8.Wdrożeninie modułu Dziennik Elektroniczny.

7 Moduł ERP – Kadry 18 czerwca 2013 - start w 10 placówkach (bez powtórnego szkolenia): P nr 12, 27, 110 SP nr 22, 99, 107 G nr 3, 13, LO nr X ZS nr 14. 18-21 czerwca 2013 - szkolenia przypominające dla pracowników kadrowych: ZŻP nr 2, 3 P nr 13, 87, 136, 140, 147, 148 SP nr 68, 91, 109 ZSP nr 3, 18 G nr 2, 6, 16, 24, 25, 30, 40 LO nr VII; ZSO nr 3, 5, ZS nr 2, 5, 10, 18, ZSEA, ZSG, ZSTiE SOSW nr 1, PPP nr 1, CKP, CKU, MDK-F, Zespół CEKDiM. 1 lipca 2013 - spotkanie z 10 pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie kadr

8 Moduł ERP – Kadry Planowana migracja danych od 5 lipca 2013 r. – zespół HelpDESK Szkoła Podstawowa nr 107 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Gimnazjum nr 27 Gimnazjum nr 30 Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespół Szkół nr 24 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych Zespół Szkół nr 5 Nie jest możliwa ponowna migracja danych z jednostek, w których została już przeprowadzona. Nie ma możliwości migracji danych z jednostek pracujących na systemach innych niż VULCAN. Dla jednostek obsługiwanych przez ZOJM, możliwa była/jest migracja z systemu VULCAN ZOJM.

9 Wdrożenie pilotażowe w 53 placówkach do dnia 2 września 2013r. Założenia Produkcyjne wdrożenie pilotażowe planowane jest do dnia 2 września 2013 r. i obejmuje: 1.Wdrożenie modułów pomocniczych (rejestr jednostek, rejestr dzieci i młodzieży, rejestr rodziców i opiekunów) 2.Wdrożenie modułu Sekretariat. 3.Wdrożenie modułu Kadry. 4.Wdrożenie modułu Zasoby. 5.Wdrożenie modułu Arkusz Organizacyjny. 6.Wdrożenie modułu Plan Lekcji. 7.Wdrożenie modułu Księga Zastępstw. 8.Wdrożeninie modułu Dziennik Elektroniczny.

10 Moduł ZASOBY Ewidencja i utrzymanie nieruchomości i zasobów lokalowych Założono konta i utworzono dostępy dla osób odpowiedzialnych z placówek za wprowadzenie danych Przeprowadzono szkolenia z jednostkami pilotażowymi z wprowadzania danych w zakresie modułu ZASOBY niezbędnych do ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO Dane należy uzupełnić do 12 lipca 2013r. w następnej kolejności należy uzupełnić pomieszczenia i pozostałe dane budynku Proszę pamiętać o usunięciu budynku testowego!!!

11 Moduł ZASOBY Ewidencja i utrzymanie nieruchomości i zasobów lokalowych ZASOBY ARKUSZ ORGANIZACYJNY Działka Budynek Pomieszczenia Miejsca w klasach Wyposażenie -powierzchnia użytkowa budynku - pomieszczenia (sale, nr Sali, ilość zajęć które mogą się odbywać jednocześnie, liczba stanowisk) - Komputery (w księgach inwentarzowych) PLAN LEKCJI - maksymalna liczba miejsc, optymalna liczba miejsc, liczba stanowisk (klasy, blok sportowy etc.) Przepływ danych

12 Plany Moduł ZASOBY Szkolenia z pozostałego zakresu: Księgi inwentarzowe Media Instalacje Przeglądy i konserwacja Rezerwacje Awarie i potrzeby remontowe Szkolenie lipiec 2013r.

13 Wdrożenie pilotażowe w 53 placówkach do dnia 2 września 2013r. Założenia Produkcyjne wdrożenie pilotażowe planowane jest do dnia 2 września 2013 r. i obejmuje: 1.Wdrożenie modułów pomocniczych (rejestr jednostek, rejestr dzieci i młodzieży, rejestr rodziców i opiekunów) 2.Wdrożenie modułu Sekretariat. 3.Wdrożenie modułu Kadry. 4.Wdrożenie modułu Zasoby. 5.Wdrożenie modułu Arkusz Organizacyjny. 6.Wdrożenie modułu Plan Lekcji. 7.Wdrożenie modułu Księga Zastępstw. 8.Wdrożeninie modułu Dziennik Elektroniczny.

14 Plany Moduł Arkusz Organizacyjny Dwie tury szkoleń: Lipiec 2013r. Sierpień 2013r. Wprowadzenie danych do systemu, po zakończeniu arkuszy w aktualnym systemie, do dnia 30 sierpnia 2013r. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego do dnia 2 września 2013r.

15 Wdrożenie pilotażowe w 53 placówkach do dnia 2 września 2013r. Założenia Produkcyjne wdrożenie pilotażowe planowane jest do dnia 2 września 2013 r. i obejmuje: 1.Wdrożenie modułów pomocniczych (rejestr jednostek, rejestr dzieci i młodzieży, rejestr rodziców i opiekunów) 2.Wdrożenie modułu Sekretariat. 3.Wdrożenie modułu Kadry. 4.Wdrożenie modułu Zasoby. 5.Wdrożenie modułu Arkusz Organizacyjny. 6.Wdrożenie modułu Plan Lekcji. 7.Wdrożenie modułu Księga Zastępstw. 8.Wdrożeninie modułu Dziennik Ucznia.

16 Plany Moduł Plan lekcji Dwie tury szkoleń: -Lipiec 2013 r. -Sierpień 2013 r. Wprowadzenie danych do systemu do dnia 30 sierpnia 2013 r.

17 Wdrożenie pilotażowe w 53 placówkach do dnia 2 września 2013r. Założenia Produkcyjne wdrożenie pilotażowe planowane jest do dnia 2 września 2013 r. i obejmuje: 1.Wdrożenie modułów pomocniczych (rejestr jednostek, rejestr dzieci i młodzieży, rejestr rodziców i opiekunów) 2.Wdrożenie modułu Sekretariat. 3.Wdrożenie modułu Kadry. 4.Wdrożenie modułu Zasoby. 5.Wdrożenie modułu Arkusz Organizacyjny. 6.Wdrożenie modułu Plan Lekcji. 7.Wdrożenie modułu Księga Zastępstw. 8.Wdrożenie modułu Dziennik Elektroniczny.

18 Plany Moduł Księga zastępstw Dwie tury szkoleń: -Lipiec 2013 r. -Sierpień 2013 r. Wprowadzenie danych do systemu do dnia 30 sierpnia 2013 r.

19 Wdrożenie pilotażowe w 53 placówkach do dnia 2 września 2013r. Założenia Produkcyjne wdrożenie pilotażowe planowane jest do dnia 2 września 2013 r. i obejmuje: 1.Wdrożenie modułów pomocniczych (rejestr jednostek, rejestr dzieci i młodzieży, rejestr rodziców i opiekunów) 2.Wdrożenie modułu Sekretariat. 3.Wdrożenie modułu Kadry. 4.Wdrożenie modułu Zasoby. 5.Wdrożenie modułu Arkusz Organizacyjny. 6.Wdrożenie modułu Plan Lekcji. 7.Wdrożenie modułu Księga Zastępstw. 8.Wdrożenie modułu Dziennik Elektroniczny.

20 Plany Moduł Dziennik elektroniczny Szkolenia: - sierpień 2013 r. Wprowadzenie danych do systemu do dnia 15 września 2013 r.

21 Zgłaszanie incydentów/problemów HelpDESK EDU Zgłoszenia od pracowników szkół telefonicznie 071 777 90 99 przez komputer adres: helpdesk.um.wroc.pl Zgłoszenia od uczniów i rodziców wychowawca klasy, sekretariat telefonicznie Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca 071 777 77 77

22 Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Pilotaż 2 lipca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google