Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje w zakresie możliwości poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje w zakresie możliwości poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Informacje w zakresie możliwości poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

2 [dane w tys. zł] Źródło: dane na podstawie sprawozdań finansowych zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego DANE FINANSOWE

3 Źródło: dane na podstawie sprawozdań finansowych zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego Podstawowe wielkości finansowe SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. za okres 01.01.2012 - 30.04.2012 [zł]

4 Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej Górze Planowane przychody z NFZ na 2012 r. Źródło: SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

5 Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej Górze Stan zatrudnienia [w osobach] Źródło: SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

6 Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej Górze Ścieżka przekształcenia Szpitala w Gorzowie Wlkp. w Spółkę Prawa Handlowego 1. Przyjęcie stanowiska w sprawie przekształcenia. 2. Podjęcie działań w zakresie: 2 a: przygotowania Uchwały o przekształceniu, 2 b: przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie przekształcenia, 2 c: opracowanie przez dyrektora jednostki kwestionariusza przekształcenia Szpitala w spółkę kapitałową oraz przygotowanie17 załączników niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia, 2 d: opracowanie przez dyrektora jednostki programu naprawczego. 3. Wyrażenie zgody przez Sejmik Województwa (sesja jesienna) na przekształcenie Szpitala w Gorzowie Wlkp w Spółkę Prawa Handlowego. 4. Opracowanie przez organ założycielski aktu przekształcenia w społkę kapitałową Szpitala 5. Przygotowanie przez dyrektora jednostki wszystkich dokumentów niezbędnych do wpisania spółki do KRRS-u.

7 Departament Ochrony Zdrowia Zagrożenia krótkie ustawowe terminy od czasu podjęcia uchwały przez Sejmik poprzez wpis do Rejestru Wojewody, KRSS – u i uzyskania dotacji, opór społeczny przed planowanymi zmianami, ryzyko nieskorzystania z dotacji ze względu na zbyt ograniczone środki w stosunku do problemu w skali kraju - zabezpieczenie w budżecie Ministerstwa Zdrowia (1,4 mld złotych przy zadłużeniu jednostek w kraju na ponad 10 mld złotych); ograniczone środki z NFZ na realizację świadczeń w stosunku do potrzeb zdrowotnych i potencjału szpitali;

8 Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej Górze Przewidywane korzyści przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - korzyści dla Województwa Lubuskiego Uzyskanie przez Województwo Lubuskie wsparcia finansowego w postaci dotacji i umorzenia części przejętych po przekształconym spzoz-ie zobowiązań; Przejrzysty nadzór właścicielski; Poprawa jakości i dostępności udzielanych przez Szpital świadczeń medycznych;

9 Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej Górze Możliwa do uzyskania przez Województwo Lubuskie pomoc finansowa z budżetu państwa Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

10 Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej Górze Przewidywane korzyści przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - korzyści dla Jednostki zmniejszenie kosztów finansowych wynikających z obsługi zobowiązań (na dzień dzisiejszy jest to koszt ok. 500 tys. zł miesięcznie); poprawa płynności finansowej poprzez m.in. zredukowanie kwoty zobowiązań wynikającej z zawartych porozumień, które na dzień dzisiejszy stanowią dodatkowe obciążenie Jednostki w wysokości 5 mln zł miesięcznie; zwiększenie wiarygodności wśród dostawców przekładające się w sposób bezpośredni na negocjowane ceny dostaw; efektywniejszy sposób zarządzania;

11 Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej Górze cd. Przewidywane korzyści przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – korzyści dla Jednostki większa możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych; poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych; możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ; przejrzysta gospodarka finansowa w zakresie zarządzania wewnątrz Spółki i jej funkcjonowania w otoczeniu ;

12 Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej Górze Działania podejmowane przez Marszałka Województwa Lubuskiego w zakresie poprawy dramatycznej sytuacji Szpitala w Gorzowie Wlkp. 12.01.2012 r. Marszałek Elżbieta Polak spotkała się w Warszawie z wiceministrem zdrowia Markiem Haberem. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości nowych rozwiązań finansowych dla zadłużonych szpitali w kontekście ustawy o działalności leczniczej; 5.04.2012 r. Marszałek Elżbieta Polak spotkała się w Ministerstwie Zdrowia z Aleksandrem Soplińskim, wiceministrem. Rozmowy dotyczyły możliwości oddłużenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.; Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości pozyskania dotacji; Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia potwierdzająca możliwość pozyskania dotacji w kwotach wskazanych w wystąpieniu.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacje w zakresie możliwości poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google