Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bielsko-Biała, wrzesień 2007 r. BIELSKO – BIAŁA MIASTO MIASTOPRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bielsko-Biała, wrzesień 2007 r. BIELSKO – BIAŁA MIASTO MIASTOPRZEDSIĘBIORCZOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 Bielsko-Biała, wrzesień 2007 r. BIELSKO – BIAŁA MIASTO MIASTOPRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2 Położenie Bielsko-Biała znajduje się w południowej części województwa śląskiego i jest nie tylko jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, ale również prężnym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym. Atutem miasta jest jego położenie na szlaku tranzytowym, wiodącym z północy na południe Europy. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

3 W Bielsku-Białej krzyżują się międzynarodowe drogi: nr E 75 i nr E 462, a także drogi krajowe: nr 52, nr 1 – wiodąca do przejścia granicznego w Cieszynie (PL/CZ) i 69 – wiodąca do przejścia granicznego w Zwardoniu (PL/SK). Najbliższe porty lotnicze: Katowice-Pyrzowice - 85 km Kraków-Balice km Ostrawa (CZ) - 65 km Położenie Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

4 Dane statystyczne powierzchnia : 125 km 2 ludność : 176,9 tys. mieszkańców (2007 r.) Żródło: GUS, 2006 r. struktura ludności wg wieku Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

5 zatrudnienie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto sektor publiczny – 2 524,57 zł (ok. 664,00 )* sektor prywatny – 2 289,86 zł (ok. 602,00 )* Żródło: GUS, 2006 r. Dane statystyczne * przy kursie 1 = 3,8 zł Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

6 Żródło: GUS, 2007 r. stopa bezrobocia w Bielsku-Białej – 5,3% (marzec 2008 r.) struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia Dane statystyczne Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

7 Żródło: GUS, 2006 r. * w tym: obsługa nieruchomości i firm; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; budownictwo; transport, gospodarka magazynowa i łączność; ochrona zdrowia i pomoc społeczna; działalność usługowa komunalna i społeczna; hotele i restauracje; edukacja; inne Przychody z całokształtu działalności wg sektorów i branż PKD w roku 2006: Dane statystyczne Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

8 Dane statystyczne Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych w roku 2006: Żródło: GUS, 2006 r. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

9 Dane statystyczne Żródło: GUS, 2006 r. Sekcje PKD w gospodarce Bielska-Białej: Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

10 Gałęzie gospodarki Motoryzacja Przemysł lekki Przemysł spożywczy Przemysł budowlany IT Przemysł chemiczny Przemysł metalowy Przemysł elektromaszynowy Logistyka Przemysł drzewno-papierniczy Przemysł elektrotechniczny Przemysł lotniczy Przemysł maszynowy Przemysł energetyczny Przemysł paliwowo- energetyczny Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

11 Największe przedsiębiorstwa przemysłowe Fiat Auto Poland S.A. Fiat GM-Powertrain Polska Sp. z o.o. Teksid Aluminium Poland Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Finnveden Polska S.A. Adler Polska Sp. z o.o. Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o.o. Magneti Marelli Sp. z o.o. Techmex S.A. GE Power Controls Sp. z o.o. Galwano-Technika I Sp. z o.o. Fiat Services Sp. z o.o. Hutchinson Poland Sp. z o.o. Philips Lighting Sp. z o.o. Ti Poland Sp. z o.o. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

12 Oprócz przemysłu znakomicie rozwinięta jest w Bielsku-Białej branża handlu i usług. Zamożność i potencjał nabywczy tutejszej społeczności sprawiły, że ulokowały się w Bielsku liczne hipermarkety (Auchan, Carrefour, Tesco, Castorama, Macro Cash & Carry, Leroy Merlin, centrum handlu i rozrywki Sfera.) Usługi i handel W Bielsku-Białej zlokalizowane są liczne firmy sektora usług. Szczególnie rozwinięta jest branża usług finansowych. Swoje siedziby w mieście ma m.in. : 57 oddziałów światowych i krajowych banków, 37 firm ubezpieczeniowych, 9 domów maklerskich i inwestycyjnych. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

13 Instytucje wspierające przedsiębiorczość Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu Regionalna Izba Handlu i Przemysłu Inicjatywa Mikro Inicjatywa Mikro Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

14 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Bielsku-Białej została utworzona w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Władze Bielska-Białej widząc potrzebę rozwoju miasta oraz wspierania przedsiębiorczości podjęły w 1999 r. decyzję o objęciu wybranych terenów miasta obszarem KSSE. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenach KSSE w Bielsku- Białej uzyskało 14 firm, z czego 5 nie zrealizowało jeszcze zaplanowanych inwestycji. Firmy obecnie działające zatrudniają łącznie 2870 pracowników. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) Ogółem KSSE w Bielsku-Białej zajmuje 54,33 ha i obejmuje 4 obszary miasta. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

15 Park PiU położony jest w przemysłowej części miasta przy drodze ekspresowej Katowice – Cieszyn i zajmuje pow. 5,12 ha. Celem przedsięwzięcia było stworzenie przy współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz jednostkami świadczącymi usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej. Park P i U Park Przemysłowy i Usługowy (Park PiU) Na terenie Parku PiU swoje siedziby mają: Hutchinson Poland Sp. z o.o. ś Hutchinson Poland Sp. z o.o. (światowy lider w produkcji wyrobów gumowych dla przemysłu motoryzacyjnego) Multiform Dariusz Krywult (f Multiform Dariusz Krywult (firma z branży motoryzacyjnej i budowlanej) Beskidzki Inkubator Technologiczny Beskidzki Inkubator Technologiczny Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

16 Mieści się na terenie Parku PiU. Powstał dzięki współpracy: Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Beskidzki Inkubator Technologiczny Powstanie inkubatora miało na celu: stworzenie dogodnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne technologie, stworzenie optymalnych warunków dla transferu wiedzy z ośrodków akademickich do przedsiębiorstw, ułatwienie dostępu do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym, doradztwo biznesowe oraz promocję firm działających w inkubatorze. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

17 Polityka proinwestycyjna Miasta Zachętą dla inwestorów w Bielsku-Białej jest zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Ulga dla inwestorów wynosi 50% stawki podatku na dany rok podatkowy na grunty, budynki, budowle lub ich części, jeśli przedsiębiorca utworzy minimum 5 nowych miejsc pracy. Im większa ilość zatrudnionych osób, tym dłuższy czas możliwego korzystania z ulgi. Zwolnienie przysługuje na okres: 1 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 5 miejsc pracy 2 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 15 miejsc pracy 3 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 50 miejsc pracy Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

18 W Bielsku-Białej istnieje możliwość zwolnienia z opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla osób: bezrobotnych, niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej. Polityka proinwestycyjna Miasta Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

19 Stawka procentowa opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w Bielsku-Białej wynosi: 4 % ceny dla nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę obiektami przemysłowymi, 6 % ceny dla nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę obiektami handlowymi i usługowymi. Polityka proinwestycyjna Miasta Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

20 Rynek nieruchomości Polski rynek nieruchomości mimo szybkiego rozwoju jest nadal mocno konkurencyjny w stosunku do państw Unii Europejskiej. Nieruchomości w Polsce są od 6 do 8 razy tańsze niż w innych krajach Europy Zachodniej Bielski rynek nieruchomości oferuje ceny niższe niż w innych, szybko rozwijających się miastach Polski. ceny sprzedaży mieszkań Warszawa 6 tys. zł/m 2 (ok.1764 /m 2 )* Kraków 6 tys. zł/m 2 (ok.1764 /m 2 )* Wrocław 4 tys. zł/m 2 (ok.1176 /m 2 )* Gdańsk 4 tys. zł/m 2 (ok.1176 /m 2 )* Poznań 4 tys. zł/m 2 (ok.1176 /m 2 )* Bielsko-Biała 3 tys.zł/m 2 (ok. 882 /m 2 )* ceny wynajmu mieszkania 2-pokojowego Warszawa2,0 tys. zł (ok. 588)* Kraków1,6 tys. zł (ok. 470)* Bielsko-Biała0,6 tys. zł (ok.176)* * przy kursie 1 = 3,4 zł Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rynek nieruchomości Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Źródło: opracowanie własne

21 ceny wynajmu powierzchni biurowych Warszawa53 zł/m 2 (ok. 15,6 /m 2 )* Kraków52 zł/m 2 (ok. 15,3 /m 2 )* Wrocław52 zł/m 2 (ok. 15,3 /m 2 )* Gdynia46 zł/m 2 (ok. 13,5 /m 2 )* Poznań52 zł/m 2 (ok. 15,3 /m 2 )* Bielsko-Biała45 zł/m 2 (ok. 13,2 /m 2 )* ceny wynajmu powierzchni magazynowych Warszawa21 zł /m 2 (ok. 6,18 /m 2 )* Kraków19 zł/m 2 (ok. 5,60 /m 2 )* Wrocław20 zł/m 2 (ok. 5,88 /m 2 )* Gdynia15 zł/m 2 (ok. 4,41 /m 2 )* Poznań17 zł/m 2 (ok. 5,00 /m 2 )* Bielsko-Biała10 zł/m 2 (ok. 2,94 /m 2 )* * przy kursie 1 = 3,4 zł Rynek nieruchomości Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Źródło: opracowanie własne

22 Położenie i statystyka Struktura przemysłu Miasto w rankingach Bielsko-Biała osiąga doskonałe wyniki w rankingach miast i samorządów, które corocznie publikowane są w Rzeczpospolitej, magazynie Forbes oraz samorządowym piśmie Wspólnota. Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu* wg Forbes ( r.) MiejsceMiastoLudność Nowo założone firmy 1.Gdynia Bielsko-Biała Częstochowa Gliwice Kielce Białystok Toruń Rzeszów Miasta najatrakcyjniejsze dla kapitału zagranicznego* wg Forbes ( r.) MiejsceMiasto Nowe spółki (kapitał zagr.) 1.Gdynia270 2.Bielsko-Biała174 3.Opole169 4.Gliwice154 * badany okres: – Miasto w rankingach Otoczenie biznesu Usługi i handel Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

23 Najlepiej funkcjonujące samorządy w woj. śląskim wg Rzeczpospolitej ( r.) MiejsceMiasto Suma punktów Dochody własne/osobę (w zł) Zadłużenie Pozyskiwane środki unijne/osobę (w zł) 1.Częstochowa63, Rybnik56, Bielsko-Biała55, Żory54, Tychy49, Gliwice45, Sosnowiec44, Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Miasto w rankingach Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

24 Inwestycje w infrastrukturę techniczną wg Wspólnoty ( r.) MiejsceMiasto Wydatki na infrastrukturę tech./osobę w latach (w zł) 1.Płock1 149,0 2.Krosno 741,3 3.Bielsko-Biała 609,7 4.Suwałki 547,4 5.Rybnik 513,5 Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Miasto w rankingach Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

25 Strategia rozwoju miasta Priorytety rozwoju miasta Bielska-Białej zapisane w Strategii Rozwoju Bielska Białej do 2020 roku: Rozwój przedsiębiorczości, usług i turystyki. Priorytet A. Rozwój przedsiębiorczości, usług i turystyki. Przyjazność miejsca zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni publicznych. Priorytet B. Przyjazność miejsca zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni publicznych. Kultura wysoka i rozwój oparty na wiedzy Priorytet C. Kultura wysoka i rozwój oparty na wiedzy i umiejętnościach. i umiejętnościach. Rozwój Bielskiego obszaru metropolitarnego. Priorytet D. Rozwój Bielskiego obszaru metropolitarnego. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Rozwój i inwestycje Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

26 Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Największe inwestycje ostatnich lat Budowa Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta – węzeł drogowy Hulanka (wartość inwestycji ok. 40 mln zł 10,5 mln )* przed......po * przy kursie 1 = 3,8 zł Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

27 Rewitalizacja Bielskiej Starówki (wartość inwestycji ok. 13 mln zł 3,5 mln )* przed... Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel...po Budowa krytej pływalni Troclik (wartość inwestycji ok. 10,5 mln zł 2,8 mln )* Największe inwestycje ostatnich lat * przy kursie 1 = 3,8 zł Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

28 Edukacja Szkoły ponadgimnazjalne w Bielsku-Białej: 10 liceów ogólnokształcących 7 liceów profilowanych 10 techników 8 zasadniczych szkół zawodowych Zespół Szkół im. Kopalińskiego (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) prowadzi klasy dwujęzyczne z językiem wykładowym polskim i angielskim. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

29 Akademia Techniczno–Humanistyczna (kierunki: budowa maszyn, informatyka, nauki o materiałach i środowisku, zarządzanie i informatyka, nauka o zdrowiu, kierunki humanistyczno- społeczne) Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki (kierunki: architektura krajobrazu, informatyka, zarządzanie) Wyższa Szkoła Administracji (kierunki: administracja, stosunki międzynarodowe, pedagogika, fizjoterapia) Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów (kierunki: finanse i rachunkowość, politologia, informatyka) Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (kierunki: filologia angielska i niemiecka, zarządzanie, politologia) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (kierunki: informatyka i zarządzanie) W 2006 roku studiowało na wszystkich uczelniach wyższych w Bielsku-Białej studentów. Edukacja Szkoły wyższe w Bielsku-Białej Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

30 Turystyka i kultura Bielsko-Biała, nazywane kiedyś Małym Wiedniem zachwyca swoją bogatą architekturą. Warto zobaczyć: Zamek Książąt Sułkowskich, Teatr Polski, Poczta Główna, Katedra św. Mikołaja, Ratusz, Dworzec Główny). Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

31 Bielsko-Biała jest miastem wyjątkowym – w jego administracyjnych granicach znajdują się szlaki turystyczne oraz góra Szyndzielnia (1002 m n.p.m.) z wiodącą na jej szczyt kolejką gondolową. Wśród beskidzkich gór i lasów srebrzą się w słońcu dwa jeziora: Żywieckie i Międzybrodzkie – oddalone od Bielska 20 km. To raj dla miłośników wszelkich sportów wodnych. Turystyka i kultura Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

32 Od wielu lat Bielsko-Biała stanowi centrum kulturalne południowej Polski. Bogactwo i różnorodność oferty kulturalne miasta sprawia, że każdy znajduje tu coś interesującego dla siebie. Imprezy cykliczne w mieście: Bielska Zadymka Jazzowa, Przegląd Teatralny Laureatów Złotych Masek, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, Dni Bielska-Białej, Festiwal Miast Partnerskich Poznajmy się, Jarmark Świętojański, Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych Operacja Południe, Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha, Festiwal Kompozytorów Polskich, FotoArt Festival, Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej. Turystyka i kultura Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

33 Kontakt Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Plac Ratuszowy 1 PL Bielsko-Biała Telefon Faks Internet Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt


Pobierz ppt "Bielsko-Biała, wrzesień 2007 r. BIELSKO – BIAŁA MIASTO MIASTOPRZEDSIĘBIORCZOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google