Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RÓWNOŚĆ PŁCI I ROZWÓJ EKONOMICZNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RÓWNOŚĆ PŁCI I ROZWÓJ EKONOMICZNY."— Zapis prezentacji:

1 RÓWNOŚĆ PŁCI I ROZWÓJ EKONOMICZNY.
Agata Sady

2 Plan prezentacji: Wstęp. Aktualność problemu dyskryminacji kobiet.
Równość płci jako skutek rozwoju ekonomicznego. Rozwój ekonomiczny jako skutek równości płci. Podsumowanie.

3 Równouprawnienie płci a rozwój ekonomiczny:
Rozwój prowadzi do pokonania problemu dyskryminacji płci. Równość płci jest jednym z czynników wzrostu gospodarczego.

4 Problem dyskryminacji kobiet.
Dotyczy zarówno krajów biednych jak i wysoko rozwiniętych. Niepokojąca skala problemu. Występowanie praktycznie na każdej płaszczyźnie życia społecznego, politycznego i rodzinnego.

5 Skala problemu. W żadnym kraju na świecie kobiety nie mają równych z mężczyznami praw na polu społecznym, ekonomicznym i prawnym. Dane: Bank Światowy (2001), Źródło:

6 Przykład Polski. Rynek pracy.
Pracujący według płci i grup zawodowych w Polsce. Źródło: „Aktywność ekonomiczna ludności Polski”, GUS, Warszawa 2001, s. 20

7 Równość płci skutkiem rozwoju ekonomicznego kraju.
W krajach rozwiniętych społeczeństwo przykłada większą wagę do celów jednostki, co rodzi potrzebę równouprawnienia. Prawa człowieka są respektowane w dużo wyższym stopniu niż w krajach biednych. Rozwój kraju skutkuje większą potrzebą wykształcenia, ogólną dostępnością edukacji i rozwojem możliwości zawodowych. Zmiany dotyczą również poziomu opieki zdrowotnej.

8 Czy rozwój gospodarczy wystarczy ?
Różnice w płacach kobiet i mężczyzn. Niskie koszty dyskryminacji (selektywne aborcje w Chinach). Mały odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych i w organach decyzyjnych państwa. Nadal istnieją stereotypy dotyczące pozycji i funkcji społecznej kobiety.

9 Równość płci powoduje rozwój ekonomiczny.
Równouprawnienie jako jeden z Milenijnych Celi Rozwoju ONZ Aktywizacja kobiet na rynku pracy przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania potencjalnej siły roboczej. Włączenie kobiety w procesy decyzyjne wpływa pozytywnie na poziom dobrobytu rodzin i potomstwa. Dyskryminacja płci pogłębia biedę.

10 Równouprawnienie skutkuje wzrostem PKB.
„Badania pokazują, że otwarcie przed dziewczynką dróg do zdobycia wykształcenia i zwiększenie jej możliwości dalszego rozwoju zawodowego prowadzi do wzrostu dochodu w większym stopniu, niż zastosowanie tych samych posunięć w stosunku do chłopca”. Źródło: Duflo Esther, Gender Equlity In Development, Massachusetts Institute of Technology

11 Dylemat „trade-off”. Aktywizacja kobiet w dziedzinie polityki niesie za sobą pewnego rodzaju ryzyko. Zgodnie z badaniami priorytetem kobiet nadal pozostaje wzrost dobrobytu rodziny. Koncentracja działań na obszarze edukacji i opieki zdrowotnej. Możliwe zahamowanie wzrostu ?

12 Podsumowanie. Wzrost ekonomiczny w wielu wypadkach nie jest wystarczający w walce z dyskryminacją płci. Potrzeba podjęcia dodatkowych działań. Równouprawnienie płci może mieć także negatywny wpływ na kraj. Konieczna bardziej wnikliwa analiza przypadku danego kraju. Brak ogólnych rozwiązań.

13 Bibliografia. Duflo Esther, Gender Equlity In Development, Massachusetts Institute of Technology GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Warszawa 2001, s. 20 Kryńska E. Teoria i praktyka segmentacji rynku pracy – część I, w: „Rynek pracy” nr 2 (86)/99, s. 16 Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Uwłasnowolnienie kobiet. Międzynarodowy Dzień Kobiet Równouprawnienie kobiet i milenijne cele rozwoju,online: hp Piotrowska B. Kobieta w rodzinie chińskiej wczoraj i dziś, Warszawa-Białystok 1999, Pucharewicz E. Współczesne kontrowersje. Rodzina i kobieta w krajach rozwijających się., Warszawa-Białystok 1999, Thomas D. The distribution of income and expenditures within the household, Annales d’Economic et a Statistique 29(1992); , , United Nations Report on the Millenium Development Goals; 2005 Zwiech P., Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "RÓWNOŚĆ PŁCI I ROZWÓJ EKONOMICZNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google