Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równość płci i rozwój ekonomiczny Marta Trzcińska 15.05.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równość płci i rozwój ekonomiczny Marta Trzcińska 15.05.2009."— Zapis prezentacji:

1 Równość płci i rozwój ekonomiczny Marta Trzcińska 15.05.2009

2 Plan prezentacji 1. Podstawowe pojęcia 2. Istnienie zależności 3. Kierunek zależności 4. Równouprawnienie na świecie

3 1. Podstawowe pojęcia Płeć płeć biologiczna (sex) płeć kulturowa (gender) tożsamość płciowa (gender indentity)

4 1. Podstawowe pojęcia Równouprawnienie płci polityka Gender Mainstreaming Global Gender Gap Index Gender Equality Index

5 1. Podstawowe pojęcia Dyskryminacja kobiet zjawisko missing women

6 1. Podstawowe pojęcia Rozwój ekonomiczny Human Development Index (HDI) odsetek osób umiejących czytać i pisać poziom scholaryzacji oczekiwana długość życia PKB per capita wg parytetu siły nabywczej

7 2. Istnienie zależności Human Development Index (2007) Źródło: Human Development Report 2007. Nation Master, (http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Image:UN- Human-Development-Report-2007-(2).svg).

8 2. Istnienie zależności Gender Equality Index (2007) Źródło: The Gender Equality Index. Social Watch, ( http://www.socialwatch.org/en/avancesyRetrocesos/IEG/images/img_full/mapa- ieg.gif ).

9 3. Kierunek zależności Jaka jest zależność? Spadek dyskryminacji rozwój ekonomiczny Rozwój ekonomiczny spadek dyskryminacji

10 3.1. Spadek dyskryminacji rozwój ekonomiczny Przykłady: Korzyści z edukacji kobiet planowanie rodziny lepsze żywienie i opieka zdrowotna w rodzinie niższa śmiertelność dzieci i matek edukowanie dzieci większa produktywność i wyższe zarobki kobiet

11 3.1. Spadek dyskryminacji rozwój ekonomiczny Źródło: Ask EarthTrends: Why is gender equality important for sustainable development?. EarthTrends, (http://earthtrends.wri.org/images/mother_education_immunization.jpg). Wykształcenie kobiet a opieka zdrowotna nad dziećmi (2001)

12 3.2. Rozwój ekonomiczny spadek dyskryminacji Przykłady: Zapobieganie zjawisku missing woman zwiększanie konkurencyjności na rynku pracy Czy sam rozwój wystarczy?

13 4. Równouprawnienie na świecie Strefy równouprawnienia (GGGI 2008) Źródło: Global Gender Gap Report 2008. World Economic Forum, (http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2008.pdf).

14 4. Równouprawnienie na świecie Postępy i regresje (GEI 2008) 133 badane kraje Źródło: Social Watch Gender Equality Index 2008. Coalition Karat – gender equality, (http://www.karat.org/karat/img/fckimages/GEI08_anverso_pl.pdf).

15 Dziękuję za uwagę.

16 Bibliografia Duflo E., Gender Equality in development. BREAD Policy Paper No.001, 2005. Firlit-Fesnak G., Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005. Global Gender Gap Report 2008. World Economic Forum, [7.04.2009r.], (http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2008.pdf). Human Development Index (HDI). Human Development Reports, [5.5.2009r.], (http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hdi/). Human Development Report 2007. Nation Master, [5.05.2009r.], (http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Image:UN-Human-Development-Report-2007- (2).svg). Ask EarthTrends: Why is gender equality important for sustainable development?. EarthTrends, [7.04.2009r.], (http://earthtrends.wri.org/images/mother_education_immunization.jpg). Education and development. The World Bank, [7.04.2009r.], (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK: 20591648~menuPK:1463858~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html). The Gender Equality Index. Social Watch, [7.04.2009r.], (http://www.socialwatch.org/en/avancesyRetrocesos/IEG/images/img_full/mapa-ieg.gif). Social Watch Gender Equality Index 2008. Coalition Karat – gender equality, [7.04.2009], (http://www.karat.org/karat/img/fckimages/GEI08_anverso_pl.pdf). Międzynarodowy Dzień Kobiet 2003 – Równouprawnienie płci i Milenijne Cele Rozwoju. UNIC Warsaw, [7.04.2009r.], (http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/empowering.php).


Pobierz ppt "Równość płci i rozwój ekonomiczny Marta Trzcińska 15.05.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google