Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komentarz do raportu State of world population 2005 opublikowanego 12.10.2005 przez UNFPA Doc. dr hab. Tomasz Niemiec Instytut Matki i Dziecka Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komentarz do raportu State of world population 2005 opublikowanego 12.10.2005 przez UNFPA Doc. dr hab. Tomasz Niemiec Instytut Matki i Dziecka Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Komentarz do raportu State of world population 2005 opublikowanego 12.10.2005 przez UNFPA Doc. dr hab. Tomasz Niemiec Instytut Matki i Dziecka Warszawa 12 Październik 2005 Doc. dr hab. Tomasz Niemiec Instytut Matki i Dziecka Warszawa 12 Październik 2005

2 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Raport Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych stwierdza, że: Na świecie istnieje obecnie alarmujący poziom ubóstwa, który dotyczy około połowy ludności świata i w znacznym stopniu determinuje długość i jakość życia.

3 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 I dalej, że: Milenijne Cele Rozwoju, określone w 2000 roku wyznaczyły kierunek pozytywnych zmian w zmniejszeniu ubóstwa i jego skutków o połowę do roku 2015

4 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 UNFPA State of world population 2005 Raport podkreśla, że jest to możliwe do osiągnięcia poprzez wsparcie roli kobiet oraz ludzi młodych w zakresie wszystkich aspektów zdrowia prokreacyjnego i stworzenie im równych szans i lepszych warunków życia i rozwoju.

5 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Raport pokazuje Polskę na tle innych krajów poprzez wskaźniki: 1.Umieralności 2.Edukacji 3.Zdrowia prokreacyjnego 1.Umieralności 2.Edukacji 3.Zdrowia prokreacyjnego

6 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Wskaźniki umieralności: 1.Umieralność okołoporodowa 2.Zgony matek 3.Średnia długość życia 1.Umieralność okołoporodowa 2.Zgony matek 3.Średnia długość życia

7 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Wskaźniki edukacji: 1.% analfabetyzmu powyżej 15 roku życia 2.Ukończone wykształcenie podstawowe 3.Wykształcenie średnie 1.% analfabetyzmu powyżej 15 roku życia 2.Ukończone wykształcenie podstawowe 3.Wykształcenie średnie

8 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Wskaźniki zdrowia prokreacyjnego: 1.Płodność (urodzenia żywe w odniesieniu do liczby kobiet w wieku 15- 49 lat) 2.Stosowanie metod planowania rodziny a/ jakakolwiek metoda b/ nowoczesne metody 3.Częstość zakażeń HIV (%) w populacji 15-49 lat 1.Płodność (urodzenia żywe w odniesieniu do liczby kobiet w wieku 15- 49 lat) 2.Stosowanie metod planowania rodziny a/ jakakolwiek metoda b/ nowoczesne metody 3.Częstość zakażeń HIV (%) w populacji 15-49 lat

9 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Umieralność okołoporodowa : liczba zgonów/ 1000 żywych urodzeń 1.Świat: 55 / 162 – 3 / 2.Kraje rozwinięte 8 3.Kraje słabo rozwinięte 94 4.Europa 9 5.Polska 8 1.Świat: 55 / 162 – 3 / 2.Kraje rozwinięte 8 3.Kraje słabo rozwinięte 94 4.Europa 9 5.Polska 8

10 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Komentarz: Ogólne współczynniki umieralności okołoporodowej wykazują od 1950 do 2004 roku wyraźny spadek. Jednak w ostatnich kilku latach trend ten uległ zahamowaniu. Dalszy spadek UO jest możliwy nie tylko przez poprawę sytuacji zdrowotnej, ale przede wszystkim społeczno- ekonomicznej ludności zamieszkałej w województwach o wysokich wskaźnikach bezrobocia i związanego z tym ubóstwa Ogólne współczynniki umieralności okołoporodowej wykazują od 1950 do 2004 roku wyraźny spadek. Jednak w ostatnich kilku latach trend ten uległ zahamowaniu. Dalszy spadek UO jest możliwy nie tylko przez poprawę sytuacji zdrowotnej, ale przede wszystkim społeczno- ekonomicznej ludności zamieszkałej w województwach o wysokich wskaźnikach bezrobocia i związanego z tym ubóstwa

11 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Zgony matek : liczba zgonów/ 100.000 żywych urodzeń Afryka 25 – 2000 Azja 10 – 1000 Europa 2 - 49 Polska 13 Afryka 25 – 2000 Azja 10 – 1000 Europa 2 - 49 Polska 13

12 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Przeważająca liczba zgonów matek jest w Polsce do uniknięcia poprzez: Opracowanie i wdrożenie efektywniejszych metod opieki perinatalnej w systemie referencyjnym Doskonalenie monitorowania i audytów trójstopniowej selektywnej opieki perinatalnej na poziomie krajowym Opracowanie i wdrożenie efektywniejszych metod opieki perinatalnej w systemie referencyjnym Doskonalenie monitorowania i audytów trójstopniowej selektywnej opieki perinatalnej na poziomie krajowym

13 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Średnia długość życia : 1.Świat K – 68.2 M – 63.7 2.Kraje rozwinięte K – 79.6 M – 72.2 3.Kraje słabo rozwinięte K – 52.7 M – 50.8 4.Polska K – 78.7 M – 70.7 1.Świat K – 68.2 M – 63.7 2.Kraje rozwinięte K – 79.6 M – 72.2 3.Kraje słabo rozwinięte K – 52.7 M – 50.8 4.Polska K – 78.7 M – 70.7

14 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Zmiany stanu zdrowia ludności Polski zależą głównie od zmiany stylu życia, profilaktyki i promocji prozdrowotnych zachowań

15 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Rak szyjki macicy – poważny problem zdrowia publicznego i prokreacyjnego w Polsce 1.Zła sytuacja epidemiologiczna 2.Brak krajowych programów profilaktyki raka szyjki macicy 1.Zła sytuacja epidemiologiczna 2.Brak krajowych programów profilaktyki raka szyjki macicy

16 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 % analfabetyzmu powyżej 15 roku życia : 1.Afryka K: 14 – 90% M: 6 – 82% 2.Azja K: 3 – 69% M: 2 – 50% 3.Europa K: 0 - 12% M : 0 – 6% 4.Polska - brak danych w raporcie 1.Afryka K: 14 – 90% M: 6 – 82% 2.Azja K: 3 – 69% M: 2 – 50% 3.Europa K: 0 - 12% M : 0 – 6% 4.Polska - brak danych w raporcie

17 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Ukończone wykształcenie podstawowe: 1.Afryka K: 38 – 100% M: 24 – 98 % 2.Azja K: 59 – 100% M: 49 – 100% 3.Europa K: 92 - 100% M : 77 – 100% 4.Polska - K: 96% M: 89% 1.Afryka K: 38 – 100% M: 24 – 98 % 2.Azja K: 59 – 100% M: 49 – 100% 3.Europa K: 92 - 100% M : 77 – 100% 4.Polska - K: 96% M: 89%

18 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Wykształcenie średnie: 1.Afryka K: 5 – 100% M: 6 – 100 % 2.Azja K: 19 – 100% M: 24– 100% 3.Europa K: 87 - 100% M : 81 – 100% 4.Polska - K: 87 % M: 91% 1.Afryka K: 5 – 100% M: 6 – 100 % 2.Azja K: 19 – 100% M: 24– 100% 3.Europa K: 87 - 100% M : 81 – 100% 4.Polska - K: 87 % M: 91%

19 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Obecne pokolenie osób młodych (15 – 24 lat) jest największe w historii: 1.Na świecie żyją prawie 3 miliardy osób poniżej 25 roku życia 2.85% tych osób żyje w krajach biednych 3.Z tej grupy ponad 500 milionów żyje za mniej niż 2 dolary dziennie 1.Na świecie żyją prawie 3 miliardy osób poniżej 25 roku życia 2.85% tych osób żyje w krajach biednych 3.Z tej grupy ponad 500 milionów żyje za mniej niż 2 dolary dziennie

20 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Wsparcie dla osób młodych (15 – 24 lat): każdy rok kształcenia się matki odpowiada za zmniejszenie o 5 – 10% wskaźnika śmiertelności dzieci do piątego roku życia

21 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Wsparcie dla osób młodych (15 – 24 lat) = większe inwestowanie w: Edukację Rozwój umiejętności Zdrowie Prokreacyjne Możliwości zatrudnienia Edukację Rozwój umiejętności Zdrowie Prokreacyjne Możliwości zatrudnienia

22 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Urodzenia / 1000 kobiet w wieku 15 – 19 lat 1.Świat 56 2.Kraje rozwinięte 26 3.Kraje słabo rozwinięte 119 4.Europa 19 5.Polska 15 1.Świat 56 2.Kraje rozwinięte 26 3.Kraje słabo rozwinięte 119 4.Europa 19 5.Polska 15

23 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Komentarz: 1.Polska od kilkunastu lat przeżywa regres demograficzny o niespotykanej sile 2.W Polsce w 1983 roku urodziło się 723,6 tys. dzieci podczas gdy w 2003 351.1, a więc w ciągu 20 lat liczba urodzeń spadła o połowę 1.Polska od kilkunastu lat przeżywa regres demograficzny o niespotykanej sile 2.W Polsce w 1983 roku urodziło się 723,6 tys. dzieci podczas gdy w 2003 351.1, a więc w ciągu 20 lat liczba urodzeń spadła o połowę

24 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Komentarz: Obecnie odległość, która nas dzieli od prostej zastępowalności pokoleń jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie do niej powrócić przez najbliższe 5 lat, nawet jeżeli państwo złagodziłoby już w najbliższym czasie dyskryminację podatkową osób wychowujących dzieci. Natomiast, gdyby przez dłuższy czas utrzymywał się przeciętny współczynnik dzietności zbliżony do 1.24 to każda kolejna generacja będzie o 40 % mniej liczna od generacji swoich rodziców. (Stanisław Kluza, Instyt.Stat. i Demog. SGH – Opinie www.rzeczpospolita.pl z 21.12.2004) Obecnie odległość, która nas dzieli od prostej zastępowalności pokoleń jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie do niej powrócić przez najbliższe 5 lat, nawet jeżeli państwo złagodziłoby już w najbliższym czasie dyskryminację podatkową osób wychowujących dzieci. Natomiast, gdyby przez dłuższy czas utrzymywał się przeciętny współczynnik dzietności zbliżony do 1.24 to każda kolejna generacja będzie o 40 % mniej liczna od generacji swoich rodziców. (Stanisław Kluza, Instyt.Stat. i Demog. SGH – Opinie www.rzeczpospolita.pl z 21.12.2004)

25 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Stosowanie metod planowania rodziny 1.Świat Wszystkie: 61 nowoczesne: 54 2. Kraje rozwinięte Wszystkie: 69 nowoczesne: 55 3. Kraje słabo rozwinięte Wszystkie: 27 nowoczesne: 20 1.Świat Wszystkie: 61 nowoczesne: 54 2. Kraje rozwinięte Wszystkie: 69 nowoczesne: 55 3. Kraje słabo rozwinięte Wszystkie: 27 nowoczesne: 20

26 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Stosowanie metod planowania rodziny 4. Europa Wszystkie: 67 nowoczesne: 49 5. Polska Wszystkie: 49 nowoczesne: 19 4. Europa Wszystkie: 67 nowoczesne: 49 5. Polska Wszystkie: 49 nowoczesne: 19

27 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 komentarz: Zwiększenie dostępu do poradnictwa w zakresie metod planowania rodziny oraz nowoczesnych środków antykoncepcyjnych

28 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Częstość zakażeń HIV (%) w populacji 15 – 19 lat 1.Afryka K: 3 – 43 % M: 0,1 – 35,7 % 2.Azja K: 0,1 – 1,6% M: < 0,1– 3,7% 3.Europa K: < 0,1 – 0,7% M : 0,1– 1,4% 4.Polska - brak danych w raporcie ale K: ok. 27 % 1.Afryka K: 3 – 43 % M: 0,1 – 35,7 % 2.Azja K: 0,1 – 1,6% M: < 0,1– 3,7% 3.Europa K: < 0,1 – 0,7% M : 0,1– 1,4% 4.Polska - brak danych w raporcie ale K: ok. 27 %

29 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Risk of vertical transmission Warsaw Study, 2004 *3 infected children received ZDV after delivery; no ARV for mother Since 1994 Children with prophylaxis Children without prophylaxis Total Children HIV- infected 63642 Children not infected 13142173 Total 13778215 Risk of vertical transmission 6/137 4 %* 36/78 46,15% 42/215 19,5%

30 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 komentarz: Zwiększenie dostępu do bezpłatnego testowania kobiet w kierunku zakażeń HIV oraz upowszechnienie skutecznych metod profilaktyki zakażeń odmatczynych HIV

31 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Komentarz do raportu State of world population 2005 opublikowanego 12.10.2005 przez UNFPA Doc. dr hab. Tomasz Niemiec Instytut Matki i Dziecka Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google