Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POPYT PODAŻ RÓWNOWAGA RYNKOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POPYT PODAŻ RÓWNOWAGA RYNKOWA."— Zapis prezentacji:

1 POPYT PODAŻ RÓWNOWAGA RYNKOWA

2 POPYT Popyt oznacza ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie. Popyt na rynku reprezentują konsumenci, to oni decydują się na nabycie określonej ilości dobra w zależności od ceny tego dobra oraz innych czynników.. Czynniki wpływające na popyt: cena jakość dochód konsumenta cena dóbr komplementarnych cena dóbr substytucyjnych gusty moda pory roku

3 Prawo popytu stanowi, że wraz ze wzrostem ceny danego dobra
Graficzna ilustracją relacji między każdą ceną, a ilością nabywanego dobra w danym czasie, ceteris paribus, jest krzywa popytu. Pokazuje ona ilość dobra lub usługi jakie ludzie chcą kupić przy każdym poziomie ceny w danym czasie. Współzależność pomiędzy ceną, a ilością nabywanego dobra określa prawo rynkowe – prawo popytu. Prawo popytu stanowi, że wraz ze wzrostem ceny danego dobra zmniejsza się ilość nabywana tego dobra, ceteris paribus. Wraz ze spadkiem ceny ilość nabywana dobra rośnie. Krzywa popytu

4 Zmiana ceny powoduje przesuwanie się po krzywej popytu w górę lub w dół, natomiast zmiana innego czynnika pozacenowego wpływającego na popyt. Powoduje przesunięcie się całej krzywej w górę, gdy popyt rośnie lub w dół, gdy popyt maleje. D1 D D0 D

5 PRZYKŁADY: I II Jak przedstawia się krzywa popytu pomidorów
1) wzrosła moda na zdrową żywność ? 2) wzrosły ceny pomidorów ? I Czynnik: wzrosła moda na zdrową żywność Zmiana: - popyt wzrósł Cena w zł 5 4 2 1 D1 D Ilość pomidorów w kg 5 4 2 1 Cena w zł II D 2) Czynnik: wzrosły ceny pomidorów Zmiana: - popyt spadł A B Ilość pomidorów w kg

6 PODAŻ Stronę podaży na rynku reprezentują producenci. Oferują oni do sprzedaży określone ilości danego dobra w zależności od ceny tego dobra oraz innych czynników. Czynniki wpływające na podaż: ceny czynników produkcji liczba przedsiębiorstw w gałęzi lokalizacja produkcji podatki poziom technologii i technika liczba konkurentów ceny dóbr komplementarnych ceny dóbr substytucyjnych Podaż ilość towaru, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie.

7 Ilość dostarczanego dobra ulega zmianie, jeśli jego cena wzrośnie lub spadnie.
Staje się tak, ponieważ producenci dostarczają swoje produkty w celu osiągnięcia zysku. Im wyższa jest cena, tym większą stanowi zachętę do produkcji i sprzedaży danego dobra. Opieramy się tutaj na założeniu, że wszystkie inne niż cena czynniki (dochody, ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych, moda itp.) utrzymujemy na pewnym stałym, określonym poziomie. Można to zilustrować krzywą podaży. KRZYWA PODAŻY cena S C1 C2 Q Q2 ilość oferowanych dóbr i usług

8 Przesunięcie krzywej podaży Przesunięcie po krzywej podaży
Zmiana ceny powoduje przesuwanie się po krzywej podaży w górę lub w dół. Natomiast zmiana innego czynnika wpływającego wpływającego na podaż. Powoduje przesunięcie się całej krzywej w górę, gdy podaż maleje lub w dół, gdy podaż rośnie. Przesunięcie krzywej podaży Przesunięcie po krzywej podaży cena S1 cena S S C1 C2 C1 C2 S2 B A Q Q2 Q Q2 Ilość oferowanych dóbr i usług Ilość oferowanych dóbr i usług

9 I PRZYKŁADY II Czynnik: wzrosły ceny czekoladek „ Jeżyki”
Zmiana: - wzrost podaży Jak przedstawia się krzywa podaży ciasteczek „Jeżyki” I) wzrosły ceny czekoladek „Jeżyki” ? II) wzrosły podatki dochodowe ? II cena Czynnik: wzrosły podatki dochodowe Zmiana: - spadek podaży S B 5zł A 2zł cena S1 S Ilość oferowana (w szt.) C2 C1 Q1 Q2

10 RÓWNOWAGA RYNKOWA POPYT = PODAŻ
Równowaga rynkowa jest sytuacją na rynku, w której ilość dóbr nabywanych Przez konsumentów równa Jest ilości dóbr oferowanych przez producentów. Cena jest regulatorem rynkowym, za jej pomocą (podwyższając ją lub obniżając) doprowadzamy do równowagi na rynku, czyli zrównania popytu z podażą. POPYT = PODAŻ

11 A B S D R o A - NADWYŻKA RYNKOWA B - NIEDOBÓR RYNKOWY
cena D A R O o B Ilość nabywana i oferowana A - NADWYŻKA RYNKOWA B - NIEDOBÓR RYNKOWY o - PUNKT RÓWNOWAGI RYNKOWEJ R - CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ S - KRZYWA PODAŻY D - KRZYWA POPYTU

12 Krzywa popytu i krzywa podaży przecinają się w punkcie równowagi rynkowej.
Nadwyżka rynkowa – gdy cena dobra jest wyższa od ceny rynkowej wtedy ma miejsce nadwyżka rynkowa - ilość oferowana przewyższa ilość nabywaną. Niedobór rynkowy – gdy cena dobra jest niższa od ceny równowagi wtedy ma miejsce niedobór rynkowy – ilość nabywana przewyższa ilość oferowaną. Cena minimalna - to cena urzędowa, poniżej której nie mozna sprzedawać danego towaru. Cena minimalna jest ona zawsze wyższa od ceny równowagi. Cena maksymalna - to cena urzędowa, powyżej której nie mogą być zawierane transakcje na dane dobro. Cena maksymalna jest na ogół niższa od ceny równowagi rynkowej.


Pobierz ppt "POPYT PODAŻ RÓWNOWAGA RYNKOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google