Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Popyt oznacza ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie. Popyt na rynku reprezentują konsumenci, to oni decydują

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Popyt oznacza ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie. Popyt na rynku reprezentują konsumenci, to oni decydują"— Zapis prezentacji:

1

2 Popyt oznacza ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie. Popyt na rynku reprezentują konsumenci, to oni decydują się na nabycie określonej ilości dobra w zależności od ceny tego dobra oraz innych czynników.. Czynniki wpływające na popyt: cena jakość dochód konsumenta cena dóbr komplementarnych cena dóbr substytucyjnych gusty moda pory roku

3 Krzywa popytu Graficzna ilustracją relacji między każdą ceną, a ilością nabywanego dobra w danym czasie, ceteris paribus, jest krzywa popytu. Pokazuje ona ilość dobra lub usługi jakie ludzie chcą kupić przy każdym poziomie ceny w danym czasie. Współzależność pomiędzy ceną, a ilością nabywanego dobra określa prawo rynkowe – prawo popytu.

4 Zmiana ceny powoduje przesuwanie się po krzywej popytu w górę lub w dół, natomiast zmiana innego czynnika pozacenowego wpływającego na popyt. Powoduje przesunięcie się całej krzywej w górę, gdy popyt rośnie lub w dół, gdy popyt maleje. D D1D1 D0D0 D

5 Cena w zł Ilość pomidorów w kg 200 300 400 500 D 1)Czynnik: wzrosła moda na zdrową żywność Zmiana: - popyt wzrósł D1D1 Cena w zł Ilość pomidorów w kg200 300 400 500 54215421 54215421 D A B 2) Czynnik: wzrosły ceny pomidorów Zmiana: - popyt spadł Jak przedstawia się krzywa popytu pomidorów 1) wzrosła moda na zdrową żywność ? 2) wzrosły ceny pomidorów ?

6 Stronę podaży na rynku reprezentują producenci. Oferują oni do sprzedaży określone ilości danego dobra w zależności od ceny tego dobra oraz innych czynników. Czynniki wpływające na podaż: o ceny czynników produkcji o liczba przedsiębiorstw w gałęzi o lokalizacja produkcji o podatki o poziom technologii i technika o liczba konkurentów o ceny dóbr komplementarnych o ceny dóbr substytucyjnych Podaż ilość towaru, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie.

7 Ilość dostarczanego dobra ulega zmianie, jeśli jego cena wzrośnie lub spadnie. Staje się tak, ponieważ producenci dostarczają swoje produkty w celu osiągnięcia zysku. Im wyższa jest cena, tym większą stanowi zachętę do produkcji i sprzedaży danego dobra. Opieramy się tutaj na założeniu, że wszystkie inne niż cena czynniki (dochody, ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych, moda itp.) utrzymujemy na pewnym stałym, określonym poziomie. Można to zilustrować krzywą podaży. S cena ilość oferowanych dóbr i usług C1C2C1C2 Q 1 Q 2

8 S S1S1 S2S2 C1C2C1C2 Ilość oferowanych dóbr i usług cena S C1C2C1C2 Q 1 Q 2 A B Ilość oferowanych dóbr i usług cena

9 S A B Czynnik: - wzrosły ceny czekoladek Jeżyki Zmiana: - wzrost podaży Jak przedstawia się krzywa podaży ciasteczek Jeżyki I) wzrosły ceny czekoladek Jeżyki ? II) wzrosły podatki dochodowe ? 5zł 2zł 100 200 Ilość oferowana (w szt.) S cena C2C1C2C1 Q 1 Q 2 S1S1 Czynnik: - wzrosły podatki dochodowe Zmiana: - spadek podaży

10

11 D S O cena Ilość nabywana i oferowana A - NADWYŻKA RYNKOWA B - NIEDOBÓR RYNKOWY o - PUNKT RÓWNOWAGI RYNKOWEJ R - CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ S - KRZYWA PODAŻY D - KRZYWA POPYTU o R

12 Krzywa popytu i krzywa podaży przecinają się w punkcie równowagi rynkowej. Nadwyżka rynkowa – gdy cena dobra jest wyższa od ceny rynkowej wtedy ma miejsce nadwyżka rynkowa - ilość oferowana przewyższa ilość nabywaną. Niedobór rynkowy – gdy cena dobra jest niższa od ceny równowagi wtedy ma miejsce niedobór rynkowy – ilość nabywana przewyższa ilość oferowaną. Cena minimalna - to cena urzędowa, poniżej której nie mozna sprzedawać danego towaru. Cena minimalna jest ona zawsze wyższa od ceny równowagi. Cena maksymalna - to cena urzędowa, powyżej której nie mogą być zawierane transakcje na dane dobro. Cena maksymalna jest na ogół niższa od ceny równowagi rynkowej.


Pobierz ppt "Popyt oznacza ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie. Popyt na rynku reprezentują konsumenci, to oni decydują"

Podobne prezentacje


Reklamy Google