Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Równowaga cząstkowa (Varian, rozdziały: 14.2-14.4, 14.9; 15.1- 15.2; 16.1-16.5, 16.10) Mgr Agata Kocia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Równowaga cząstkowa (Varian, rozdziały: 14.2-14.4, 14.9; 15.1- 15.2; 16.1-16.5, 16.10) Mgr Agata Kocia."— Zapis prezentacji:

1 1 Równowaga cząstkowa (Varian, rozdziały: 14.2-14.4, 14.9; 15.1- 15.2; 16.1-16.5, 16.10) Mgr Agata Kocia

2 2 Popyt rynkowy (1) Popyt rynkowy lub ___________________ na dobro X jest sumą indywidualnych popytów wszystkich konsumentów Zależy od ____ oraz _____________________ W niektórych przypadkach, możemy go traktować jako popyt "__________________" posiadającego dochód będacy sumą wszystkich indywidualnych dochodów Wtedy funkcja zagregowanego popytu ma postać X (1) = (p 1,p 2,M)

3 3 Popyt rynkowy (2) Jeśli dobra X i Y są ________: wzrost ceny Y spowoduje wzrost popytu na dobro X, a zatem przesunięcie krzywej zagregowanego popytu na dobro X w górę (w prawo) Jeśli dobra X i Y są ______________: wzrost ceny Y spowoduje spadek popytu na dobro X, a zatem przesunięcie krzywej zagregowanego popytu na dobro X w dół (w lewo)

4 4 Popyt rynkowy (3) Jeśli dobro X jest dobrem normalnym dla osoby i, to wzrost dochodu tej osoby, spowoduje przesunięcie krzywej zagregowanego popytu na dobro X _______ (w _______)

5 5 R ównowaga rynkowa (1) …ale najpierw --> krzywa podaży rynkowej to suma indywidualnych krzywych podaży wielu niezależnych dostawców Cena równowagi dobra X to cena przy której przecinają się krzywe ________ i ________

6 6 R ównowaga rynkowa (2) Cena równowagi rynkowej dobra X, p*, to: D(p*) = S(p*) D(p) to krzywa popytu rynkowego S(p) to krzywa podaży rynkowej Ilość dobra X w równowadze rynkowej, q*, to: P S (q*) = P D (q*) P S (q) to odwrócona krzywa podaży P D (q) to odwrócona krzywa popytu

7 7 R ównowaga rynkowa (3) szczególne przypadki ________ krzywa podaży W równowadze, ilość (q*) określana przez warunki podaży, a cena (p*) przez warunki popytu (Varian, rys. 16.1(a), s.310) ________ krzywa podaży W równowadze, ilość (q*) określana przez warunki popytu, a cena (p*) przez warunki podaży (Varian, rys. 16.1(b), s.310)

8 8 Nadwyżka brutto konsumenta Nadwyżka brutto konsumenta lub _______________________ to użyteczność z konsumowania n jednostek policzalnego dobra X Jest to pole powierzchni n słupków, które tworzą funkcje popytu Użyteczność z konsumowania n jednostek dóbr X i Y to U: v(n) + m - pn v(n) użyteczność z konsumowania dobra X lub Y m to dochód pn to cena razy zakupiona ilość

9 9 Nadwyżka netto konsumenta Nadwyżka netto konsumenta to v(n) - pn tzn.: __________ v(n) minus _________ na zakup dobra X zmniejszające wydatki na konsumpcję innego dobra Można ją również przedstawić jako: R = v(n) - pn R to suma pieniędzy, którą konsument przyjmie w zamian za rezygnację z całej konsumpcji dobra X

10 10 Nadwyżka producenta Nadwyżki konsumenta to obszar pod krzywą ____________ Nadwyżki producenta to obszar nad krzywą ____________ Nadwyżki netto producenta to różnica między minimalną sumą za jaką producent będzie skłonny sprzedać q, a sumą za jaką rzeczywiście sprzeda te jednostki

11 11 A teraz przejdźmy do zadań …


Pobierz ppt "1 Równowaga cząstkowa (Varian, rozdziały: 14.2-14.4, 14.9; 15.1- 15.2; 16.1-16.5, 16.10) Mgr Agata Kocia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google