Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiesław Pokładek, I Radca Ambasady RP w Mińsku, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB Listopad 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiesław Pokładek, I Radca Ambasady RP w Mińsku, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB Listopad 2010."— Zapis prezentacji:

1 Wiesław Pokładek, I Radca Ambasady RP w Mińsku, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB Listopad 2010

2 Podstawowe dziedziny współpracy gospodarczej między Polską i Białorusią Wymiana handlowa Inwestycje w gospodarkę obu krajów Energetyka

3 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB33

4 44

5 55

6 6 6

7 77

8 88

9 9 Struktura polskiego eksportu do RB w okresie I - IV 2010 r. KodGrupa taryfy celnej w mln USD Udział w (%) Eksport do RB Og ó łem429,05 84Reaktory jądrowe, kotły, urządzeniamechaniczne i ich części71,1117% 87Srodki transportu naziemnego opr ó cz kolejowych i tramwajowych58,9114% 85 Maszyny elektryczne i ich części;aparatura do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz ich części34,678% 39Tworzywa sztuczne i wyroby z nich32,788% 48Papier i tektura; wyroby z masy papierniczej, papieru i tektury16,484% 02Mięso i podroby jadalne16,344% 73Wyroby z żeliwa i stali13,033% 08Owoce i orzecy jadalne; sk ó rki owoc ó w cytrusowych lub melon ó w12,583% 33Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjno-kosmetyczne i toaletowe10,422% 72Żelazo, żeliwo i stal10,082% 32 Ekstrakty garbnik ó w i środk ó w barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i inne substancje barwiące; farby i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty9,272% 83Wyroby r ó żne z metali nieszlachetnych8,342% 30Produkty farmaceutyczne7,952%

10

11 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB11

12 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB12

13 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB13 W Białorusi w 2009 roku zarejestrowane były 552 firmy z udziałem polskiego kapitału W firmach prowadzących swój biznes w Białorusi, zarejestrowano: 311 udziałowców – osoby fizyczne i 229 udziałowców – polskie przedsiębiorstwa, część z których to firmy rodzinne. W firmach prowadzących swój biznes w Białorusi, zarejestrowano: 311 udziałowców – osoby fizyczne i 229 udziałowców – polskie przedsiębiorstwa, część z których to firmy rodzinne. 13

14 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB14

15

16 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB16

17 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB17

18 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB18

19 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB19

20 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB20 Kod PKDNazwa działu Liczba firm Ilość firm % G Handel hurtowy i detaliczny; remonty samochod ó w, motocyki i artyk. codziennego i osobistego użytku10018,1% DD Produkcja drewna, wyrob ó w z drewna, słomy i korka (bez mebli) 6311,4% RBliżej nieokreślona działalność458,2% DA Produkcja artykuł ó w żywnościowych, napoj ó w i wyrob ó w tytoniowych 427,6% АRolnictwo, łowiectwo i gospodarka leśna315,6% I Transport i łączność (w tym turystyczne biura podr ó ży) 315,6% DN Produkcja wyrob ó w w innych miejscach niie sklasyfikowana (w tym meble, wyroby jubilerskie, przer ó bka odpad ó w) 295,3% DB Produkcja wyrob ó w tekstylnych i odzieży 295,3% DG Produkcja wyrob ó w chemicznych 274,9% DH Produkcja wyrob ó w z gumy i plastiku 264,7% FBudownictwo244,3% KOperacje dotyczace nieruchomości, wynajmu i usług dla ludności213,8% DKProdukcja maszyn i sprzętu w innych miejscach niesklasyfikowana162,9% DI Produkcja wyrob ó w z innych niemetalicznych surowc ó w 152,7% DLProdukcja urządzeń elektrycznych i optycznych132,4% DE Produkcja masy drzewnej, papieru i wyrob ó w z papieru; działalność wydawnicza i poligraficzna122,2% DJ Produkcja metali i wyrob ó w z nich 91,6%

21 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB21 Produkcja wyrobów farmaceutycznych i sprzętu medycznego Produkcja niemetalicznych wyrobów mineralnych Produkcja odzieży Rolnictwo Drewno i wyroby z drewna …

22 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB22 - Produkcja folii polietylenowej, worków foliowych, opakowań, - Produkcja wyrobów sportowych, - Budownictwo, - Handel, - Obrót nieruchomościami 22

23 Czym aktualnie może zainteresować Białoruś inwestorów zagranicznych ?

24 1. Rola ogniwa łączącego w rozwoju kooperacji przemysłowej krajów zachodnioeuropejskich z krajami i krajów Europy Środkowej z krajami WNP, dzięki: Korzystnemu usytuowaniu terytorialnemu, Bezpośredniemu sąsiedztwu z krajami UE,

25 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB25 Kontaktom biznesowym z podmiotami gospodarczymi z krajów WNP, Kulturowej bliskości Białorusi z krajami WNP, Nie istnieniu bariery językowej. 2. Względnie niska wartość siły roboczej 25

26 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB26 3. Białoruś – rynek zbytu dla jakościowych, nowoczesnych, markowych towarów (nieobecność wielu znanych europejskich marek) 4. Nowe perspektywy – Unia celna Białoruś-Rosja- Kazachstan Wobec przedsiębiorstw utworzonych w Białorusi (Joint Venture i tylko z kapitałem zagranicznym) w radykalnym stopniu ulega uproszczenie przemieszczania ich produkcji w ramach Unii Celnej – tj. rozszerza się rynek zbytu. 26

27 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB27 5. Tańsza może być produkcja energii elektrycznej niż w krajach UE – nie ma podatku od СО Logistyka i transport: а) w miarę dobra infrastruktura drogowa б) położenie geograficzne jest bodźcem dla inwestowania w rozwój logistyki i transportu. 27

28

29 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB29 1. Stosowanie gwarantowanych form płatności - ograniczenia w przedpłatach

30 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB30 2. Wzajemne niepłatności nie ubezpieczone a) różna wielkość – nawet do kilkuset tysięcy USD; b) windykacja należności w Polsce; c) ograniczenia w windykacji w RB. 30

31 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB31 3. Rejestracja znaku towarowego (zgłoszenie) - pirackie przejęcia 31

32 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB32 4. Wskazówki dotyczące prowadzenia działalności w warunkach białoruskiego prawodawstwa nie eksperymentować z nowościami tj. unikać stosowania nowych regulacji prawnych do czasu ich interpretacji przez państwowe instytucje i przez specjalistów;

33 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB33 5. W umowach (kontraktach)zwracać szczególną uwagę na: - osoby upoważnione wg prawa białoruskiego do podpisywania kontraktów - warunki siły wyższej, np. zaprzestanie wydawania zezwoleń (licencji), certyfikacji, akredytacji, zakaz prowadzenia określonej działalności, ogłoszenie moratorium.

34 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB34 - arbitraż poza Białorusią umowy handlowe umowy z inwestorem.

35 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB35 6. Możliwość wykorzystania w handlu elementów programu wsparcia polskiego eksportu Informowanie partnera białoruskiego o Programie przez polskiego eksportera

36 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB36 7. Unia celna wykorzystanie potencjału logistycznego RB do handlu z Rosją i KZ inwestycje w Białorusi – swobodny zbyt produkcji na terenie krajów unii - zasadnicza korzyść – dostawy zwolnione z opłat celnych

37 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB37 Finansowe a) w dalszym ciągu obowiązujący zakaz dokonywania przedpłaty przez podmioty białoruskie na import, dla kontraktów o wartości powyżej EUR, b) dozwolone dokonanie płatności przez importera za towar dopiero po jego rozcleniu, c) brak realizacji podpisanych kontraktów eksportowych przy zmianie warunków in minus dla eksporterów białoruskich. 37

38 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB38 Administracyjne a) naciski władz na zwiększanie w sprzedaży detalicznej udziału wyrobów rodzimych, b) wyłączne prawo państwa do importu niektórych grup towarów nie strategicznych, w drodze konkursu delegowane na pewną ilość podmiotów gospodarczych (ryby i owoce morza, wyroby alkoholowe) – od 2011 roku przewidziana liberalizacja w tej kwestii, … 38

39 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB39 c) stosowanie cen indykatywnych przy eksporcie towarów – ceny eksportowe powinny być nie niższe niż najwyższa cena zanotowana przy sprzedaży przez jednego z uczestników handlu zagranicznego, d) ograniczenia wysokości marży na towary z importu do 30%, przeznaczonej dla importerów i hurtowników, e) ograniczenia importu przez przedsiębiorstwa państwowe, poprzez przekazanie decyzji o imporcie właściwemu ministrowi, 39

40 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB40 Bariery wynikłe z wejścia w życie Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan: a) Wprowadzenie kontyngentów na import mięsa w 2010 r. na terytorium Białorusi – wieprzowina – 60 tys. ton, drób – 9,7 tys. ton. b) Nieuzgodnione procedury i stąd opóźnienia w wydaniu przepisów wykonawczych w związku z wejściem w życie Unii Celnej Rosja-Białoruś- Kazachstan (głównie w sprawie jednolitych zasad kontroli technicznej, sanitarnej i certyfikacji towarów), co pozwoli na wzajemne uznanie istniejących zaświadczeń bądź certyfikatów oraz określi procedury ich otrzymywania i zakres obowiązywania w przyszłości. …

41 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB41 c) Brak dostatecznej znajomości zmieniających się i nowo wprowadzanych przepisów dotyczących funkcjonowania UC przez urzędników średniego szczebla instytucji wykonawczych, w tym urzędy celne, weterynaryjne i inne bezpośrednio zaangażowane w obrót zagraniczny. d) Spory pomiędzy krajami uczestnikami UC co do decyzji dotyczących zasad funkcjonowania UC, powodujące zachwianie zaufania w szczególności inwestorów zagranicznych i partnerów handlowych, co do długofalowej stabilności powołanej struktury. Szczególnie potencjalni inwestorzy przyjmują pozycję wyczekującą, licząc na konstruktywne rozstrzygnięcie spornych spraw Unii.

42 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB42

43 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB43 Usunięcie bądź ograniczenie barier = liberalizacja gospodarki białoruskiej Postęp w prywatyzacji Przystąpienie do WTO Podpisanie umowy o wolnym handlu z UE

44 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB44 Potencjał rozwoju współpracy - Obroty z Polską nawet do 6-u mld. USD rocznie - Inwestycje: miarodajnym będzie uruchomienie inwestycji energetycznej Kulczyk Holding

45 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB45

46 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB46

47 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB47 Dziękuję za uwagę! 47


Pobierz ppt "Wiesław Pokładek, I Radca Ambasady RP w Mińsku, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB Listopad 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google