Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.gk-kety.com.pl 1 Zaopiniowane przez audytorów sprawozdania finansowe za rok 2003 Wyższe od oczekiwań wyniki za I kwartał 2004 Zakończenie procesu sprzedaży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.gk-kety.com.pl 1 Zaopiniowane przez audytorów sprawozdania finansowe za rok 2003 Wyższe od oczekiwań wyniki za I kwartał 2004 Zakończenie procesu sprzedaży."— Zapis prezentacji:

1 1 Zaopiniowane przez audytorów sprawozdania finansowe za rok 2003 Wyższe od oczekiwań wyniki za I kwartał 2004 Zakończenie procesu sprzedaży spółki Flexpol Warszawa, kwiecień 2004

2 2 Zmiana sposobu prezentacji spółki Flexpol w sprawozdaniach finansowych 1.Grudzień 2003 – pierwszy oficjalny dokument organów spółki wskazujący na zamiar utraty kontroli nad spółką w w okresie 12 miesięcy 2.Zmiana metodologii konsolidacji z konsolidacji pełnej na konsolidację metodą praw własności 3.Wpływ na sprawozdanie roczne za 2003 oraz sprawozdania kwartalne w roku 2004

3 3 Potwierdzenie wyniku zaprezentowanego w sprawozdaniach kwartalnych [mln zł] 2003 wstępny 2003 ostateczny Zmiana Sprzedaż 740,2739,4-0,1% EBITDA 120,8122,41,3% EBIT 85,585,90,5% Zysk netto69,769,1-0,8%

4 4 Wyniki I kwartału powyżej oczekiwań [mln zł]IQ 2003IQ 2004Zmiana Sprzedaż 147,3177,920,7% EBITDA 25,536,643,5% EBIT 16,727,564,7% Zysk netto 15,123,958,1% Nakłady inwestycyjne3,810,9286,8%

5 5 Segment Wyrobów Wyciskanych Wzrost sprzedaży krajowej o 32% - szczególnie w segmentach wyposażenie wnętrz i reklama, budownictwo Wzrost sprzedaży eksportowej o 12,1% Wzrost pozycji spółki na dotychczasowych rynkach – Niemcy, Włochy, USA Nowe produkty: pociski armatnie, systemy mocowań dla sportów wspinaczkowych

6 6 Rynki Eksportowe SWW NIEMCY 42% SZWECJA 4% DANIA 4% CZECHY 12% LITWA 4% WŁOCHY 15% HOLANDIA 5% INNE 10% USA 4%

7 7 Segment Systemów Aluminiowych Stabilna sprzedaż na rynku krajowym – wzrost o 34% Dalszy wzrost eksportu - ponad 27% Wzmocnienie pozycji lidera na rynku krajowym Wzrost sprzedaży na rynki Czeski i Węgierski Nowe produkty: system p.poż. stosowany w obiektach użyteczności publicznej

8 8 Rynki Eksportowe SSA LITWA 8% UKRAINA 25% BIAŁORUŚ 4% WĘGRY 15% CZECHY 14% ROSJA 31% SŁOWACJA 3%

9 9 Segment Opakowań Giętkich Wzrost sprzedaży do klientów krajowych o 14% Spadek sprzedaży eksportowej o 4,6% Zwiększenie oferty produktowej o folię termozgrzewalną oraz folię termokurczliwą z nadrukiem

10 10 Rynki Eksportowe SOG CZECHY 26% BIAŁORUŚ 11% INNE 3% WĘGRY 8% UKRAINA 12% ROSJA 25% USA 5% NIEMCY 5% KAZACHSTAN 5%

11 11 Grupa Kapitałowa Wzrost popytu klientów krajowych o 25% podstawowym czynnikiem wzrostu sprzedaży w kwartale Wyższa sprzedaż eksportu 7,4% Wyższa marża operacyjna Utrzymanie niskiej efektywnej stopy opodatkowania Sprzedaż skonsolidowana [mln zł] Zyski skonsolidowane [mln zł] Marże na poziomie skonsolidowanym [%]

12 12 Struktura przychodów i kosztów w Grupie Kapitałowej Wzrost popytu klientów krajowych podstawowym czynnikiem wzrostu sprzedaży w kwartale Wzrost sprzedaży eksportowej Wyższa marża operacyjna Utrzymanie niskiej efektywnej stopy opodatkowania Struktura walutowa przychodów [%] Struktura walutowa kosztów [%]

13 13 Zarządzanie kapitałem obrotowym Wzrost poziomu kapitału pracującego odpowiadający wzrastającej sprzedaży Ciągła poprawa struktury czasowej należności Wzrost poziomu zapasów spowodowany zakupami aluminium Należności Sprzedaż -4% +21% Zapasy +25% Zobowiązania handlowe -20%

14 14 Poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej Struktura walutowa kredytów – III 04 Poziom zadłużenia [mln zł] Wzrost zadłużenia grupy kapitałowej – po uwzględnieniu dostępnej gotówki dług netto wyniósł ok.47 mln zł Bezpieczna struktura finansowania Ujemne operacyjne przepływy pieniężne – znaczące zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych

15 15 Podsumowanie DŁUGOTERMINOWE PERSPEKTYWY WZROSTU WARTOŚCI FIRMY 1.Konsekwentna realizacja założonej strategii 2.Dalszy potencjał wzrostu sprzedaży i zysków 3.Nowe produkty, nowe rynki 4.Stabilny cash-flow operacyjny oraz spadające zadłużenie 5.Kontynuacja polityki wypłat dywidendy dla akcjonariuszy EPS

16 16 Przyczyny sprzedaży spółki Flexpol Brak synergii operacyjnej z Grupą Kapitałową – jedynie 3% produkcji spółki Flexpol jest przerabiane w obrębie Grupy Wysokie ryzyko działalności spółki na jednej linii produkcyjnej, która jest eksploatowana w sposób maksymalny Konieczność poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych na zwiększenie możliwości produkcyjnych, które nie są zgodne ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej

17 17 Opis transakcji sprzedaży spółki Flexpol Całkowita cena sprzedaży spółki Flexpol i jej aktywów wyniesie 50 mln zł, w tym 32 mln zł za majątek dzierżawiony od PKN Orlen i 18 mln zł za 100% udziałów w spółce Spółka wypłaci dotychczasowym udziałowcom dywidendę za rok 2003 w wysokości 3 mln zł Podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży uzależnione będzie od otrzymania pozytywnej zgody UOKiK oraz zgody Walnego Zgromadzenia PKN Orlen na sprzedaż majątku

18 18 Przepływy pieniężne z inwestycji w spółkę Flexpol zł – nabycie udziałów zł – dywidenda za 2000 rok zł – dywidenda za 2001 rok zł – dywidenda za 2002 rok zł – dywidenda za 2003 rok zł – cena sprzedaży udziałów RAZEM: zł – zysk brutto z inwestycji


Pobierz ppt "Www.gk-kety.com.pl 1 Zaopiniowane przez audytorów sprawozdania finansowe za rok 2003 Wyższe od oczekiwań wyniki za I kwartał 2004 Zakończenie procesu sprzedaży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google