Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.gk-kety.com.pl 1 Zaopiniowane przez audytorów sprawozdania finansowe za rok 2003 Wyższe od oczekiwań wyniki za I kwartał 2004 Zakończenie procesu sprzedaży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.gk-kety.com.pl 1 Zaopiniowane przez audytorów sprawozdania finansowe za rok 2003 Wyższe od oczekiwań wyniki za I kwartał 2004 Zakończenie procesu sprzedaży."— Zapis prezentacji:

1 www.gk-kety.com.pl 1 Zaopiniowane przez audytorów sprawozdania finansowe za rok 2003 Wyższe od oczekiwań wyniki za I kwartał 2004 Zakończenie procesu sprzedaży spółki Flexpol Warszawa, kwiecień 2004

2 www.gk-kety.com.pl 2 Zmiana sposobu prezentacji spółki Flexpol w sprawozdaniach finansowych 1.Grudzień 2003 – pierwszy oficjalny dokument organów spółki wskazujący na zamiar utraty kontroli nad spółką w w okresie 12 miesięcy 2.Zmiana metodologii konsolidacji z konsolidacji pełnej na konsolidację metodą praw własności 3.Wpływ na sprawozdanie roczne za 2003 oraz sprawozdania kwartalne w roku 2004

3 www.gk-kety.com.pl 3 Potwierdzenie wyniku zaprezentowanego w sprawozdaniach kwartalnych [mln zł] 2003 wstępny 2003 ostateczny Zmiana Sprzedaż 740,2739,4-0,1% EBITDA 120,8122,41,3% EBIT 85,585,90,5% Zysk netto69,769,1-0,8%

4 www.gk-kety.com.pl 4 Wyniki I kwartału powyżej oczekiwań [mln zł]IQ 2003IQ 2004Zmiana Sprzedaż 147,3177,920,7% EBITDA 25,536,643,5% EBIT 16,727,564,7% Zysk netto 15,123,958,1% Nakłady inwestycyjne3,810,9286,8%

5 www.gk-kety.com.pl 5 Segment Wyrobów Wyciskanych Wzrost sprzedaży krajowej o 32% - szczególnie w segmentach wyposażenie wnętrz i reklama, budownictwo Wzrost sprzedaży eksportowej o 12,1% Wzrost pozycji spółki na dotychczasowych rynkach – Niemcy, Włochy, USA Nowe produkty: pociski armatnie, systemy mocowań dla sportów wspinaczkowych

6 www.gk-kety.com.pl 6 Rynki Eksportowe SWW NIEMCY 42% SZWECJA 4% DANIA 4% CZECHY 12% LITWA 4% WŁOCHY 15% HOLANDIA 5% INNE 10% USA 4%

7 www.gk-kety.com.pl 7 Segment Systemów Aluminiowych Stabilna sprzedaż na rynku krajowym – wzrost o 34% Dalszy wzrost eksportu - ponad 27% Wzmocnienie pozycji lidera na rynku krajowym Wzrost sprzedaży na rynki Czeski i Węgierski Nowe produkty: system p.poż. stosowany w obiektach użyteczności publicznej

8 www.gk-kety.com.pl 8 Rynki Eksportowe SSA LITWA 8% UKRAINA 25% BIAŁORUŚ 4% WĘGRY 15% CZECHY 14% ROSJA 31% SŁOWACJA 3%

9 www.gk-kety.com.pl 9 Segment Opakowań Giętkich Wzrost sprzedaży do klientów krajowych o 14% Spadek sprzedaży eksportowej o 4,6% Zwiększenie oferty produktowej o folię termozgrzewalną oraz folię termokurczliwą z nadrukiem

10 www.gk-kety.com.pl 10 Rynki Eksportowe SOG CZECHY 26% BIAŁORUŚ 11% INNE 3% WĘGRY 8% UKRAINA 12% ROSJA 25% USA 5% NIEMCY 5% KAZACHSTAN 5%

11 www.gk-kety.com.pl 11 Grupa Kapitałowa Wzrost popytu klientów krajowych o 25% podstawowym czynnikiem wzrostu sprzedaży w kwartale Wyższa sprzedaż eksportu 7,4% Wyższa marża operacyjna Utrzymanie niskiej efektywnej stopy opodatkowania Sprzedaż skonsolidowana [mln zł] Zyski skonsolidowane [mln zł] Marże na poziomie skonsolidowanym [%]

12 www.gk-kety.com.pl 12 Struktura przychodów i kosztów w Grupie Kapitałowej Wzrost popytu klientów krajowych podstawowym czynnikiem wzrostu sprzedaży w kwartale Wzrost sprzedaży eksportowej Wyższa marża operacyjna Utrzymanie niskiej efektywnej stopy opodatkowania Struktura walutowa przychodów [%] Struktura walutowa kosztów [%]

13 www.gk-kety.com.pl 13 Zarządzanie kapitałem obrotowym Wzrost poziomu kapitału pracującego odpowiadający wzrastającej sprzedaży Ciągła poprawa struktury czasowej należności Wzrost poziomu zapasów spowodowany zakupami aluminium Należności Sprzedaż -4% +21% Zapasy +25% Zobowiązania handlowe -20%

14 www.gk-kety.com.pl 14 Poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej Struktura walutowa kredytów – III 04 Poziom zadłużenia [mln zł] Wzrost zadłużenia grupy kapitałowej – po uwzględnieniu dostępnej gotówki dług netto wyniósł ok.47 mln zł Bezpieczna struktura finansowania Ujemne operacyjne przepływy pieniężne – znaczące zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych

15 www.gk-kety.com.pl 15 Podsumowanie DŁUGOTERMINOWE PERSPEKTYWY WZROSTU WARTOŚCI FIRMY 1.Konsekwentna realizacja założonej strategii 2.Dalszy potencjał wzrostu sprzedaży i zysków 3.Nowe produkty, nowe rynki 4.Stabilny cash-flow operacyjny oraz spadające zadłużenie 5.Kontynuacja polityki wypłat dywidendy dla akcjonariuszy EPS

16 www.gk-kety.com.pl 16 Przyczyny sprzedaży spółki Flexpol Brak synergii operacyjnej z Grupą Kapitałową – jedynie 3% produkcji spółki Flexpol jest przerabiane w obrębie Grupy Wysokie ryzyko działalności spółki na jednej linii produkcyjnej, która jest eksploatowana w sposób maksymalny Konieczność poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych na zwiększenie możliwości produkcyjnych, które nie są zgodne ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej

17 www.gk-kety.com.pl 17 Opis transakcji sprzedaży spółki Flexpol Całkowita cena sprzedaży spółki Flexpol i jej aktywów wyniesie 50 mln zł, w tym 32 mln zł za majątek dzierżawiony od PKN Orlen i 18 mln zł za 100% udziałów w spółce Spółka wypłaci dotychczasowym udziałowcom dywidendę za rok 2003 w wysokości 3 mln zł Podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży uzależnione będzie od otrzymania pozytywnej zgody UOKiK oraz zgody Walnego Zgromadzenia PKN Orlen na sprzedaż majątku

18 www.gk-kety.com.pl 18 Przepływy pieniężne z inwestycji w spółkę Flexpol - 7.200.000 zł – nabycie udziałów + 1.628.284 zł – dywidenda za 2000 rok + 2.780.600 zł – dywidenda za 2001 rok + 3.666.915 zł – dywidenda za 2002 rok + 1.800.000 zł – dywidenda za 2003 rok + 10.800.000 zł – cena sprzedaży udziałów RAZEM: + 13.475.799 zł – zysk brutto z inwestycji


Pobierz ppt "Www.gk-kety.com.pl 1 Zaopiniowane przez audytorów sprawozdania finansowe za rok 2003 Wyższe od oczekiwań wyniki za I kwartał 2004 Zakończenie procesu sprzedaży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google